Sundhedskvalitet på eSundhed.dk

Sundhedskvalitet dækker over en række opgørelser over forskellige sundhedsydelser, som kan bruges til at vurdere, hvor god en undersøgelse eller behandling er på det enkelte sygehus. Der er f.eks. opgørelser over antal genindlæggelser, sengedage, antal operationer, samt reoperationer. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dit valg af sygehus bør ikke alene baseres på tallene på eSundhed.dk, da der kan være individuelle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patient, som ikke afspejles i den statistiske data, men kræver en sundhedsfaglig vurdering. Patienter og pårørende opfordres derfor altid til at henvende sig til en sundhedsfaglig person (egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale) for at få hjælp til at træffe det rigtige valg af sygehus i den konkrete situation. ​​

Nyt

30.04.2018
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

30.04.2018

Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med februar 2018.


Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

20.04.2018
Venteinfo lukket - se i stedet mitsygehusvalg.dk

Venteinfo lukket - se i stedet mitsygehusvalg.dk

20.04.2018

Det tidligere venteinfo på eSundhed er erstattet af mitsygehusvalg.dk​

Venteinfo har i en overgangsperiode været tilgængeligt via venteinfo.dk, men er nu lukket og kan ikke længere tilgås. 

Se de fremadrettede ventetider på mitsygehusvalg.dk​


28.03.2018
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

28.03.2018

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med januar 2018.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her.