Nyt på eSundhed.dk

09.12.2016
Rettelse i bakteriæmi estimater

Rettelse i bakteriæmi estimater

09.12.2016

​Estimaterne for bakteriæmi har været for lavt mellem d. 9. oktober og d. 2. december. Fejlen er nu rettet og tallene ligger på samme niveau som før.​

08.12.2016
HAIBA: Data for aktuelt indlagte patienter nu inkluderet

HAIBA: Data for aktuelt indlagte patienter nu inkluderet

08.12.2016

​Data fra HAIBA viser nu også tal for aktuelt indlagte patienter. Dette betyder en forbedring i tidstrohed af HAIBA.

Da der er en vis forsinkelse i registreringen af udskrivningsdatoer, anvender HAIBA en algoritme til at håndtere åbne kontakter.

Læs mere om algoritmen her: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/HAIBA/Sider/Dokumentation.aspx under Grunddata.

08.12.2016
Data for tilskudsberettiget salg af lægemidler er opdateret

Data for tilskudsberettiget salg af lægemidler er opdateret

08.12.2016

​Data for tilskudsberettiget salg af lægemidler er opdateret med 3. kvartal 2016. 

Data kan ses her.​

07.12.2016
Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

07.12.2016

​Sengepladser og belægningsprocenter er blevet opdateret med seneste indberetninger for første halvår 2016 på eSundhed.dk. 

Tallene kan findes her.​

06.12.2016
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

06.12.2016

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

30.11.2016
Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvt 2016

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvt 2016

30.11.2016

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 3. kvartal 2016.


Tallene kan findes her.​