Monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet


På denne side kan du se opgørelser om aktivitet for pakkeforløb på hjerteområdet samt forskellige opgørelser af tiden til henvisning, udredning og invasiv behandling for patienter i pakkeforløb for hjertesygdom. Opgørelserne dækker de dele af patientforløbet, som foregår i sygehusvæsenet i Danmark.

​ ​

  ​Information om monitorering af hjerteområdet

  Om monitorering af hjerteområdet


   Monitoreringen har til formål at skabe et godt grundlag for en løbende opfølgning på pakkeforløbene på hjerteområdet. Beskrivelse af pakkeforløbene kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

   Pakkeforløbene på hjerteområdet dækker følgende områder: 

   •         Pakkeforløb for stabil angina pectoris

   •         Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation

   •         Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt​

   I regi af Sundhedsdatastyrelsen er der udarbejdet registrerings- og monitoreringsmodeller for hver af de tre typer af pakkeforløb. Beskrivelse af disse findes på ​Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Det har været obligatorisk at registrere efter disse modeller siden 1. juli 2013.

   Data opgøres i kvartaler startende med 3. kvartal 2013. Data offentliggøres i midten af den tredje måned efter kvartalets afslutning, hvilket vil sige medio marts, juni, september og december.

   Opmærksomheden skal henledes på, at monitoreringen alene medtager perioder i sygehusregi, uanset om der i pakkeforløbsbeskrivelserne er beskrevet forløb inden kontakten til sygehus.

  Figur: Pakkeforløb for stabil angina pectoris


  Nedenstående figur illustrerer pakkeforløbet, hvor prikkerne viser målepunkterne, der skal registreres. Hver registrering er med til at danne en forløbsperiode, hvor navnet for de enkelte perioder også fremgår af figurerne. For hver periode er der i pakkeforløbsbeskrivelserne angivet en standardforløbstid, hvor dette er skønnet relevant.dias1.GIF

  Figur: Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation


  Nedenstående figur illustrerer pakkeforløbet, hvor prikkerne viser målepunkterne, der skal registreres. Hver registrering er med til at danne en forløbsperiode, hvor navnet for de enkelte perioder også fremgår af figurerne. For hver periode er der i pakkeforløbsbeskrivelserne angivet en standardforløbstid, hvor dette er skønnet relevant.dias2.GIF

  Figur: Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt


  Nedenstående figur illustrerer pakkeforløbet, hvor prikkerne viser målepunkterne, der skal registreres. Hver registrering er med til at danne en forløbsperiode, hvor navnet for de enkelte perioder også fremgår af figurerne. For hver periode er der i pakkeforløbsbeskrivelserne angivet en standardforløbstid, hvor dette er skønnet relevant.dias3.GIF 

 

 Monitorering af hjerteområdet

Vælg opgørelse
Pakkeforløb
Opgørelse
Vælg region
Region
Vælg tidsperiode
År
Kvartal
Vælg rapporttype
Rapporttype