Sundhedsaftaler - Monitorering af sammenhæng i sundhedsvæsenet


Sundhedsdatastyrelsen offentliggør data, der belyser, om regioner og kommuner følger de sundhedsaftaler, de har indgået. Tallene på eSundhed.dk kan anvendes som pejlemærke for graden af sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor.

Sundhedsaftaler

Som et redskab til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor blev der indført et krav til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler i 2007. Den nuværende monitorering af sundhedsaftalerne for 2015-2018 indeholder indikatorer vedrørende forebyggelse, behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering. Den tidligere monitorering af sundhedsaftaler for 2011-2014 indeholder indikatorer vedrørende indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse og sundhedsfremme, samt indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Nyt

23.06.2017
Monitorering af sundhedsaftalerne 2016 tal

Monitorering af sundhedsaftalerne 2016 tal

23.06.2017

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2016 fra monitorering af sundhedsaftale​rne indgået af kommuner og regioner.

​​

Se tallene her​.​

29.04.2016
Nye tal for 2009-2015 fra monitorering af sundhedsaftalerne

Nye tal for 2009-2015 fra monitorering af sundhedsaftalerne

29.04.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2009-2015 fra monitorering af sundhedsaftale​rne indgået af kommuner og regioner.

​​

Se tallene her​.​

03.06.2014
Nye tal viser effekten af regioners og kommuners sundhedsaftaler

Nye tal viser effekten af regioners og kommuners sundhedsaftaler

03.06.2014

​NYE TAL FOR SUNDHEDSAFTALERNE

Statens Serum Institut har offentliggjort en opdateret version af indikatorer til monitorering af effekten af sundhedsaftalerne på www.eSundhed.dk.

Der er tilføjet enkelte nye indikatorer såsom akutte medicinske korttidsindlæggelser, så der er i alt 45 indikatorer. eSundhed.dk er opdateret, så man nu kan se tal for 2011, 2012 og 2013.

Du kan se opgørelser for følgende emner:

  • Genindlæggelser
  • Forebyggelige indlæggelser
  • Akutte medicinske korttidsindlæggelser
  • Færdigbehandlede patienter
  • Ventetid til udredning indenfor børne- og ungepsykiatrien
  • Ventetid til genoptræning
  • Fordeling mellem almene og specialiserede genoptræningsplaner
  • Antal genoptræningsplaner fordelt på diagnose, kommune og hospital
  • Patientoplevet samarbejde og kommunikation
  • Implementering af MedComs 7 hospital/kommune standarder

Se tallene her

​