Landspatientregisteret - Borgernes kontakter til sygehusene


Landspatientregisteret (LPR) indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk som fx viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder.

Landspatientregisteret

Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt register over patienter behandlet ved de danske sygehuse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

30.09.2015
Nyt område: Forgiftning og selvmord

Nyt område: Forgiftning og selvmord

30.09.2015

Nyt område: Forgiftning og selvmord​

Tal over indlæggelser med forgiftninger og selvmordsforsøg ved somatiske sygehuse er blevet tilgængelige på eSundhed. Se tallene her.

24.11.2014
​Nyt dataområde under Sundhedsregistre

​Nyt dataområde under Sundhedsregistre

24.11.2014

​Sundhedsregistre er blevet opdateret med Landspatientregister-data omkring Aktivitet på diagnoseniveau.