Nyt på eSundhed.dk

Nyt på eSundhed.dk

10.04.2019
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

10.04.2019

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 4. kvartal 2018 samt årstal for 2018. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

 

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2018. Årstabellerne er enten fra årrækken 2004 til 2018 eller fra 2001 til 2018 .​

08.04.2019
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

08.04.2019

​På baggrund af data fra Lægemiddelstyrelsen samler Sundhedsdatastyrelsen 14-dages medicinpriser, som giver mulighed for at følge prisudviklingen over tid på eSundhed.dk.​

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægemiddelpakninger for de seneste 5 år her.

05.04.2019
Provokerede aborter

Provokerede aborter

05.04.2019

​Nye tal for antallet af provokerede aborter i Danmark offentliggøres i dag. Opgørelserne vedrørende provokerede aborter dækker dermed perioden 1995-2018. Udover det totale antal provokerede aborter fremgår tal fordelt på kvindens bopælskommune, -region og alder. ​

Tal for provokerede aborter​ findes he​r​​.

04.04.2019
Opdaterede data for Landspatientregisteret

Opdaterede data for Landspatientregisteret

04.04.2019

​Landspatientregisteret (LPR) indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark.

Opgørelser over operationer, aktivitet på diagnoseniveau og diagnsegrupper, radiologiske ydelser samt ​indlæggelser med forgiftninger og selvmord er nu opdaterede med data for 2018. ​

Du finder rapporter og muligheden for selv at lave avancerede udtræk her​​​​​

28.03.2019
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

28.03.2019

Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdaterede til og med januar 2019.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. ​​

26.03.2019
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

26.03.2019

​​​Regneark med medicinpriser er blevet opdateret.

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægemiddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

08.03.2019
Monitorering af udredningsretten for 4. kvt 2018

Monitorering af udredningsretten for 4. kvt 2018

08.03.2019

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 4. kvt 2018 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her​​​​​

28.02.2019
Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet 4. kvt 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet 4. kvt 2018

28.02.2019

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 4. kvartal 2018.


Tallene kan findes her.​​​​​​​​

28.02.2019
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

28.02.2019

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med december 2015.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 


26.02.2019
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

26.02.2019

​På baggrund af data fra Lægemiddelstyrelsen samler Sundhedsdatastyrelsen 14-dages medicinpriser, som giver mulighed for at følge prisudviklingen over tid på eSundhed.dk.​

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægemiddelpakninger for de seneste 5 år her.

14.02.2019
Kvartalsstatistik for salg af lægemidler opdateret

Kvartalsstatistik for salg af lægemidler opdateret

14.02.2019

Kvartalsstatstik for salget af lægemidler er opdateret med tal for 4. kvartal 2018​.
Tallene kan findes her​.

14.02.2019
Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

14.02.2019

​Sengepladser og belægningsprocenter er blevet opdateret med seneste indberetninger.

Tallene kan findes her. ​

11.02.2019
Medicinprisindekstallene er opdaterede

Medicinprisindekstallene er opdaterede

11.02.2019

Medicinprisindeks er blevet opdateret med data t.o.m. dec. 2018. 

Tallene dækker kun apoteksforbeholdte lægemidler.

Link til tallene.

08.02.2019
Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

08.02.2019

​Nye tal for arbejdsstyrken af læger, sygeplejersker og 29 andre faggrupper på sundhedsområdet offentliggøres i dag. Opgørelserne dækker perioden 2000-2016, og omfatter statistikker for de sundhedsuddannedes alder, køn, beskæftigelse og uddannelseslandegruppe samt specialeoplysninger for læger og tandlæger.​​​

Se de opdaterede tal her​