Forgiftning og selvmordsforsøg


Nedenstående er en opgørelse over indlæggelser ved somatiske sygehuse med forgiftninger og selvmordsforsøg forårsaget af lægemidler med acetylsalicylsyre eller paracetamol. Selvmordsforsøg er en delmængde af forgiftninger.
Opgørelsen er periodiseret efter patientens udskrivningsdato.
Patientens alder er opgjort på patientkontaktens starttidspunkt.

 Forgiftning og selvmordsforsøg

Vælg indikator
Indikator
Vælg køn
Køn
Vælg alder
Alder
Vælg år
År