Nyt på eSundhed.dk

Nyt på eSundhed.dk

12.06.2018
Opdaterede opgørelser for forbruget af antibiotika

Opdaterede opgørelser for forbruget af antibiotika

12.06.2018

Forbruget af antibiotika opgjort på indikationer og type af ordinerende læge er opdateret med​ 2017. Opgørelserne viser forbruget for hele landet tilbage til 1999 og fordelt på regioner og kommuner tilbage til 2011. 

​Opgørelserne kan findes her.​

11.06.2018
Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

11.06.2018

​Opgørelse af indikatorer og milepæle for nedbringelse af tvang i psykiatrien er opdareret.

Det er muligt at se tallene her.​​​​​

08.06.2018
Monitorering af udredningsretten for 1. kvt 2018

Monitorering af udredningsretten for 1. kvt 2018

08.06.2018

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 1. kvt 2018 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her​​​​​

06.06.2018
Forbedret håndtering af prøvesvar for urindyrkninger

Forbedret håndtering af prøvesvar for urindyrkninger

06.06.2018

​Case definitionen for urinvejsinfektioner er blevet forbedret ved implementering af en mere dynamisk måde at håndtere fritekst på. Denne ændring er blevet valideret og har ikke påvirket tallene i HAIBA væsentligt. Forbedringen betyder, at HAIBA i fremtiden bedre kan håndtere ændringer i mikrobiologiske prøvesvar. ​

04.06.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

04.06.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

01.06.2018
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

01.06.2018

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med marts 2018.


Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. ​​

31.05.2018
Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvt 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvt 2018

31.05.2018

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 1. kvartal 2018.


Tallene kan findes her.​​​​​

28.05.2018
Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

28.05.2018

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2007-2017 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte.

På eSundhed kan der trækkes tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte.

Tallene kan opgøres på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og moders paritet.  ​

Se tallene her​​

22.05.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

22.05.2018

​Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.


22.05.2018
Fejl i tal om ventetid til sygehusoperation

Fejl i tal om ventetid til sygehusoperation

22.05.2018

​​Der er fejl i de tal for ventetid til offentlig finansieret sygehusoperation, som blev offentliggjort på eSundhed.dk den 30. april 2018. Sundhedsdatastyrelsen har derfor revideret tallene for 2016 og 2017.

 

Af de oprindelige tal fremgik, at den gennemsnitlige ventetid til operation på landsplan var 43 dage i 2017. Det reviderede tal er 42 dage.

 

Desuden fremgik, at den gennemsnitlige ventetid i Region Hovedstaden var 51 og 48 dage i henholdsvis 2016 og 2017. De reviderede tal er 49 og 46 dage.

 

Ventetider opgjort efter operationsgruppe, 2016 og 2017, er ligeledes blev revideret som følge af ovenstående.  

 

Sundhedsdatastyrelsen beklager fejlen.

 

Link til den reviderede opgørelse: http://esundhed.dk/sundhedskvalitet/ventetider/Sider/Ventetideropr02.aspx

18.05.2018
Årsrapport for 2017 er offentliggjort

Årsrapport for 2017 er offentliggjort

18.05.2018

​Sundhedsdatastyrelsen, der blandt andet står for monitorering af kræftområdet i Danmark har offentliggjort årsrapport for 2017 på kræftområdet. 

Årsrapporten for 2017​ på kræftområdet kan findes her.​​​

15.05.2018
Data for tilskudsberettiget salg af lægemidler er opdateret

Data for tilskudsberettiget salg af lægemidler er opdateret

15.05.2018

Data for tilskudsberettiget salg af lægemidler er opdateret med 1. kvartal 2018. 

Data kan ses her.


07.05.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

07.05.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

01.05.2018
Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

01.05.2018

Sengepladser og belægningsprocenter er blevet opdateret med seneste indberetninger.

Tallene kan findes her.​​​​​

30.04.2018
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

30.04.2018

Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med februar 2018.


Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her.