Kvalitetstal for sundhedsområdet


Bemærk, at kvalitetstallene ikke længere opdateres.

Se 'Mit sygehusvalg', hvis du ønsker information vedr. sygehuse til brug for frit sygehusvalg. Link findes i boksen til højre.
Her kan du finde opgørelser for udvalgte sygdomme, behandlinger og undersøgelser på sygehuse i Danmark. Det drejer sig om opgørelse af aktivitet (f.eks. antal undersøgelser/behandlinger), indlæggelsesvarighed, genindlæggelser og reoperationer.


  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om Sundhedskvalitet

  Om tilgængelige opgørelser

  Indholdet i rapporten er blevet til i samarbejde med lægevidenskabelige selskaber. Inden for hvert speciale vurderer klinikerne selv, hvilke sygdoms-/behandlingsområder borgerne meningsfuldt kan udtrække oplysninger for. 

  Her er ikke lige mange opgørelser for alle sygdomme/behandlinger. For nogle behandlinger er det kun antallet af behandlinger, der opgøres, mens der for andre opgøres liggetider, genindlæggelse og reoperationer.

  Der er flere sygdomme og behandlinger vi ikke laver opgørelser for.​​​ I "Tilgængelige opgørelser" til højre er en oversigt over, hvilke opgørelser du kan finde nedenfor.​​​


  Om Sundhedskvalitet.dk

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sundhedskvalitet.dk er under udvikling og vil løbende blive udbygget med nye opgørelser og sygdomsområder.​​

 Sygdomsspecifikke opgørelser for sygehuse

Vælg sygdom
Overordnet sygdomsområde
Konkret sygdomsområde
Sygdom
Behandling, undersøgelse eller udredning
Vælg sygehuse
Offentligt og/eller privat
Region
Vælg opgørelser
Opgørelser
Vælg rapporttype
Tabeltype