Hospital-Acquired Infections database


HAIBA, Hospital-Acquired Infections databasen, er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse.

HAIBA omfatter fem infektionstyper: 1) bakteriæmi (bakterier i blodet), 2) urinvejsinfektioner, 3) tarminfektioner med Clostridium difficile 4) dybe infektioner efter planlagt (elektiv) total hoftealloplastik (kunstig hofte) og 5) dybe infektioner efter planlagt knæalloplastik (kunstig knæ). Klassifikation af infektionerne sker automatisk ud fra oplysningerne i Landspatientregisteret (LPR) og den danske Mikrobiologidatabase (MiBa), og er baseret på bestemte case-definitioner, der kan afvige fra en individuel klinisk vurdering.

Såfremt overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige praksis i sundhedsvæsenet, kan overvågning bidrage til at nedbringe forekomsten af sygehuserhvervede infektioner.

Sundheds- og Ældreministeriet har inkluderet data for bakteriæmi og Clostridium difficile fra HAIBA som indikatorer i De nationale mål for sundhedsvæsenet, under mål 3 - forbedret overlevelse og patientsikkerhed.

I forbindelse med introduktionen af en ny datamodel for LPR bliver HAIBA ikke opdateret fra d. 1. februar 2019. HAIBA bliver sat i almindelig drift igen, når vi har vurderet, at data fra LPR er integreret i HAIBA med en tilfredsstillende kvalitet, forhåbentligt senere i foråret 2019.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Læs mere om HAIBA her​.

Vær opmærksom på, at systemet opdaterer hver gang du ændrer noget i dit valg nedenfor.​

 Haiba rapport

Infektionstype
Infektionstype
Hospital: sted og type
Ejerforhold (offentlig/privat)
Region
Hospital
Afdeling/Afsnit
Visning
Visning
Tid
År