Sundhedskvalitet på eSundhed.dk

Sundhedskvalitet dækker over en række opgørelser over forskellige sundhedsydelser, som kan bruges til at vurdere, hvor god en undersøgelse eller behandling er på det enkelte sygehus.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dit valg af sygehus bør ikke alene baseres på tallene på eSundhed.dk, da der kan være individuelle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patient, som ikke afspejles i den statistiske data, men kræver en sundhedsfaglig vurdering. Patienter og pårørende opfordres derfor altid til at henvende sig til en sundhedsfaglig person (egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale) for at få hjælp til at træffe det rigtige valg af sygehus i den konkrete situation. ​​

Nyt

06.06.2018
Forbedret håndtering af prøvesvar for urindyrkninger

Forbedret håndtering af prøvesvar for urindyrkninger

06.06.2018

​Case definitionen for urinvejsinfektioner er blevet forbedret ved implementering af en mere dynamisk måde at håndtere fritekst på. Denne ændring er blevet valideret og har ikke påvirket tallene i HAIBA væsentligt. Forbedringen betyder, at HAIBA i fremtiden bedre kan håndtere ændringer i mikrobiologiske prøvesvar. ​

01.06.2018
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

01.06.2018

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med marts 2018.


Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. ​​

22.05.2018
Fejl i tal om ventetid til sygehusoperation

Fejl i tal om ventetid til sygehusoperation

22.05.2018

​​Der er fejl i de tal for ventetid til offentlig finansieret sygehusoperation, som blev offentliggjort på eSundhed.dk den 30. april 2018. Sundhedsdatastyrelsen har derfor revideret tallene for 2016 og 2017.

 

Af de oprindelige tal fremgik, at den gennemsnitlige ventetid til operation på landsplan var 43 dage i 2017. Det reviderede tal er 42 dage.

 

Desuden fremgik, at den gennemsnitlige ventetid i Region Hovedstaden var 51 og 48 dage i henholdsvis 2016 og 2017. De reviderede tal er 49 og 46 dage.

 

Ventetider opgjort efter operationsgruppe, 2016 og 2017, er ligeledes blev revideret som følge af ovenstående.  

 

Sundhedsdatastyrelsen beklager fejlen.

 

Link til den reviderede opgørelse: http://esundhed.dk/sundhedskvalitet/ventetider/Sider/Ventetideropr02.aspx