Nyt på eSundhed.dk

16.09.2016
Monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet 2. kvartal 2016

Monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet 2. kvartal 2016

16.09.2016

Data for monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet er blevet opdateret med tal for 2. kvartal 2016

Se tallene her


Der kan læses mere om monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

16.09.2016
Monitorering af udredningsretten 2 kvartal 2016

Monitorering af udredningsretten 2 kvartal 2016

16.09.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 2. kvt 2016 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her

12.09.2016
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

12.09.2016

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

08.09.2016
Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvt 2016

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvt 2016

08.09.2016

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 2. kvartal 2016.


Tallene kan findes her.

07.09.2016
Nye tal for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

Nye tal for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

07.09.2016

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en algoritme, der identificerer personer med udvalgte kroniske sygdomme og/eller svære psykiske lidelser i Danmark. Tal for sygdomsforekomsten og antallet af nye sygdomstilfælde blandt disse sygdomme/lidelser er nu tilgængelige. Du kan se tallene ​her​.


05.09.2016
Nye tal for kvartalsstatistik for salget af lægemidler

Nye tal for kvartalsstatistik for salget af lægemidler

05.09.2016

Kvartalsstatstik for salget af lægemidler er opdateret med tal for 2. kvartal 2016​.
Tallene kan findes her​.