Sundhedsaktivitet

Sundhedsaktivitet henviser til de mange procedurer, der gennemføres relateret til sundhed og behandling på sygehusene, i kommunerne og hos de praktiserende læger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opgørelserne over aktiviteten bygger på indberetninger fra sygehuse, kommuner og praktiserende læger.​

Nyt

18.05.2018
Årsrapport for 2017 er offentliggjort

Årsrapport for 2017 er offentliggjort

18.05.2018

​Sundhedsdatastyrelsen, der blandt andet står for monitorering af kræftområdet i Danmark har offentliggjort årsrapport for 2017 på kræftområdet. 

Årsrapporten for 2017​ på kræftområdet kan findes her.​​​

01.05.2018
Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

01.05.2018

Sengepladser og belægningsprocenter er blevet opdateret med seneste indberetninger.

Tallene kan findes her.​​​​​

18.04.2018
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

18.04.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 4. kvartal 2017 samt årstal for 2017. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2017. Årstabellerne er enten fra årrækken 2004 til 2017 eller fra 2001 til 2017​.

Se tallene her​.