Fødsler og fødte - Tal for fødsler i Danmark


Det Medicinske Fødselsregister indeholder oplysninger om alle fødsler, hvor moderen har bopæl i Danmark på fødselstidspunktet. Tallene giver mulighed for at se statistikker om fødslerne, samt informationer om de fødte børn.

​​​​​​​​​​

Nyt

27.06.2018
Opdaterede data for fødsler og fødte

Opdaterede data for fødsler og fødte

27.06.2018

​​Data fra Fødselsregisteret er nu opdateret med tal for 2017.

Du finder data om fødsler og fødte fra 1997-2017​​​ her​

21.12.2017
Nye udtræksmuligheder for Fødselsregisteret

Nye udtræksmuligheder for Fødselsregisteret

21.12.2017

​​

Udtræksmodulet for Fødselsregisteret er nu udvidet med parametre for Robson grupper og asfyksi hos barn. For igangsættelser er der tilføjet et ekstra niveau, så d​isse nu kan fordel​​es på, om der i forbindelse med fødslen har været vandafgang uden regelmæssige veer (PROM/PPROM). Dertil ​er fejlen omkring underestimering af epidural blokader rettet. ​

Du finder udtræksmodulet for Fødselsregisteret (MFR-kuben) her.

15.09.2017
Opdaterede data for fødsler og fødte

Opdaterede data for fødsler og fødte

15.09.2017

​Data fra Fødselsregisteret er nu opdateret med tal for 2016.

Du finder data om fødsler og fødte fra 1997-2016 her​

16.02.2016
Avancerede udtræksmuligheder fra Fødselsregistret

Avancerede udtræksmuligheder fra Fødselsregistret

16.02.2016

Det er nu muligt på eSundhed.dk at lave avancerede udtræk fra Det Medicinske Fødselsregister. Udtrækkene kan bl.a. opdeles på komplikationer, sygehuse, barn samt oplysninger om moderen for fødsler fra 1997 og hvor moderen har bopæl i danmark på fødselstidspunktet. ​

Du kan lave udtræk her.