Sundhedskvalitet på eSundhed.dk

Sundhedskvalitet dækker over en række opgørelser over forskellige sundhedsydelser, som kan bruges til at vurdere, hvor god en undersøgelse eller behandling er på det enkelte sygehus. Der er f.eks. opgørelser over antal genindlæggelser, sengedage, antal operationer, samt reoperationer. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dit valg af sygehus bør ikke alene baseres på tallene på eSundhed.dk, da der kan være individuelle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patient, som ikke afspejles i den statistiske data, men kræver en sundhedsfaglig vurdering. Patienter og pårørende opfordres derfor altid til at henvende sig til en sundhedsfaglig person (egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale) for at få hjælp til at træffe det rigtige valg af sygehus i den konkrete situation. ​​

Nyt

30.09.2016
Opdaterede data for sundhedskvalitet

Opdaterede data for sundhedskvalitet

30.09.2016

D​ata på sundheds​kvalitet.dk, der er en del af esundhed er opdateret. Tallene opdateres næste ga​ng i slutningen af oktober.

29.09.2016
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

29.09.2016

Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med juli ​2016.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

17.08.2016
Opdaterede data for sundhedskvalitet

Opdaterede data for sundhedskvalitet

17.08.2016

​​Data på sundheds​kvalitet.dk, der er en del af esundhed er opdateret. Tallene opdateres næste ga​ng i slutningen af september.​