Landspatientregisteret - Borgernes kontakter til sygehusene


Landspatientregisteret (LPR) indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk som fx viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder.

Data her er kun somatiske kontakter.

LPR Avanceret indeholder mere detaljerede oplysninger om aktivitet og operationer på diagnoseniveau.

Landspatientregisteret

Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt register over patienter behandlet ved de danske sygehuse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

06.10.2016
Rettet: Fejl i data for LPR avanceret

Rettet: Fejl i data for LPR avanceret

06.10.2016

Nedenstående fejl er nu rettet.

​I 2014 blev skadestuekontakter erstattet af akut ambulant kontakter. Denne type kontakter har ikke nødvendigvis en besøgsdato registreret,
og det betyder, at akut-ambulante kontakter uden besøgsdato ikke tælles med  i opgørelsen af ambulante besøg.
Det påvirker opgørelser af ambulante besøg på diagnoser, der er stillet i akut-ambulant regi fra 2014 og frem.
Vi beklager fejlen, som vil blive rettet hurtigst muligt ved, at alle akut-ambulante kontakter uden besøgsdato får tildelt et besøg med indskrivningsdatoen som besøgsdato.

30.09.2015
Nyt område: Forgiftning og selvmord

Nyt område: Forgiftning og selvmord

30.09.2015

Nyt område: Forgiftning og selvmord​

Tal over indlæggelser med forgiftninger og selvmordsforsøg ved somatiske sygehuse er blevet tilgængelige på eSundhed. Se tallene her.

24.11.2014
​Nyt dataområde under Sundhedsregistre

​Nyt dataområde under Sundhedsregistre

24.11.2014

​Sundhedsregistre er blevet opdateret med Landspatientregister-data omkring Aktivitet på diagnoseniveau.