Årlig opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien


Se her tal over antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fra år 2004 og frem fordelt på region, speciale og tvangstype:

Frihedsberøvelser
Tvangsbehandlinger
Fiksering og fysisk magtanvendelse
Beskyttelsesforanstaltninger
Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Dataversion

TIP: 11.04.2018

 Tvang i psykiatrien

Vælg indikator
Indikator
Vælg tvangstype
Skema
Tvangstype
Vælg område
Inddeling
Region og speciale
Vælg periode
År