HAIBA – Infektioner erhvervet på sygehuse


HAIBA, Hospital-Acquired Infections dataBAsen, er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse. Opgørelserne er baseret på data fra Landspatientregisteret (LPR), den danske Mikrobiologidatabase (MiBa) samt regionernes medicinmoduler.

HAIBA viser forekomsten af sygehuserhvervede bakteriæmier (bakterier i blodet), Clostridium difficile infektioner og urinvejsinfektioner. Senere tilføjes udvalgte infektioner efter operationer (post-operative infektioner, POI). Klassifikation af infektionerne sker automatisk ud fra oplysningerne i de nævnte databaser, og er baseret på bestemte case-definitioner, der kan afvige fra en individuel klinisk vurdering. Opgørelser fra HAIBA er derfor først og fremmest indikatorer for forekomsten af infektioner erhvervet på sygehusene.

​​​​​​​

Nyt

03.03.2017
HAIBA: Rettelse i estimater for urinvejsinfektioner

HAIBA: Rettelse i estimater for urinvejsinfektioner

03.03.2017

​Estimaterne for urinvejsinfektioner fra Odense Universitetshospital har siden februar 2016 været for lave pga. en ændret kodepraksis. Fejlen er nu rettet.

09.12.2016
HAIBA: Rettelse i bakteriæmi estimater

HAIBA: Rettelse i bakteriæmi estimater

09.12.2016

​Estimaterne for bakteriæmi har været for lavt mellem d. 9. oktober og d. 2. december. Fejlen er nu rettet og tallene ligger på samme niveau som før.​

08.12.2016
HAIBA: Data for aktuelt indlagte patienter nu inkluderet

HAIBA: Data for aktuelt indlagte patienter nu inkluderet

08.12.2016

​Data fra HAIBA viser nu også tal for aktuelt indlagte patienter. Dette betyder en forbedring i tidstrohed af HAIBA.

Da der er en vis forsinkelse i registreringen af udskrivningsdatoer, anvender HAIBA en algoritme til at håndtere åbne kontakter.

Læs mere om algoritmen her: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/HAIBA/Sider/Dokumentation.aspx under Grunddata.

23.11.2016
Dybe infektioner efter total hoftealloplastik

Dybe infektioner efter total hoftealloplastik

23.11.2016

Tal for dybe infektioner efter total hoftealloplastik er nu tilføjet i HAIBA. Læs mere i EPI-NYT 47-2016

Information om casedefinitionen og baggrundsdata findes under dokumentation: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/HAIBA/Sider/Dokumentation.aspx

​​