Sundhedskvalitet på eSundhed.dk

Sundhedskvalitet dækker over en række opgørelser over forskellige sundhedsydelser, som kan bruges til at vurdere, hvor god en undersøgelse eller behandling er på det enkelte sygehus. Der er f.eks. opgørelser over antal genindlæggelser, sengedage, antal operationer, samt reoperationer. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dit valg af sygehus bør ikke alene baseres på tallene på eSundhed.dk, da der kan være individuelle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patient, som ikke afspejles i den statistiske data, men kræver en sundhedsfaglig vurdering. Patienter og pårørende opfordres derfor altid til at henvende sig til en sundhedsfaglig person (egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale) for at få hjælp til at træffe det rigtige valg af sygehus i den konkrete situation. ​​

Nyt

22.05.2018
Fejl i tal om ventetid til sygehusoperation

Fejl i tal om ventetid til sygehusoperation

22.05.2018

​​Der er fejl i de tal for ventetid til offentlig finansieret sygehusoperation, som blev offentliggjort på eSundhed.dk den 30. april 2018. Sundhedsdatastyrelsen har derfor revideret tallene for 2016 og 2017.

 

Af de oprindelige tal fremgik, at den gennemsnitlige ventetid til operation på landsplan var 43 dage i 2017. Det reviderede tal er 42 dage.

 

Desuden fremgik, at den gennemsnitlige ventetid i Region Hovedstaden var 51 og 48 dage i henholdsvis 2016 og 2017. De reviderede tal er 49 og 46 dage.

 

Ventetider opgjort efter operationsgruppe, 2016 og 2017, er ligeledes blev revideret som følge af ovenstående.  

 

Sundhedsdatastyrelsen beklager fejlen.

 

Link til den reviderede opgørelse: http://esundhed.dk/sundhedskvalitet/ventetider/Sider/Ventetideropr02.aspx

30.04.2018
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

30.04.2018

Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med februar 2018.


Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

20.04.2018
Venteinfo lukket - se i stedet mitsygehusvalg.dk

Venteinfo lukket - se i stedet mitsygehusvalg.dk

20.04.2018

Det tidligere venteinfo på eSundhed er erstattet af mitsygehusvalg.dk​

Venteinfo har i en overgangsperiode været tilgængeligt via venteinfo.dk, men er nu lukket og kan ikke længere tilgås. 

Se de fremadrettede ventetider på mitsygehusvalg.dk​