Brugertilfredshedsundersøgelse for hjemmepleje

Opgørelsen viser besvarelser fra brugertilfredshedsundersøgelsen for ældrepleje, 2021. Spørgsmålene omfatter følgende emner:

  • Type og hyppighed af hjælp
  • Tilfredshed med hjælp og støtte
  • Om hjælpen er passende
  • Tilfredshed med medarbejdere
  • Livskvalitet
 

Besvarelserne i denne undersøgelse er udelukkende baseret på selvrapporterede data. Det er således respondentens opfattelse af spørgsmål og svar, der har betydning for resultatet. Spørgsmål til hyppighed og type af hjælp er således baseret på borgerens opfattelse af dette, og ikke på den faktiske hjælp.

Tilfredshed med hjælp og støtte

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Passende hjælp

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Tilfredshed med medarbejdere

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Livskvalitet

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Type og hyppighed af hjælp

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Information om brugertilfredshedsundersøgelse for ældrepleje

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Målet med brugertilfredshedsundersøgelsen er, at den skal styrke fokus på effekter og resultater af indsatserne på ældreområdet bl.a. ved at belyse de ældres vurdering af den hjælp, de modtager samt deres oplevede effekt og tilfredshed med de kommunale indsatser.

 

2. Indhold og afgræsning


Denne visning indeholder på nuværende tidspunkt besvarelser fra hjemmehjælpsmodtagere, men vil senere blive udvidet til at inkludere plejehjemsbeboere. Der gøres opmærksom på, at indsamlingen fra 2021 er en pilotindsamling, der er foretaget for at teste forskellige indsamlingsmetoder. Fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser for ældrepleje kan således fravige fra det nuværende set-up. Det anvendte spøgeskema er dog det samme til alle hjemmehjælpsmodtagere.

Indsamlingen er udviklet og foretaget af Danmarks Statistik på vegne af Sundhedsdatastyrelsen.

 

3. Indikatorer


Hjemmehjælpsmodtagere indeholder besvarelser fra hjemmehjælpsmodtagere. Disse er indsamlet ved hjælp af et spørgeskema, som er indsamlet på lidt forskellig vis, og derfor inddelt i fire forskellige modeller: A, B, C, D.

Model A er baseret på både online spørgeskema og telefoninterviews. Invitationerne er sendt ud enten via fysisk post eller digital post. I alt er 1.853 personer inviteret, hvoraf 859 har besvaret spørgeskemaet (46 pct.).

Model B er baseret på både online spørgeskema og telefoninterviews. Invitationerne er kun sendt ud via fysisk post. I alt er 1.500 personer inviteret, hvoraf 680 har besvaret spørgeskemaet.

Model C er kun baseret på telefoninterviews. Invitationerne er kun sendt ud via fysisk post. I alt er 1.147 personer inviteret, hvoraf 672 har besvaret spørgeskemaet (59 pct.).

Model D er kun baseret på online spørgeskema. Invitationerne er sendt ud enten via fysisk post eller digital post. I alt er 1.500 personer inviteret, hvoraf 766 personer har svaret (51 pct.).

Det vurderes at disse modeller er så sammenlignelige, at de kan slås sammen til én.

I alt har 2.977 personer besvaret spørgeskemaet, hvilket samlet set udgør en besvarelsesprocent på 50 pct. Der er blevet spurgt ind til, hvem der har besvaret spørgeskemaet, blandt dem der har svaret på denne spørgsmål (2.520 personer). Her svarer 80 pct., at de selv har besvaret spørgeskemaet, 9 pct. har fået hjælp eller støtte fra en anden person, 4 pct. har besvaret spørgeskemaet i fællesskab med en anden og ved 7 pct. af besvarelserne har en anden person svaret for borgeren. Blandt de der har fået hjælp til besvarelsen, der har tre ud af fire fået hjælp af nærmeste familie (ægtefælle/samlever, børn, svigerbørn eller børnebørn).

 

4. Forbehold ved fortolkning


Besvarelserne i denne undersøgelse er udelukkende baseret på selvrapporterede data. Det er således respondentens opfattelse af spørgsmål og svar, der har betydning for resultatet. Spørgsmål til hyppighed og type af hjælp er således baseret på borgerens opfattelse af dette, og ikke på den faktiske hjælp. Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget undersøgelser af, hvorvidt der er diskrepans mellem de selvrapporterede data og registerdata.

 

5. Datakilde


Brugertilfredshedsundersøgelse for ældrepleje, DST Survey på vegne af Sundhedsdatastyrelsen, 2021

 

6. Offentliggørelse


17. januar 2022

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 

Publikationer

Om opgørelsen

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?