Dokumentation af registrenes tabeller


De nationale sundhedsregistre er alle bygget op med en eller flere tabeller. Typisk vil et register have en hovedtabel, som er den tabel, der rummer registerets overordnede indhold - og i nogle tilfælde kan hovedtabellen have en eller flere satellittabeller, der beriger registeret med supplerende eller uddybende indhold.

Dokumentationen af registrenes tabeller beskriver, hvilke tabeller de forskellige registre er bygget op af og beskriver f.eks. tabellernes funktion og indhold samt de variable, der er knyttet til tabellen.

​​​​

 Dokumentation af tabeller

Vælg Register
Vælg Tabel