Ventetider - Erfarede ventetider


På baggrund af data fra Landspatientregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen de erfarede ventetider og data for udvalgte områder offentliggøres på eSundhed.dk.

Erfarede ventetider

Sundhedsdatastyrelsens opgørelser over ventetiden i psykiatrien og til operationer er baseret på indberetninger til Landspatientregisteret og er en bagudrettet opgørelse over ventetid. Opgørelserne bliver opgjort som summen af de perioder, hvor patienten er registreret som ventende.

​​​​​

Nyt

27.09.2018
Tal for erfarede ventetider er opdateret

Tal for erfarede ventetider er opdateret

27.09.2018

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med juli 2018.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

30.08.2018
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

30.08.2018

​​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med juni 2018​.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

28.06.2018
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

28.06.2018

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med april 2018.​

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 

01.06.2018
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

01.06.2018

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med marts 2018.


Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. ​​

22.05.2018
Fejl i tal om ventetid til sygehusoperation

Fejl i tal om ventetid til sygehusoperation

22.05.2018

​​Der er fejl i de tal for ventetid til offentlig finansieret sygehusoperation, som blev offentliggjort på eSundhed.dk den 30. april 2018. Sundhedsdatastyrelsen har derfor revideret tallene for 2016 og 2017.

 

Af de oprindelige tal fremgik, at den gennemsnitlige ventetid til operation på landsplan var 43 dage i 2017. Det reviderede tal er 42 dage.

 

Desuden fremgik, at den gennemsnitlige ventetid i Region Hovedstaden var 51 og 48 dage i henholdsvis 2016 og 2017. De reviderede tal er 49 og 46 dage.

 

Ventetider opgjort efter operationsgruppe, 2016 og 2017, er ligeledes blev revideret som følge af ovenstående.  

 

Sundhedsdatastyrelsen beklager fejlen.

 

Link til den reviderede opgørelse: http://esundhed.dk/sundhedskvalitet/ventetider/Sider/Ventetideropr02.aspx