HAIBA – Infektioner erhvervet på sygehuse


HAIBA, Hospital-Acquired Infections dataBAsen, er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse. Opgørelserne er baseret på data fra Landspatientregisteret (LPR), den danske Mikrobiologidatabase (MiBa) samt regionernes medicinmoduler.

HAIBA viser forekomsten af sygehuserhvervede bakteriæmier (bakterier i blodet), Clostridium difficile infektioner og urinvejsinfektioner. Senere tilføjes udvalgte infektioner efter operationer (post-operative infektioner, POI). Klassifikation af infektionerne sker automatisk ud fra oplysningerne i de nævnte databaser, og er baseret på bestemte case-definitioner, der kan afvige fra en individuel klinisk vurdering. Opgørelser fra HAIBA er derfor først og fremmest indikatorer for forekomsten af infektioner erhvervet på sygehusene.

​​​​​​​

Nyt

17.08.2017
Driftsstatus

Driftsstatus

17.08.2017

​HAIBA data er opdateret dagsdato.

13.06.2017
HAIBA data er ikke opdateret

HAIBA data er ikke opdateret

13.06.2017

​På grund af tekniske problemer med overførsel af data fra MiBa er data i HAIBA ikke opdateret siden 9. juni 2017.

03.03.2017
HAIBA: Rettelse i estimater for urinvejsinfektioner

HAIBA: Rettelse i estimater for urinvejsinfektioner

03.03.2017

​Estimaterne for urinvejsinfektioner fra Odense Universitetshospital har siden februar 2016 været for lave pga. en ændret kodepraksis. Fejlen er nu rettet.

09.12.2016
HAIBA: Rettelse i bakteriæmi estimater

HAIBA: Rettelse i bakteriæmi estimater

09.12.2016

​Estimaterne for bakteriæmi har været for lavt mellem d. 9. oktober og d. 2. december. Fejlen er nu rettet og tallene ligger på samme niveau som før.​

​​