Sundhedsaktivitet

Sundhedsaktivitet henviser til de mange procedurer, der gennemføres relateret til sundhed og behandling på sygehusene, i kommunerne og hos de praktiserende læger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opgørelserne over aktiviteten bygger på indberetninger fra sygehuse, kommuner og praktiserende læger.​

Nyt

01.11.2018
Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

Opdaterede data for sengepladser og belægningsprocenter

01.11.2018

​Sengepladser og belægningsprocenter er blevet opdateret med seneste indberetninger.

Tallene kan findes her.​​​​​​

26.10.2018
Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

26.10.2018

Opgørelse af indikatorer og milepæle for nedbringelse af tvang i psykiatrien er opdateret.

Det er muligt at se tallene her.​​​​​​

24.10.2018
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

24.10.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 2. kvartal 2018. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 2. kvartal 2018. ​

Se tallene her​.