Aktivitet på diagnoseniveau


Her kan du finde tabeller vedr.:

- ambulante besøg
- skadestuebesøg
- sengedage for indlagte patienter
- udskrivninger for indlagte patienter

fordelt på diagnosegrupper samt diagnosekoder.

Statistikken kan fordeles på køn, aldersgruppe, sygehusejerskab samt aktionsdiagnose.
Diagnoser er aktionsdiagnoser.

Diagnosen ”Ambulant patient uafsluttet - ingen diagnose ved årets udgang” omfatter ambulante uafsluttede kontakter, hvor der på opgørelsestidspunktet ikke var registreret en aktionsdiagnose.

​​​​​​

 Aktivitet på diagnoseniveau

Søgeord
Søg i diagnoser (Valgfri)
Vælg område
Diagnose
Sygehusejer
Indikator
Vælg Personer
Køn
Alder
Vælg år
År