Kvartalsrapporter for monitorering på hjerteområdet


Her kan du se kvartalsopgørelser for pakkeforløb for hjerteområdet. Kvartalsrapporterne indeholder opgørelser for tiden fra henvisning til pakkeforløb til behandlingen er startet for pakkeforløb for stabil angina pectoris og hjerteklapsygdom. Desuden vises opgørelser for henvisnings- og udredningsperioden og tiden til behandling for pakkeforløb for ustabil angina pectoris og blodprop i hjertet (NSTEMI). Derudover præsenteres øvrige dataleverancer til Sundhedsstyrelsen for det specifikke kvartal.

Øvrige opgørelser kan findes under Hjertemonitorering – tabeller og grafer med data for pakkeforløb på hjerteområdet, der findes på foregående side.

​​​​​​​​​​

 Kvartalsrapporter 2016

Opgørelserne medtager de forløb, der er startet i det specifikke kvartal.  

Nærmere beskrivelse af opgørelserne kan ses i Notat vedr. dataleverancer til Sundhedsstyrelsen.​​

​​​​​​
​​

 Kvartalsrapporter 2015
 
Opgørelserne medtager de forløb, der er startet i det specifikke kvartal. 

Nærmere beskrivelse af opgørelserne kan ses i Nota​t vedrørende dataleverancer til Sundhedsstyrelsen.​

 KVARTALSRAPPORTER 2014

 KVARTALSRAPPORTER 2013 
Opgørelserne medtager de forløb, der er startet i det specifikke kvartal.

Nærmere beskrivelse af opgørelserne kan ses i Not​at vedrørende dataleverancer til Sundhedsstyrelsen.