Ventetider - Ventetider for behandlinger og operationer


For at understøtte det frie sygehusvalg, offentliggør Sundhedsdatastyrelsen løbende opgørelser over de forventede ventetider for en række behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler på eSundhed.dk.

Forventet ventetid

Den forventede ventetid er et udtryk for syghusenes aktuelle skøn over den ventetid, den næste ukomplicerede patient kan forvente fra henvisning til udredning/behandling. De forventede ventetider på eSundhed.dk er lavet på baggrund af indberetninger fra sygehusene til Sundhedsdatastyrelsen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

20.04.2018
Venteinfo lukket - se i stedet mitsygehusvalg.dk

Venteinfo lukket - se i stedet mitsygehusvalg.dk

20.04.2018

Det tidligere venteinfo på eSundhed er erstattet af mitsygehusvalg.dk​

Venteinfo har i en overgangsperiode været tilgængeligt via venteinfo.dk, men er nu lukket og kan ikke længere tilgås. 

Se de fremadrettede ventetider på mitsygehusvalg.dk​


27.02.2014
Nyt Venteinfo.dk på eSundhed

Nyt Venteinfo.dk på eSundhed

27.02.2014

VENTEINFO.DK HAR FÅET NY HJEMMESIDEOG LIGGER NU PÅ eSundhed​​

Her kan du se ventetider for udvalgte behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler. Ventetiderne kan hjælpe dig med at vælge behandlingssted med det frie sygehusvalg.

Under sundhedskvalitet er der også adgang til kvalitetstal, der kan bidrage med yderligere informationer om sygehusene.

Sygehuse og klinikker indberetter selv deres forventede ventetider, og siden opdateres løbende med de aktuelle ventetider.

Har du tidligere brugt venteinfo.dk? Som noget nyt kan du lave links til en bestemt afgræsning, f.eks. behandlingen af en bestemt sygdom i en udvalgt region. Du får vist linket ved at vælge 'Gem link'.​

Venteinfo.dk forbliver din direkte adgang til aktuelle ventetider for behandling.