Abortregisteret - Tal for aborter i Danmark


Registeret Over Legalt Provokerede Aborter indeholder informationer om alle legalt provokerede aborter foretaget på patienter med bopæl i Danmark. Tallene giver mulighed for at følge udviklingen i antallet af aborter fordelt på alder og bopæl.

Om Abortregisteret

Abortregisteret er baseret på data fra Landspatientregisteret. Det indeholder data for perioden 1995 og frem, og har oplysninger om bl.a. patienternes alder og bopæl.

​​​​

Nyt