Velkommen til Venteinfo

Her kan du se ventetider for udvalgte behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler

Ventetider

Se ventetiderne ved at vælge boksen nedenfor. På siden, hvor ventetiderne vises, kan du selv vælge behandling, behandlingsregi og afgrænse geografisk.

Se mere (udvid)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​Det er ikke obligatorisk for sygehusene at indberette ventetider. Derfor indeholder oversigten ikke nødvendigvis samtlige sygehuse, der udfører behandlingen. Ifølge reglerne om det frie sygehusvalg kan sygehuse lukke for patienter uden for regionen af kapacitetsmæssige årsager.​​​​​​​​​

Datoer angivet med rød skrift og kursiv viser, at ventetiden er opdateret for mere end 30 dage siden. 

Patienter og pårørende opfordres til altid at henvende sig til en sundhedsfaglig person - egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale - for at få hjælp til fortolkningen af ventetidsoplysningerne i en konkret situation.

Kræft- og hjerteområdet:

Ventetider på kræft- og hjerteområdet afspejler med få undtagelser ventetiden på pakkeforløb. For patienter, der ikke er omfattet af et pakkeforløb, vil ventetiderne være længere end angivet.

Nyheder

27.02.2014
Nyt Venteinfo.dk på eSundhed

VENTEINFO.DK HAR FÅET NY HJEMMESIDEOG LIGGER NU PÅ eSundhed​​

Her kan du se ventetider for udvalgte behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler. Ventetiderne kan hjælpe dig med at vælge behandlingssted med det frie sygehusvalg.

Under sundhedskvalitet er der også adgang til kvalitetstal, der kan bidrage med yderligere informationer om sygehusene.

Sygehuse og klinikker indberetter selv deres forventede ventetider, og siden opdateres løbende med de aktuelle ventetider.

Har du tidligere brugt venteinfo.dk? Som noget nyt kan du lave links til en bestemt afgræsning, f.eks. behandlingen af en bestemt sygdom i en udvalgt region. Du får vist linket ved at vælge 'Gem link'.​

Venteinfo.dk forbliver din direkte adgang til aktuelle ventetider for behandling.