Monitorering af udredningsretten i somatikken


På denne side kan du se opgørelserne fra monitoreringen af udredningsretten. Opgørelserne er inddelt efter om de vedrører udredningsforløb, udarbejdelse af udredningsplaner eller ret til udvidet frit sygehusvalg.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Udredningsretten

Vælg type
Vælg indikator
Vælg region
Vælg periode