Plastikoperationer


Opgørelserne omfatter plastikoperationer på offentlige og private sygehuse, samt aktivitet i speciallægepraksis (sygesikring).

Kilderne til data er Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret.

Opgørelserne for ikke offentligt betalte operationer skal ses som minimumstal, idet der forekommer en vis underrapportering af patient- og forsikringsbetalt aktivitet på private sygehuse, der dog syntes at være mindsket de seneste år. Opgørelserne er fordelt på køn og operationsår, og derudover er der opdelt på sygehusejer (offentligt sygehus, privat sygehus eller speciallægepraksis) og betaler (offentligt eller privat betalt).

​​​​​​​​​

 Plastikoperationer

Vælg operation
Operation
Vælg institution
Betaler
Sygehusejer
Vælg køn
Køn
Vælg år
År