Nye lægemidler


På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret, offentliggøres løbende måneds og kvartalstal for salget af nye lægemidler i primærsektoren
Du kan blandt andet trække tal for antal personer, nye brugere, solgt mængde og omsætning i kroner.
Statistikken omfatter nye receptpligtige lægemidler, der solgt i primærsektoren og markedsført inden for de seneste 10 år. Den omfatter ikke håndkøbslægemidler og lægemidler begrænset til sygehusbrug.
Data er opgjort på både måneder og kvartaler. Skal du kun se tal for de seneste 3 år er data opgjort på månedsbasis, men skal du se mere end 3 år tilbage vil data være opgjort på kvartaler.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, eSundhed.dk, Nye lægemidler.
Data kan frit benyttes med kildehenvisning.


VIGTIGT vedrørende antal personer:
- Du må ikke lægge antal personer sammen for forskellige måneder/kvartaler eller forskellige lægemidler. Det vil give forkerte tal, da samme person kan have købt samme lægemiddel i flere måneder/kvartaler og flere forskellige lægemidler, og i så fald vil personen fejlagtigt tælle med flere gange.
- Antal personer pr. måned/kvartal er ikke et mål for hvor mange der er i behandling den pågældende måned/kvartal, da det ikke er alle lægemidler, der skal købes hver måned/kvartal.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De nye lægemidler er inddelt i tre kategorier afhængigt af årsagen til, at de er kommet med i statistikken:

  • Ny ATC-kode: Lægemidler med en ATC-kode som er ny på det danske marked
  • Ufuldstændig ATC-kode med nye aktive stoffer (samme ATC): Lægemidler med andre aktive stoffer end de eksisterende lægemidler med samme ufuldstændige ATC
  • Ny kombination af aktive stoffer (samme ATC): Kombinationslægemidler med andre aktive stoffer end de eksisterende lægemidler med samme ATC

I rapporten 'Afgræsning og definitioner' kan du se detaljerne for, hvordan de nye lægemidler er identificeret samt definitioner af de forskellige variable.

 Nye lægemidler

Vælg opgørelse/år
Opgørelse
Markedsføringsår
Vælg årsag til nyhed
Årsag til nyhed
Vælg lægemiddel
Lægemiddel
Vælg variable
Variable
Geografi