HAIBA – Infektioner erhvervet på sygehuse


HAIBA, Hospital-Acquired Infections dataBAsen, er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse. Opgørelserne er baseret på data fra Landspatientregisteret (LPR), den danske Mikrobiologidatabase (MiBa) samt regionernes medicinmoduler.

HAIBA viser forekomsten af sygehuserhvervede bakteriæmier (bakterier i blodet), Clostridium difficile infektioner og urinvejsinfektioner. Senere tilføjes udvalgte infektioner efter operationer (post-operative infektioner, POI). Klassifikation af infektionerne sker automatisk ud fra oplysningerne i de nævnte databaser, og er baseret på bestemte case-definitioner, der kan afvige fra en individuel klinisk vurdering. Opgørelser fra HAIBA er derfor først og fremmest indikatorer for forekomsten af infektioner erhvervet på sygehusene.

​​​​​​​

Nyt

04.10.2017
HAIBA bliver igen opdateret

HAIBA bliver igen opdateret

04.10.2017

​De tekniske problemer er nu løst og HAIBA bliver igen opdateret.​

25.09.2017
HAIBA er ikke opdateret

HAIBA er ikke opdateret

25.09.2017

På grund af tekniske problemer bliver tallene i HAIBA ikke opdateret for øjeblikket, der arbejdes på sagen.

17.08.2017
Driftsstatus

Driftsstatus

17.08.2017

​HAIBA data er opdateret dagsdato.

13.06.2017
HAIBA data er ikke opdateret

HAIBA data er ikke opdateret

13.06.2017

​På grund af tekniske problemer med overførsel af data fra MiBa er data i HAIBA ikke opdateret siden 9. juni 2017.

​​