Landspatientregisteret - Borgernes kontakter til sygehusene


Landspatientregisteret (LPR) indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk som fx viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder.

Data her er kun somatiske kontakter.

LPR Avanceret indeholder mere detaljerede oplysninger om aktivitet og operationer på diagnoseniveau.

Landspatientregisteret

Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt register over patienter behandlet ved de danske sygehuse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

30.09.2015
Nyt område: Forgiftning og selvmord

Nyt område: Forgiftning og selvmord

30.09.2015

Nyt område: Forgiftning og selvmord​

Tal over indlæggelser med forgiftninger og selvmordsforsøg ved somatiske sygehuse er blevet tilgængelige på eSundhed. Se tallene her.

24.11.2014
​Nyt dataområde under Sundhedsregistre

​Nyt dataområde under Sundhedsregistre

24.11.2014

​Sundhedsregistre er blevet opdateret med Landspatientregister-data omkring Aktivitet på diagnoseniveau.