Sundhedsregistre på eSundhed.dk

De nationale sundhedsregistre bliver administreret af Sundhedsdatastyrelsen og indeholder data om befolkningens sygdom, behandling og sundhed. Oplysningerne i registrene kommer bl.a. fra sygehusene og de praktiserende læger, der registrerer, hver gang en person har været i kontakt med det danske sundhedsvæsen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

13.12.2018
Kvartalsstatistik for salg af lægemidler opdateret

Kvartalsstatistik for salg af lægemidler opdateret

13.12.2018

Kvartalsstatstik for salget af lægemidler er opdateret med tal for 3. kvartal 2018​.
Tallene kan findes her​.

11.12.2018
Lægemiddelbrug under graviditeten

Lægemiddelbrug under graviditeten

11.12.2018

Så er statistikken over lægemiddelbrug under graviditet opdateret, således at den dækker perioden 2001​​ til 2017

Statistikken kan ses her.