​​​​​Dokumentation af registrenes fælleselementer

​​Registrene i de nationale sundhedsregistre kan variere i forhold til struktur og opbygning, men har typisk nogle elementer, der går på tværs af de forskellige registre.


Et registers indhold bliver dannet på baggrund af en tabel og nogle variable. I mange tilfælde bliver indholdet angivet vha. nogle klassifikationskoder, som er en samling af koder, der henviser entydigt til et bestemt forhold, som f.eks. en specifik sygdom, en kommune eller et lægemiddel.


Da klassifikationskoderne er vedtaget nationalt og bliver brugt på samme måde i alle de nationale sundhedsregistre sikrer de en ensretning af data, der gør det muligt at samkøre registre og bruge data i forskellige sammenhænge.​