Sundhedsdatastyrelsen offentliggør løbende opgørelser med tal over ventetider og kvalitet i det danske sundhedsvæsen på eSundhed.dk. Tallene belyser kvaliteten i sundhedsvæsenet og kan bl.a. være en hjælp for borgere, der skal vælge sygehus eller for journalister, sundhedsprofessionelle eller andre med interesse for nøgletal og statistiske data om kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Sundhedskvalitet på eSundhed.dk

Sundhedskvalitet dækker over en række opgørelser over forskellige sundhedsydelser, som kan bruges til at vurdere, hvor god en undersøgelse eller behandling er på det enkelte sygehus. Der er f.eks. opgørelser over antal genindlæggelser, sengedage, antal operationer, samt reoperationer. 

Se mere (udvid)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dit valg af sygehus bør ikke alene baseres på tallene på eSundhed.dk, da der kan være individuelle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patient, som ikke afspejles i den statistiske data, men kræver en sundhedsfaglig vurdering. Patienter og pårørende opfordres derfor altid til at henvende sig til en sundhedsfaglig person (egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale) for at få hjælp til at træffe det rigtige valg af sygehus i den konkrete situation. ​​

 

Nyheder

30.11.2015
Opdaterede data for sundhedskvalitet
OPDATEREDE DATA FOR SUNDHEDSKVALITET

Data på sundhedskvalitet.dk, der er en del af eSundhed er opdateret. Tallene opdateres næste gang i slutningen af december.​
20.11.2015
Rettede tal for Clostridium difficile

Re​ttede tal for Clostridium difficile

Desværre opstod der en fejl i kodningen for Clostridium difficile i oktober 2015. Fejlen er nu rettet og resultaterne valideret. Vurderingen er, at tallene nu er korrekte.

Notat om fejl i tal for Clostridium difficile

12.11.2015
Engelsk version af HAIBA

Engelsk version af HAIBA

HAIBA er nu tilgængelig på engelsk.

Se den engelske version af HAIBA her.