Kvartalsrapporter for monitorering på hjerteområdetMonitorering af pakkeforløb er ophørt i 2016.

Sundhedsstyrelsen følger hjerteområdet med eksisterende opgørelser fra og med 01.01.2017

På denne side kan du se opgørelser om aktivitet for pakkeforløb på hjerteområdet til og med 4. kvartal 2016, samt forskellige opgørelser af tiden til henvisning, udredning og invasiv behandling for patienter i pakkeforløb for hjertesygdom. Opgørelserne dækker de dele af patientforløbet, som foregår i sygehusvæsenet i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at den nuværende monitorering af pakkeforløbene afsluttes med afrapportering af 4. kvartal 2016, da der er bred enighed om, at den ikke er fagligt meningsfuld. Med dette nedlægges også de særlige koder til registrering i hjertepakkeforløb.

I regi af Danske Regioner og RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) arbejdes der med udvikling af Nyt Dansk Hjerteregister. Sundhedsstyrelsen arbejder mod en fremtidig monitorering af hjerteområdet baseret på Nyt Dansk Hjerteregister. Når den nuværende monitorering afsluttes, og indtil Nyt Dansk Hjerteregister er færdigudviklet, vil Sundhedsstyrelsen følge hjerteområdet med en midlertidig monitoreringsmodel.

Modellen indeholder udvalgte centrale indikatorer med fokus på patientrettigheder, herunder udredningsretten og maksimale ventetider, samt andre kritiske indikatorer såsom ventetid til invasive hjerteprocedurer.

Se følgende link: Sundhedsstyrelsen har besluttet, at den nuværende monitorering af pakkeforløbene afsluttes med afrapportering af 4. kvartal 2016, da der er bred enighed om, at den ikke er fagligt meningsfuld. Med dette nedlægges også de særlige koder til registrering i hjertepakkeforløb.

I regi af Danske Regioner og RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) arbejdes der med udvikling af Nyt Dansk Hjerteregister. Sundhedsstyrelsen arbejder mod en fremtidig monitorering af hjerteområdet baseret på Nyt Dansk Hjerteregister. Når den nuværende monitorering afsluttes, og indtil Nyt Dansk Hjerteregister er færdigudviklet, vil Sundhedsstyrelsen følge hjerteområdet med en midlertidig monitoreringsmodel.

Modellen indeholder udvalgte centrale indikatorer med fokus på patientrettigheder, herunder udredningsretten og maksimale ventetider, samt andre kritiske indikatorer såsom ventetid til invasive hjerteprocedurer. 

Se følgende link: https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/hjertesygdom/hjerteomraadet.
  
Her kan du se kvartalsopgørelser for pakkeforløb for hjerteområdet. Kvartalsrapporterne indeholder opgørelser for tiden fra henvisning til pakkeforløb til behandlingen er startet for pakkeforløb for stabil angina pectoris og hjerteklapsygdom. Desuden vises opgørelser for henvisnings- og udredningsperioden og tiden til behandling for pakkeforløb for ustabil angina pectoris og blodprop i hjertet (NSTEMI). Derudover præsenteres øvrige dataleverancer til Sundhedsstyrelsen for det specifikke kvartal.

Øvrige opgørelser kan findes under Hjertemonitorering – tabeller og grafer med data for pakkeforløb på hjerteområdet, der findes på foregående side.

​​​​​​​​​​​​

 Kvartalsrapporter 2016

Opgørelserne medtager de forløb, der er startet i det specifikke kvartal.  

Nærmere beskrivelse af opgørelserne kan ses i Notat vedr. dataleverancer til Sundhedsstyrelsen.​​

​​​​​​
​​

 Kvartalsrapporter 2015
 
Opgørelserne medtager de forløb, der er startet i det specifikke kvartal. 

Nærmere beskrivelse af opgørelserne kan ses i Nota​t vedrørende dataleverancer til Sundhedsstyrelsen.​

 KVARTALSRAPPORTER 2014

 KVARTALSRAPPORTER 2013 
Opgørelserne medtager de forløb, der er startet i det specifikke kvartal.

Nærmere beskrivelse af opgørelserne kan ses i Not​at vedrørende dataleverancer til Sundhedsstyrelsen.