ANTAL FØDTE I DANMARK


Grafen viser udviklingen i antallet af fødte fra 1997 fordelt på sygehusregioner. Kategorien ”Ukendt” dækker over fødte, hvis fødsel er indberettet på blanket, og derfor ikke kan kobles til en sygehusregion. Dette gør sig primært gældende for hjemme- og klinikfødsler. Tallene er baseret på Det Medicinske Fødselsregister (MFR), som indeholder data om fødsler foregået i Danmark.

​​

 Antal fødte

Vælg år
År