Hjerteområdet - Monitorering af pakkeforløb


Sundhedsdatastyrelsen laver opgørelser der viser om de anbefalede forløbstider for hjerteområdet bliver fulgt. Formålet med opgørelserne er at følge op på, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten og om patienterne dermed får behandling, som det er anbefalet.

Opgørelserne viser om patienter med begrundet mistanke om specifikke hjertesygdomme bliver behandlet inden for de anbefalede standardforløbstider.

Pakkeforløb på hjerteområdet

Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte begivenheder er tilrettelagt og som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløbene omfatter hele forløbet og beskriver nødvendige undersøgelser og behandlinger. Pakkeforløbene angiver fagligt anbefalede forløbstider for den patient, der umiddelbart har mulighed for at gennemføre forløbet.

Patienter med en begrundet mistanke om hjertesygdom bliver tilbudt at indgå i et pakkeforløb, som skal sikre den bedst mulige udredning og behandling. Det er forventeligt at det ikke er alle patienter, der kan gennemføre disse planlagte udrednings- og behandlingsforløb inden for de angivne standardforløbstider, da for eksempel anden betydende sygdom kan medføre forlængede forløbstider.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Data på eSundhed.dk bygger på sygehusenes registreringer og dækker de perioder af patientforløbet, som foregår i sygehusvæsenet.

Pakkeforløbene på hjerteområdet dækker følgende områder:

  • Pakkeforløb for stabil angina pectoris
  • Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation
  • Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt​


Nyt

11.03.2016
Monitorering af pakeforløb på hjerteområdet 4. kvartal 2015

Monitorering af pakeforløb på hjerteområdet 4. kvartal 2015

11.03.2016

Data for monitorering af pakeforløb på hjerteområdet er blevet opdateret med tal for 4. kvartal 2015

Se tallene her


Der kan læses mere om monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet på Sundhedsdatastyrelsens ​hjemmeside

Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

11.12.2015
Data for monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet er offentliggjort

Data for monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet er offentliggjort

11.12.2015

DATA FOR MONITORERING AF PAKKEFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET ER OFFENTLIGGJORT D. 11. DECEMBER 2015

Se tallene her

Modellen skal anvendes til at følge op på, hvordan det går med at efterleve de angivne standardforløbstider, der er defineret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og lægefaglige repræsentanter. 

Antallet af forløb registreret i pakkeforløb er faldet lidt siden sidste kvartal til 5.030 forløb i 3. kvartal 2015. ​

Der kan læses mere om monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet på Statens Serum Instituts ​hjemmeside

Da det stadig er en ny registrerings- og monitoreringsmodel, skal dataopgørelserne tolkes med en vis forsigtighed.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmesidewww.sst.dk. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

11.09.2015
Data for monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet er offentliggjort

Data for monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet er offentliggjort

11.09.2015

DATA FOR MONITORERING AF PAKKEFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET ER OFFENTLIGGJORT D. 11. SEPTEMBER 2015

Se tallene her

Antallet af forløb registreret i pakkeforløb er faldet lidt siden sidste kvartal med 5.243 forløb i 2. kvartal 2015. Modellen skal anvendes til at følge op på, hvordan det går med at efterleve de angivne standardforløbstider, der er defineret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og lægefaglige repræsentanter. ​ Der kan læses mere om monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet på Statens Serum Instituts ​hjemmeside

Da det stadig er en ny registrerings- og monitoreringsmodel, skal dataopgørelserne tolkes med en vis forsigtighed.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmesidewww.sst.dk. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.

12.06.2015
Monitorering af pakkeforløb for hjerteområdet 1. kvartal 2015

Monitorering af pakkeforløb for hjerteområdet 1. kvartal 2015

12.06.2015

​Data for monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet 1. kvartal 2015 er opdateret​

13.03.2015
Data for monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet er offentliggjort

Data for monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet er offentliggjort

13.03.2015

DATA FOR MONITORERING AF PAKKEFORLØB PÅ HJERTEOMRÅDET ER OFFENTLIGGJORT D. 13. MARTS 2015

Se tallene her

Antallet af forløb registreret i pakkeforløb er steget lidt siden sidste kvartal med 6.238 forløb i 4. kvartal 2014. Antallet af registrerede forløb er steget med cirka 30 procent siden 3. kvartal 2013. Modellen skal anvendes til at følge op på, hvordan det går med at efterleve de angivne standardforløbstider, der er defineret i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og lægefaglige repræsentanter. Der kan læses mere om monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet på Statens Serum Instituts ​hjemmeside

Da det stadig er en ny registrerings- og monitoreringsmodel, skal dataopgørelserne tolkes med en vis forsigtighed.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til dette kvartals monitoreringsdata kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Her kan der også læses mere om de tre pakkeforløb på hjerteområdet.