Kvalitetstal - Tal for kvaliteten i sundhedsvæsenet


På baggrund af indberetninger fra sygehusene offentliggør Sundhedsdatastyrelsen løbende opgørelser over kvaliteten i det danske sundhedsvæsen på eSundhed.dk.

For en række behandlinger kan du se, hvordan sygehusene placerer sig i forhold til hinanden og landsgennemsnittet. Informationer, som kan hjælpe dig, når du skal vælge sygehus.

Kvalitetstal

Kvalitetstallene på eSundhed.dk er baseret på indberetninger fra de danske syghuse. For den enkelte sygdom opgøres fx antallet af undersøgelser og behandlinger, hvor længe patienterne er indlagt efter endt behandling, samt genindlæggelser og reoperationer.

  ​​​​​Mere om kvalitetstal på sundhedsområdet

  Om valg af sygehus

  Dit valg af sygehus bør ikke alene baseres på tallene på eSundhed.dk, da der kan være individuelle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patient, som ikke afspejles i den statistiske data, men kræver en sundhedsfaglig vurdering. Patienter og pårørende opfordres derfor altid til at henvende sig til en sundhedsfaglig person (egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale) for at få hjælp til at træffe det rigtige valg af sygehus i den konkrete situation. ​

  Om opgørelserne

  Indikatorerne er blevet til i samarbejde med de lægevidenskabelige selskaber. Inden for hvert
  speciale vurderer klinikerne selv, hvilke sygdoms-/behandlingsområder borgerne meningsfuldt kan udtrække oplysninger for. 

  Det er ikke alle sygdomme og behandlinger, der laves ​opgørelser for og der er ikke lige mange opgørelser for alle sygdomme/behandlinger. For nogle behandlinger er det kun antallet af behandlinger, der opgøres, mens der for andre opgøres liggetider, genindlæggelse og reoperationer.​

Nyt

18.11.2016
Opdaterede data for sundhedskvalitet

Opdaterede data for sundhedskvalitet

18.11.2016

​​​​Data på sundheds​kvalitet.dk, der er en del af esundhed er opdateret. Tallene opdateres næste ga​ng i slutningen af december.​

Link​

26.10.2016
Opdaterede data for sundhedskvalitet

Opdaterede data for sundhedskvalitet

26.10.2016

​​​​Data på sundheds​kvalitet.dk, der er en del af esundhed er opdateret. Tallene opdateres næste ga​ng i slutningen af november.​

Link​

30.09.2016
Opdaterede data for sundhedskvalitet

Opdaterede data for sundhedskvalitet

30.09.2016

D​ata på sundheds​kvalitet.dk, der er en del af esundhed er opdateret. Tallene opdateres næste ga​ng i slutningen af oktober.

17.08.2016
Opdaterede data for sundhedskvalitet

Opdaterede data for sundhedskvalitet

17.08.2016

​​Data på sundheds​kvalitet.dk, der er en del af esundhed er opdateret. Tallene opdateres næste ga​ng i slutningen af september.​

14.07.2016
Opdaterede data for sundhedskvalitet

Opdaterede data for sundhedskvalitet

14.07.2016

​​Data på sundheds​kvalitet.dk, der er en del af esundhed er opdateret. Tallene opdateres næste gang i slutningen af august.​