Hospital-Acquired Infections database


HAIBA, Hospital-Acquired Infections dataBAsen, er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse. Opgørelserne er baseret på data fra Landspatientregisteret (LPR), den danske Mikrobiologidatabase (MiBa) samt regionernes medicinmoduler.

HAIBA viser forekomsten af sygehuserhvervede bakteriæmier (bakterier i blodet), Clostridium difficile infektioner og urinvejsinfektioner. Senere tilføjes udvalgte infektioner efter operationer (post-operative infektioner, POI). Klassifikation af infektionerne sker automatisk ud fra oplysningerne i de nævnte databaser, og er baseret på bestemte case-definitioner, der kan afvige fra en individuel klinisk vurdering. Opgørelser fra HAIBA er derfor først og fremmest indikatorer for forekomsten af infektioner erhvervet på sygehusene.

Vær opmærksom på, at systemet opdaterer hver gang du ændrer noget i dit valg nedenfor.

​​​​​​​​​​​​​​​

 Haiba rapport

Infektionstype
Infektionstype
Hospital: sted og type
Ejerforhold (offentlig/privat)
Region
Hospital
Afdeling/Afsnit
Visning
Visning
Tid
År