Lægemiddelstatistik - Forbrug af lægemidler i Danmark


Lægemiddelstatistikregisteret indeholder oplysninger om al salg og alle leverancer af lægemidler. På baggrund af data laver Sundhedsdatastyrelsen en række opgørelser som giver mulighed for at trække tal for udviklingen i salget af lægemidler på eSundhed.dk.

Lægemiddelstatistiskregisteret

Lægemiddelstatistikregisteret blev etableret i 1994 med det formål at overvåge lægemiddelforbruget. Hver gang, der bliver solgt et lægemiddel i Danmark, bliver oplysningerne om salget registreret i Lægemiddelstatistikregisteret. Det gælder både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin, medicin solgt i detailhandlen og medicin solgt til læger og sygehuse.

​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tal og statistikker på eSundhed indeholder kun humane lægemidler.

Nyt

22.03.2017
Nye tal for salg af nye lægemidler i primærsektoren

Nye tal for salg af nye lægemidler i primærsektoren

22.03.2017

Data for salget af nye lægemidler i primærsektoren pr. kvartal/måned er opdateret. Der er nu mulighed for at følge antallet af personer og antallet af nye brugere pr. kvartal fordelt på region.  Det er muligt at se rapporten her.

03.03.2017
Nye tal for kvartalstal for salget af lægemidler

Nye tal for kvartalstal for salget af lægemidler

03.03.2017

Kvartalsstatstik for salget af lægemidler er opdateret med tal for 4​. kvartal 2016.
Tallene kan findes her​.

19.12.2016
Nye tal for salg af nye lægemidler i primærsektoren

Nye tal for salg af nye lægemidler i primærsektoren

19.12.2016

​Data for salget af nye lægemidler i primærsektoren pr. kvartal/måned er opdateret. Du kan se rapporten her.

28.11.2016
Nye tal for kvartalsstatistik for salget af lægemidler

Nye tal for kvartalsstatistik for salget af lægemidler

28.11.2016

Kvartalsstatstik for salget af lægemidler er opdateret med tal for 3. kvartal 2016.
Tallene kan findes her​.

06.10.2016
Nye statistikker for forbruget af antibiotika i primærsektoren

Nye statistikker for forbruget af antibiotika i primærsektoren

06.10.2016

​Sundhedsdatastyrelsen viser nu forbruget af antibiotika for 2015 opgjort på indikationer og type af ordinerende læge. Øvrige nye statistikker viser forbruget for hele landet tilbage til 1999 og fordelt på regioner og kommuner tilbage til 2011. Som noget nyt vises antal recepter, som er et mål for antal kure og antal DDD pr recept. 

Opgørelserne kan findes her.​