Kodeark og andre vedhæftninger

Her kan du finde kodeark og andre vedhæftninger til Dokumentationen.

Dokumenterne er opdelt efter register.

Alle dokumenter kan også findes under hvert register på dokumentationssiden.

Det Statistiske Autorisationsregister

Genoptræning efter Sundhedsloven § 140

Landspatientregisteret

Landsregisteret for Patologi

MiniPas - LPR

Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Sygesikringsregisteret

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?