Brugertilfredshedsundersøgelse for plejehjemsbeboere – webbaserede spørgeskemaer

Opgørelsen viser besvarelser fra brugertilfredshedsundersøgelsen for ældreplejes plejehjemsdelens metode 5: Webbasserede spørgeskemaer, 2021. Spørgsmålene omfatter følgende emner:

  • Tilfredshed med medarbejdere, hjælp og støtte
  • Om hjælpen er passende
  • Livskvalitet
 

Besvarelserne i denne undersøgelse er udelukkende baseret på selvrapporterede data. Det er således respondentens opfattelse af spørgsmål og svar, der har betydning for resultatet. Spørgsmål til hyppighed og type af hjælp er således baseret på borgerens opfattelse af dette, og ikke på den faktiske hjælp. Ved ca. halvdelen af disse besvarelser, har en anden besvaret på vegne af plejehjemsbeboeren. Det kan derfor ikke garanteres hvorvidt besvarelsen afspejler opfattelse hos plejehjemsbeboeren eller hos vedkommende, der har svaret.

 

Tilfredshed med medarbejdere, hjælp og støtte

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Passende hjælp

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Livskvalitet

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Hvem har svaret

Vælg en spørgsmålskategori øverst for at se svarfordelingen på andre spørgsmål.

Information om brugertilfredshedsundersøgelse for ældrepleje

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Målet med den nye brugertilfredshedsundersøgelse er, at den skal styrke fokus på effekter og resultater af indsatserne på ældreområdet bl.a. ved at belyse de ældres vurdering af den hjælp, de modtager samt deres oplevede effekt og tilfredshed med de kommunale indsatser. 

 

2. Indhold og afgræsning


Denne visning indeholder besvarelser fra plejehjemsbeboere eller deres pårørende. Der gøres opmærksom på, at indsamlingen fra 2021 er en pilotindsamling, der er foretaget for at teste forskellige indsamlingsmetoder. Fremtidige brugertilfredshedsundersøgelser for ældrepleje kan således fravige det nuværende setup.
Indsamlingen er udviklet og foretaget af Danmarks Statistik på vegne af Sundhedsdatastyrelsen.

 

3. Indikatorer


Hjemmehjælpsmodtagere indeholder besvarelser fra plejehjemsmodtagere. Disse er ind-samlet ved hjælp af tre forskellige indsamlingsmetoder: 1, 2 og 5 

Metode 1 er baseret på både online spørgeskema og telefoninterviews af pårørende til plejehjemsbeboere. Invitationerne er sendt ud enten via fysisk post og digital post. I alt er 2.100 personer inviteret vedhjælp af en tilfældig udtrækning, hvoraf 1.147 har besvaret spørgeskemaet (55 pct.). Resultaterne fra metode 1 kan ses her: webbaseret spørgeskema og telefoninterviews

Metode 2 er baseret på besøgsinterview af plejehjemsbeboere. Dataindsamlingen for besøgsinterviewmodellen har i meget høj grad været præget af Covid-19-restriktionerne på plejehjemmene. DST Survey tog direkte kontakt til et stort antal af kommunerne, herunder især kommuner med et lavt smittetryk. På denne måde kunne kommunerne selv tage stilling til, om de ønskede at deltage i dataindsamlingen. I alt 458 plejehjemsbeboere blev interviewet i Kommunerne Fredericia, Kerteminde, Halsnæs, Gladsaxe, Hvidovre, Hillerød, Hørsholm, Nordfyns, Herning, Horsens, Holstebro og Ærø. Interviewene varede i gennemsnit 14,72 minutter. Resultaterne fra metode 2 kan ses her: Besøgsinterview


Metode 5 er kun baseret på online spørgeskema. Invitationerne er sendt ud enten via fysisk post og digital post. I alt er 2.058 personer inviteret, hvoraf 439 personer har svaret (21 pct.). Ved 227 (52 pct.) af besvarelserne, har en anden besvaret spørgeskemaet på vegne af plejehjemsbeboeren. 

 

 

4. Forbehold ved fortolkning


Besvarelserne i denne undersøgelse er udelukkende baseret på selvrapporterede data. Det er således respondentens opfattelse af spørgsmål og svar der har betydning for resultatet. For besvarelser foretaget af pårørende, er det således den pårørendes opfattelse af plejehjemsbeboerens svar, der bliver rapporteret. Dette kan påvirke resultatet. De forskellige metoder vurderes ikke til at kunne lægges sammen grundet for stor varians i indsamlingsmetoderne. 

 

5. Datakilde


Brugertilfredshedsundersøgelse for ældrepleje, DST Survey på vegne af Sundhedsdatastyrelsen, 2021

 

6. Offentliggørelse


7. februar 2022

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


 

Publikationer

Om opgørelsen

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?