Nyt på eSundhed.dk

Nyt på eSundhed.dk

08.03.2019
Monitorering af udredningsretten for 4. kvt 2018

Monitorering af udredningsretten for 4. kvt 2018

08.03.2019

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for 4. kvt 2018 fra monitorering af udredningsretten

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for en 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. 

Se tallene her​​​​​

28.02.2019
Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet 4. kvt 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet 4. kvt 2018

28.02.2019

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 4. kvartal 2018.


Tallene kan findes her.​​​​​​​​

28.02.2019
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

28.02.2019

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med december 2015.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 


26.02.2019
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

26.02.2019

​På baggrund af data fra Lægemiddelstyrelsen samler Sundhedsdatastyrelsen 14-dages medicinpriser, som giver mulighed for at følge prisudviklingen over tid på eSundhed.dk.​

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægemiddelpakninger for de seneste 5 år her.

14.02.2019
Kvartalsstatistik for salg af lægemidler opdateret

Kvartalsstatistik for salg af lægemidler opdateret

14.02.2019

Kvartalsstatstik for salget af lægemidler er opdateret med tal for 4. kvartal 2018​.
Tallene kan findes her​.

14.02.2019
Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

14.02.2019

​Sengepladser og belægningsprocenter er blevet opdateret med seneste indberetninger.

Tallene kan findes her. ​

11.02.2019
Medicinprisindekstallene er opdaterede

Medicinprisindekstallene er opdaterede

11.02.2019

Medicinprisindeks er blevet opdateret med data t.o.m. dec. 2018. 

Tallene dækker kun apoteksforbeholdte lægemidler.

Link til tallene.

08.02.2019
Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

08.02.2019

​Nye tal for arbejdsstyrken af læger, sygeplejersker og 29 andre faggrupper på sundhedsområdet offentliggøres i dag. Opgørelserne dækker perioden 2000-2016, og omfatter statistikker for de sundhedsuddannedes alder, køn, beskæftigelse og uddannelseslandegruppe samt specialeoplysninger for læger og tandlæger.​​​

Se de opdaterede tal her​

06.02.2019
Data for tilskudsberettiget salg af lægemidler er opdateret

Data for tilskudsberettiget salg af lægemidler er opdateret

06.02.2019

Data for tilskudsberettiget salg af lægemidler er opdateret med 4. kvartal 2018. 

Data kan ses her.​

01.02.2019
HAIBA bliver ikke opdateret fra d. 1. februar 2019

HAIBA bliver ikke opdateret fra d. 1. februar 2019

01.02.2019

​I forbindelse med introduktionen af en ny datamodel for LPR bliver HAIBA ikke opdateret fra d. 1. februar 2019. HAIBA bliver sat i almindelig drift igen, når vi har vurderet, at data fra LPR er integreret i HAIBA med en tilfredsstillende kvalitet, forhåbentligt senere i foråret 2019.​

31.01.2019
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

31.01.2019

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med oktober 2018.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

29.01.2019
Opdaterede tal for Dødsårsagsregisteret

Opdaterede tal for Dødsårsagsregisteret

29.01.2019

​Dødsårsagsregisteret er opdateret med tal for 2017.
Tallene kan findes her​.​

28.01.2019
14-dages medicinpriser er opdateret

14-dages medicinpriser er opdateret

28.01.2019

​​​På baggrund af data fra Lægemiddelstyrelsen samler Sundhedsdatastyrelsen 14-dages medicinpriser, som giver mulighed for at følge prisudviklingen over tid på eSundhed.dk.​

Du kan hente et regneark, der viser udviklingen i 14-dages priser på lægemiddelpakninger for de seneste 5 år her.

16.01.2019
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

16.01.2019

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 3. kvartal 2018. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 3. kvartal 2018. ​

Se tallene her