Nyt på eSundhed.dk

Nyt på eSundhed.dk

15.01.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

15.01.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

11.01.2018
Opdaterede opgørelser for Autorisationsregisteret

Opdaterede opgørelser for Autorisationsregisteret

11.01.2018

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder og offentliggør opgørelser for antallet af autorisationer, tilladelser til selvstændigt virke og specialeanerkendelser udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Opgørelserne er baseret på data i Sundhedsdatastyrelsens Statistiske Autorisationsregister, som indeholder oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationssystem.


Du kan finde de nyeste opgørelser her​.​

11.01.2018
Opdaterede tal fra Cancerregisteret

Opdaterede tal fra Cancerregisteret

11.01.2018

​​Der er kommet nye tal fra Cancerregisteret på eSundhed. Tallene for nye kræfttilfælde er nu opdaterede med tal for 2016. Her kan du se tallene for nye kræfttilfælde​.

11.01.2018
Opdaterede tal fra Dødsårsagsregisteret

Opdaterede tal fra Dødsårsagsregisteret

11.01.2018

​Dødsårsagsregisteret er opdateret med tal for 2016.
Tallene kan findes her​.​

02.01.2018
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

02.01.2018

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

21.12.2017
Nye udtræksmuligheder for Fødselsregisteret

Nye udtræksmuligheder for Fødselsregisteret

21.12.2017

​​

Udtræksmodulet for Fødselsregisteret er nu udvidet med parametre for Robson grupper og asfyksi hos barn. For igangsættelser er der tilføjet et ekstra niveau, så d​isse nu kan fordel​​es på, om der i forbindelse med fødslen har været vandafgang uden regelmæssige veer (PROM/PPROM). Dertil ​er fejlen omkring underestimering af epidural blokader rettet. ​

Du finder udtræksmodulet for Fødselsregisteret (MFR-kuben) her.

20.12.2017
14-dages medicinpriser er nu opdaterede

14-dages medicinpriser er nu opdaterede

20.12.2017

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

20.12.2017
Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

20.12.2017

​De nyeste opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase er blevet offentliggjort. 

Du kan se opgørelserne fra Den Nationale Børnedatabase her.​

12.12.2017
Nye tal for kvartalsstatistik for salg af lægemidler

Nye tal for kvartalsstatistik for salg af lægemidler

12.12.2017

Kvartalsstatstik for salget af lægemidler er opdateret med tal for 3​. kvartal 2017.
Tallene kan findes her​.

08.12.2017
Monitorering af udredningsretten for 3. kvt 2017

Monitorering af udredningsretten for 3. kvt 2017

08.12.2017

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 3. kvt 2017 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her​​​

04.12.2017
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

04.12.2017

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

30.11.2017
Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvt 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvt 2017

30.11.2017

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 3. kvartal 2017.


Tallene kan findes her.​​​​

30.11.2017
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

30.11.2017

Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med september 2017.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. ​​​​​​

20.11.2017
14-dages medicinpriser er opdaterede

14-dages medicinpriser er opdaterede

20.11.2017

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægem​iddelpakninger for de seneste 5 år ​her.

16.11.2017
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

16.11.2017

​På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er opdaterede med tal for 2. kvartal 2017.

Se tallene her​.​​