Sundhedskvalitet på eSundhed.dk

Sundhedskvalitet dækker over en række opgørelser over forskellige sundhedsydelser, som kan bruges til at vurdere, hvor god en undersøgelse eller behandling er på det enkelte sygehus. Der er f.eks. opgørelser over antal genindlæggelser, sengedage, antal operationer, samt reoperationer. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dit valg af sygehus bør ikke alene baseres på tallene på eSundhed.dk, da der kan være individuelle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patient, som ikke afspejles i den statistiske data, men kræver en sundhedsfaglig vurdering. Patienter og pårørende opfordres derfor altid til at henvende sig til en sundhedsfaglig person (egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale) for at få hjælp til at træffe det rigtige valg af sygehus i den konkrete situation. ​​

Nyt

09.12.2016
Rettelse i bakteriæmi estimater

Rettelse i bakteriæmi estimater

09.12.2016

​Estimaterne for bakteriæmi har været for lavt mellem d. 9. oktober og d. 2. december. Fejlen er nu rettet og tallene ligger på samme niveau som før.​

08.12.2016
HAIBA: Data for aktuelt indlagte patienter nu inkluderet

HAIBA: Data for aktuelt indlagte patienter nu inkluderet

08.12.2016

​Data fra HAIBA viser nu også tal for aktuelt indlagte patienter. Dette betyder en forbedring i tidstrohed af HAIBA.

Da der er en vis forsinkelse i registreringen af udskrivningsdatoer, anvender HAIBA en algoritme til at håndtere åbne kontakter.

Læs mere om algoritmen her: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/HAIBA/Sider/Dokumentation.aspx under Grunddata.

30.11.2016
Opdaterede tal for erfarede ventetider

Opdaterede tal for erfarede ventetider

30.11.2016

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med august ​2016.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her.