Medicinprisindeks


Sundhedsdatastyrelsen laver to forskellige typer medicinprisindeks:

• DDD-baseret indeks, der viser udviklingen i den gennemsnitlige behandlingspris.
• Pakningsbaseret indeks, der viser udviklingen i den gennemsnitlige pakningspris.

Medicinprisindeksene beregnes for forskellige medicingrupper baseret på lægemidlernes udleveringsbestemmelse og tilskudsstatus.

2005 er sammenligningsår (dvs. 2005=100).

​​​​​​​

Indeksene er afgrænset og beregnet på baggrund af forskellige medicingrupper, fx om lægemidlet er receptpligtigt, tilskudsberettiget eller liberaliseret således at det også må sælges i detailhandlen. Indberetninger fra detailhandlen er generelt længere tid undervejs, hvilket er årsagen til, at prisindeks som indeholder liberaliserede lægemidler offentliggøres senere end prisindekset for de apoteksforbeholdte lægemidler. Prisindeksene inklusive de liberaliserede lægemidler offentliggøres så snart hele salget er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.

De priser, der vises indeks for, vil ændre sig afhængigt af hvilken medicingruppe som er valgt i kategori 2.

AIP: Apotekets indkøbspris ekskl. moms. AIP-indeks kan ikke beregnes, hvor de liberaliserede håndkøbslægemidler indgår, da disse ikke har en AIP.

Ekspeditionspris: Den samlede pris, dvs. apotekets udsalgspris inkl. moms (AUP) + eventuelt recepturgebyr og færdigbehandlingsgebyr.

Patientbetaling: Prisen som betales af forbrugeren, dvs. apotekskundens eller butikskundens udgifter.

Tilskud (region): Sygesikringens (regionernes) udgifter til medicin. Indeks for denne pris vises kun for gruppen af receptpligtige lægemidler med tilskudsstatus.

I dokumentationen 'Indekstyper og metode' kan du læse mere om de forskellige indekstyper og tolkningen af dem samt metoden for beregningen af indeksene. Her kan du også læse om regelændringer, som kan have særlig betydning for indeksene. ​​​

 Medicinprisindeks

Vælg tabel
Tabel
Vælg lægemiddelgruppe
Lægemidler
Vælg indikator
Indikator
Vælg periode
År