Dokumentation

Her findes dokumentation af alle Sundhedsdatastyrelsens registre, og ikke kun de data som findes på eSundhed. Under ’Ord og begreber’ kan du finde definitioner af ord og begreber, der anvendes inden for sundhedsområdet generelt eller i opgørelserne på eSundhed.
REGISTRE
TABELLER
VARIABLER
 
 
 
DUSAS
Kort om registeret
DUSAS er Register over danskere behandlet på udenlandske sygehuse og aktivitet i speciallægepraksis, som ikke afregnes under den normale sygesikringsoverenskomst. Registeret blev oprettet i forbindelse med indførelsen af den centrale pulje til finansiering af sygehusenes meraktivitet i 2002, og indeholder oplysninger fra 2002 og frem. Som det fremgår af navnet, består registeret af 2 separate dele: - oplysninger om patientbehandling på udenlandske sygehuse betalt af patientens bopælsregion. - oplysninger om patientbehandling hos speciallægepraksis, der ikke afregnes under den normale sygesikringsoverenskomst, men som er aftalt med og betalt af bopælsregionen.
Vedhæftede filer:
Kodeark_DUSAS.csv
Lovgivning og anmeldelse
Registeret er anmeldt til Datatilsynet (j.nr. 2014-54-0746) som et administrativt register. Anmeldelsen kan findes på datatilsynets hjemmeside: https://anmeld.datatilsynet.dk