Sundhedskvalitet på eSundhed.dk

Sundhedskvalitet dækker over en række opgørelser over forskellige sundhedsydelser, som kan bruges til at vurdere, hvor god en undersøgelse eller behandling er på det enkelte sygehus. Der er f.eks. opgørelser over antal genindlæggelser, sengedage, antal operationer, samt reoperationer. 

​​​​​​​​​​​​​​​​Dit valg af sygehus bør ikke alene baseres på tallene på eSundhed.dk, da der kan være individuelle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patient, som ikke afspejles i den statistiske data, men kræver en sundhedsfaglig vurdering. Patienter og pårørende opfordres derfor altid til at henvende sig til en sundhedsfaglig person (egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale) for at få hjælp til at træffe det rigtige valg af sygehus i den konkrete situation. ​​

Nyt

20.01.2016
Opdaterede data for sundhedskvalitet

Opdaterede data for sundhedskvalitet

20.01.2016

Data på sundhedskvalitet.dk, der er en del af eSundhed er opdateret. Tallene opdateres næste gang i slutningen af februar.​​

22.12.2015
Opdaterede data for sundhedskvalitet

Opdaterede data for sundhedskvalitet

22.12.2015

Data på sundhedskvalitet.dk, der er en del af eSundhed er opdateret. Tallene opdateres næste gang i slutningen af januar.​

17.12.2015
EPI-NYT om sygehuserhvervede urinvejsinfektioner

EPI-NYT om sygehuserhvervede urinvejsinfektioner

17.12.2015

​Data for sygehuserhvervede urinvejsinfektioner er beskrevet i E​PI-NYT 51/15.​