Nyt på eSundhed.dk Om eSundhed.dk Kontakt
Menu
Avanceret


Det Medicinske Fødselsregister indeholder oplysninger om alle fødsler, hvor moderen har bopæl i Danmark på fødselstidspunktet.

Data dækker 1997 og frem (for tidligere tal se det historiske fødselsregister).

Se tal fordelt på bl.a. fødsel og komplikationer, samt oplysninger om moderen. Læs mere i vejledningen nedenfor.

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vejledning 

  I gang med et nyt udtræk


   Når du åbner udtræksværktøjet er det tomt, som vist nedenfor og klar til at du kan definere et nyt udtræk.

  2016-03-01_13h15_51.png
   

  Definer udtrækket - valg af værdier

  Vælg en eller flere værdier, der skal vises tal for.

  Værdier er markeret med ∑.

  Værdierne er variable, som man kan tælle, og er de variable, som hedder noget med 'Antal' eller 'Procent.'

  2016-03-01_13h23_11.png
   

   

  Definer udtrækket (fortsat) - valg af opdeling/dimensioner

  Det er dimensionerne, der skal anvendes, hvis man fx vil lave et udtræk af fødsler med eller uden kejsersnit.

  De er markeret med 2016-03-01_13h35_31.png, og er kategorier, som værdierne kan inddeles i og filtreres efter.

  Andre eksempler på dimensioner er 'Fødselsår' eller 'Køn'. 

  2016-03-01_13h37_20.png
   

  Opsætning af tabellen med resultater

  Værdier (tal) tilføjes automatisk feltet 'Værdier', når de vælges.

  Dimensioner (opdelingen) tilføjes automatisk under 'Rækker.'

  2016-03-01_13h38_39.png
   

  Dimensioner kan placeres under 'Filtre', 'Rækker' eller 'Kolonner', alt efter hvilket udtræk, man ønsker. Det er muligt at trække dimensioner fra et felt til et andet, ligesom man kan have flere dimensioner i samme felt. På denne måde kan man ændre opsætningen af tabellen. 

  2016-03-01_13h40_45.png
   

  Filtrering og sortering

  Filtrering

  Det er muligt at afgrænse udtrækket fx til kun at indeholde 'mænd'. Klik på pilen ved dimensionen 'Køn' og kryds felter af i boksen, som udtrækket skal afgrænses på. Afslut med 'OK'. Er listen lang, kan det være en fordel at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet 'Marker alt' og derefter vælge de specifikke dimensioner, som du ønsker at afgrænse på.

  2016-03-01_13h45_31.png
   

  Dimensioner i rækker og kolonner kan på samme måde filtreres, så du kun får vist de rækker, der opfylder dine kriterier. Her er det også muligt at filtrere efter navn eller værdi.  Filtre er additive, hvilket betyder hvert yderligere filter er baseret på det aktuelle filter og reducerer det underlæggende udtræk endnu mere. Du kan også filtrere efter mere end en række eller kolonne.

  Sortering

  I samme menu er det også muligt at sortere. Sortering kan gøre det lettere for dig hurtigt at skabe et overblik over data. Du kan sortere data efter navnet (A til Z eller Z til A) eller efter værdierne (vælg 'Sortér efter værdi' og vælg hvilken værdi og om det skal være mindste til største eller største til mindste).

  2016-03-01_13h48_36.png
   

  ​Gem i Excel

  Udtræk kan gemmes sådan her:

  Dan det ønskede udtræk og klik på 'FILER'.2016-04-11_10h23_58.png'

  Vælg 'Hent et snapshot.' Derefter downloades filen til din computer.​

   2016-04-11_10h49_44.png


   

  Data og begreber

  Data

  Data fra Det Medicinske Fødselsregister sammenkobler informationer om forældre, barn og fødsel.

  De samlede informationer om selve fødslen trækkes fra moderens fødselsoplysninger og opgøres vha. variablen "antal mødre" (f.eks. svangerskabslængde, fødested og fødselsmåde.)

  Komplikationer og tilstande, der kan være med til at komplicere en fødsel registreres også på moderens fødselsoplysninger og kan ligeledes opgøres vha. "antal fødsler" (f.eks. rygning, gestationel diabetes og igangsættelse.)

  Oplysninger omkring udkommet af fødslerne registreres på hvert barn individuelt, udtræk om disse gøres vha. "antal fødte" (for f.eks. vægt, køn og status.)

  Fordelinger på tværs af år, region og moders alder kan foretages på både "antal fødsler" og "antal fødte".  

   

  Begreber

  Alder

  Kvinder i den reproduktive alder refererer til alle kvinder mellem 15 og 49 år. For kvinder der får børn når de er under 15 år bliver de talt med i den laveste aldersgruppe, 15-19 år og for de kvinder der får børn når de er over 49 bliver de talt med i aldersgruppen 44-49.

  Fødselsmåde

  Er fødslen foretaget ved kejsersnit eller ej. I tilfælde, hvor fødslen er foretaget ved kejsersnit registreres der her hvorvidt dette er sket på moders ønske eller ej.

  Fødested

  Fødested indikere hvor fødslen har taget sted. Om det er på sygehuset, på vej til eller uden for sygehuset, eller om der er tale om en hjemmefødsel.

  Da hjemmefødsler ofte foretages i forbindelse med private klinikker/jordemødre og derfor ikke registreres via landspatientregisteret er det ikke muligt at opgøre disse på region.

  Fødselsvægt

  Fødselsvægten er den første måling af barnets vægt målt efter fødslen har fundet sted. For levende fødsler bliver fødselsvægten målt inden for den første time af barnets liv før signifikant post-natal vægttab har fundet sted.

  Gestationel alder/ Svangerskabslængde

  Den gestationelle alder er perioden mellem konception og fødsel. Denne måles i uger fra første dag af kvindens seneste menstruelle cyklus til fødslens igangsættelse.

  Igangsættelse

  Ved anvendelse af igangsættende medicinsk- og mekanisk- præparat skelnes der mellem hvorvidt proceduren er foretaget eller ej.

  Levende/dødfødt

  Registrering af hvorvidt barnet er i live ved fødslen eller ej.

  I MFR Avanceret er der dimensioner i disse kategorier:

  • Barn
  • Fødsel
  • Fødselsdato
  • Komplikation
  • Moder
  • Sygehus