Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftområdet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (1988- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2014-2018)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Udredningsret i somatikken

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2014-

 • Udredningsret i psykiatrien

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2015-

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Relancering af Mit Sygehusvalg den 14. November

Torsdag den 14. november lanceres en ny udgave af Mit Sygehusvalg. Der er sket ændringer i data bagved, men i det visuelle og funktionaliteten af Mit Sygehusvalg vil der for brugerne ikke være den store ændring.


Denne side vil gennemgå ændringer i funktionaliteter på siden og de forbehold man skal tage som bruger af siden.

Kontakt og spørgsmål

Hvis der efter en gennemgang af denne side opstår spørgsmål til brugergrænsefladen på www.mitsygehusvalg.dk, kan du sende en mail til Sundhedsdatastyrelsen.

E: esundhed@sundhedsdata.dk

 

Nyhedsbrev og notifikationer

eSundhed udsender mails til tilmeldte, når der sker opdateringer på en side.

Tilmeld dig email-notifikationer ved, at
- Oprette dig som email-bruger på eSundhed
- Logge ind og trykke på klokke-ikonet på Mit Sygehusvalg
- Tilmeld dig email-notifikationer i dine Præferencer.

Alle opdateringer kan også ses under Opdateringer.

Relancering af Mit Sygehusvalg den 14. November

Mitsygehusvalg.dk på eSundhed.dk

Fremover vil der ikke stå www.mitsygehusvalg.dk i din URL øverst i browseren, når du bevæger dig rundt på siden. Dette er fordi Mit Sygehusvalg er blevet en mere integreret del af eSundhed, på lige fod med andre opgørelser og undersider på siden.

Mit Sygehusvalg ligger på siden www.esundhed.dk/Emner/Patienter-og-sygehuse/MitSygehusvalg, som en underside på eSundhed.

 

Opdatering af data på Mit Sygehusvalg

Data på Mit Sygehusvalg opdateres regelmæssigt. Ventetider opdateres hvert 10. minut. Alt andet, bl.a. tilfredshedsmålinger opdateres hvert døgn, kl 23:00.

Funktionsændringer og opmærksomhedspunkter

Nye Funktioner

 • Du kan eksportere dine resultater til en excel- eller csv-fil ved at trykke på de dertilhørende knapper.
 • Det er muligt at vise alle kolonner på samme tid. Så kan man både se ventetider, tilfredshedsmålinger, opdateringsdato og afstand samtidig.
 • Der er nu en markør for om et sygehus/klinik er offentlig eller privat:
 • Da Mit Sygehusvalg bliver en integreret del af eSundhed, arver Mit Sygehusvalg også nogle funktioner fra eSundhed. Hvis du opretter en email-profil på eSundhed, kan du fx abonnere på email-notifikationer, som fortæller hvis der sker ændringer på Mit Sygehusvalg.

 

Ændringer

 • Du kan nu kopiere et link til den søgning du har lavet med alle dertilhørende filtervalg både ved at trykke på knappen og at kopiere selve linket i stien øverst i din browser.
 • Under ”Søg efter sygehus” kan man nu vælge en anden behandling direkte i resultatet af sin søgning. Under ”For sundhedsprofessionelle” kan man stadig vælge Ny søgning øverst.
 • Under ”For sundhedsprofessionelle” kan man se alle de behandlinger man har valgt, som en liste øverst i søgeresultatet.
 • Filtreringen af indholdet på siden er nu delt op i to. En for de overordnede filtre i toppen og en lige over tabellen til at styre hvilke kolonner der vises i tabellen.
 • Der vises tilfredshedsmålinger for flere sygehuse/klinikker på Mit Sygehusvalg nu.

 

Opmærksomhedspunkter

 • Den nye version af Mit Sygehusvalg har en anderledes struktur ift. deling af links end det nye Mit Sygehusvalg. Hvis der i din organisation er gemt dybe links til fx en behandling, skal disse ændres.
 • Vægtningen af opgørelserne som står til grund for de tre forskellige tilfredshedsmålinger (”Overordnet patienttilfredshed”, ” Tilfredshed med patientinvolvering” og ”Tilfredshed med personalet”) er ændret. Se under ”Formatering af data”.
 • Ift. opgørelsen ”Ventetid til behandling”, der kan der findes både en ”ventetid til ambulant behandling” og ”ventetid til behandling ved indlæggelse”. I disse tilfælde vises den længste ventetid. Førhen var det den korteste.

Funktioner der ikke overføres

 

Nogle funktioner vil ikke være tilgængelige på den nye udgave af Mit Sygehusvalg.

 • Funktionen ”Vis på kort”, som viste et kort integreret på siden, findes ikke længere. Det er dog stadig muligt at se afstand i tabellen. Under hver sygehus/klinik kan man også trykke på ”Vis kort”; her åbnes et nyt vindue hvor man kan finde sygehuset/klinikken på et kort.
 • Kolonnen ”Antal patienter pr. år” videreføres ikke. Kolonne beregnes ud fra Landspatientregisteret (LPR). Da det ikke er muligt, at trække data fra LPR3 endnu, vises kolonnen ikke, da det ikke er muligt at vise opdaterede tal. Kolonnen indføres igen, når det er muligt at trække data fra LPR. Du kan læse mere om status for LPR3 på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Formatering af data

Der vil altid være en vis form for transformation af data, når det skal udstilles. Vi vil kort beskrive nogle af disse transformationer her.

Tilfredshedsmålinger

 

På Mit Sygehusvalg vises hhv. ventetider og tilfredshedsmålinger. Alle sygehuse/klinikker, hvor der er registreret ventetider vises på Mit Sygehusvalg. Tilfredshedsmålinger vises kun for de sygehuse/klinikker, hvor der også er indberettet ventetid. Der er derfor nogle til-fredshedsmålinger som ikke bliver vist. 
For at sikre, at så mange tilfredshedsmålinger bliver vist som muligt, vil nogle tilfredshedsmålinger blive op-arvet fra én afdeling som ikke vises på Mit Sygehusvalg, til én der gør. Op-arvninger sker med udgangspunkt i et vægtet gennemsnit for de underliggende afdelinger. Såfremt afdelingen har et resultat benyttes dette uden hensyntagen til underlig-gende resultater.

For de tre tilfredshedsmålinger ”Overordnet patienttilfredshed”, ”Tilfredshed med patient-involvering” og ”Tilfredshed med personalet” er vægtningen af data opgjort anderledes i den nye udgave af Mit Sygehusvalg. For en given undersøgelse eller behandling (fx grå stær), kan det derfor forekomme, at der findes to opgørelser for ’tilfredshed med patientinvolvering’ – én opgørelse for planlagt indlagte patienter og én opgørelse for patienter, der har haft et ambulant besøg. I sådanne tilfælde vises et vægtet gennemsnit af de to opgørelser (dvs. at opgørelserne vægtes alt efter antallet af patienter i opgørelsen). Førhen blev kun den opgø-relse med fleste patienter vist.

Afstandsberegning

 

Afstandsberegningen er udarbejdet med udgangspunkt i geografiske datapunkter for adresser i det danske BBR register. Afstandsberegningen er lavet fra postnummer til postnummer – og den geografiske værdi der er benyttet er medianen for de respektive adressepunkter i de enkelte postnumre. Afstandsberegningen er derfor med en vis usikkerhed, men er udtryk for en gennemsnitlig afstand mellem de to medianer i postnumrene. 
Afstanden mellem de to geopunkter er lavet med udgangspunkt i at man benytter ’bil´ og uden hensyntagning til igangværende infrastrukturelle ændringer (vejarbejde, lukkede veje etc.) – der benyttes den hurtigste rute og ikke nødvendigvis den korteste rute. Eksempelvis mellem Sjælland og Jylland kan der være visse tilfælde hvor den korteste rute er langsommere end en længere rute (postnummer 4700 til 8000 vil det være korteste at sejle mellem Sjællands Odde og Århus – men hurtigst at køre via Odense).

 

 

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?