Anvendelsesvilkår

Vilkår for anvendelse

Ophavsret

Du må gerne anvende og citere indhold fra hjemmesiden (esundhed.dk, mitsygehusvalg.dk, medstat.dk og ordiprax.dk) og publikationer m.m., hvis du udtrykkeligt angiver Sundhedsdatastyrelsen som kilde.

Hvis du viderebearbejder vores tal, skal dette tydeligt fremgå. Det kan du fx gøre ved at skrive: "Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen". Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt Sundhedsdatastyrelsen kun formidler indholdet for tredjepart.

Du må ikke anvende eSundhed eller Sundhedsdatastyrelsens logo i kommercielle sammenhænge, medmindre du har fået udtrykkelig tilladelse til det.

Du må under ingen omstændigheder bruge vores logo på en sådan måde, at Sundhedsdatastyrelsen fremstår som forfatter eller afsender af beskeder, publikationer, hjemmesider e.l.

Ansvar

Sundhedsdatastyrelsen bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte og ajourførte, ligesom eventuelle fejl løbende søges rettet. Sundhedsdatastyrelsen har ikke noget økonomisk ansvar for brugerens eventuelle direkte eller indirekte skader eller tab, herunder mistet fortjeneste hos brugeren, eller for skader eller tab opstået hos brugerens eventuelle medkontrahenter, som følge af fejl i statistikken eller fejl, som er opstået ved bearbejdning af statistikken.