Emner

Her kan du finde udvalgte emner indenfor sundhedsområdet, som kan monitoreres over tid. Sundhedsdatastyrelsen offentliggør en lang række tal baseret på data fra Sundhedsregistrene. Tallene giver indblik i befolkningens sundhed.