Tabel med kvartalstal for medicinforbruget


På denne side kan du trække rapporter med data om det kvartalsvise salg af apoteksforbeholdte lægemidler i Danmark de sidste 5 år. Forbruget på sygehuse og håndkøbslægemidler, der må sælges i butikker er ikke medtaget.

Det er muligt at trække data, som er summeret på produktnavn, ATC-kode og ATC-grupper. En fuldstændig ATC-kode med 7 cifre svarer til alle lægemidler med et bestemt aktivt indholdsstof eller en bestemt kombination af aktive indholdsstoffer, mens ATC koder med færre cifre kaldes ATC-grupper som er en gruppering af de underliggende ATC-koder med 7 cifre.

OBS! Der er som regel sæsonvariation i salget af lægemidler. Når man ser på udviklingen i salget af lægemidler, bør man derfor sammenligne med samme kvartal i de forrige år frem for de andre kvartaler i samme år.

VIGTIGT vedrørende antal personer:
- Du må ikke lægge antal personer sammen for forskellige kvartaler eller forskellige lægemidler. Det vil give forkerte tal, da samme person kan have købt samme lægemiddel i flere kvartaler og flere forskellige lægemidler, og i så fald vil personen fejlagtigt tælle med flere gange.
- Antal personer pr. kvartal er ikke et mål for, hvor mange der er i behandling den pågældende kvartal, da det ikke er alle lægemidler, der skal købes hvert kvartal.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Kvartalstal medicin

Valgfri - Søgeord
Søg i ATC eller produktnavn (Valgfri)
Vælg Lægemiddel
ATC koder
Produktnavn
Vælg Variabel
Variabel
Vælg Periode
Kvartal og år