Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+)

  Forebyggelige sygehusophold blandt ældre (65+), fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, antal pr. 1000 og antal pr. 1000 køns- og aldersstandardiseret.

 • Genindlæggelser i somatik og psykiatri

  Akutte psykiatriske- og somatiske genindlæggelser, fordelt på region og kommune, samt udvalgte diagnoser. Data kan ses på antal, andel samt andel køns- og alders standardiserede tal niveau.

 • Ventetid til behandling på sygehus

  Ventetid til behandling fordelt på område (somatik/psykiatri), region, aldersgrupper og kvartal (2020-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Almen praksis og tilmeldte patienter

Opgørelserne viser en række relevante nøgletal for Almen Praksis siden 1. juli 2014. Nøgletalene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår.

Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner:

 • Nøgletal for kapaciteten i almen praksis
 • Lægekapaciteter for almen praksis
 • Åben og lukket for tilgang
 • Praksistyper

Nøgletal for kapacitet

Under nøgletal for kapacitet findes følgende opgørelser:

 • Antal lægekapaciteter
 • Antal lægekapaciteter pr. praksis
 • Antal praksis
 • Antal tilmeldte patienter
 • Antal tilmeldte patienter pr. lægekapacitet
 • Antal borgere pr. lægekapacitet
 

Vælg den ønskede opgørelse og derpå justér visningen via de øvrige filtre.

Lægekapaciteter

Opgørelserne under læger og kapaciteter er følgende:

 • Praksis (ydernumre) fordelt på antal lægekapaciter i praksis
 • Tilmeldte patienter fordelt på antal lægekapaciteter i praksis
 

Vælg først opgørelse og derefter specificér opgørelsen ved hjælp af de øvrige filtre.

Åben for tilgang

Opgørelserne under Åben for tilgang er følgende:

 • Patienter tilmeldt praksis
 • Lægekapaciteter i praksis
 • Praksis
 • Tilmeldte patienter pr. lægekapacitet
 

For alle opgørelser kan vælges om der skal fokuseres på åben eller lukket for tilgang

Vælg opgørelse og dernæst specificer opgørelsen ved hjælp af de øvrige filtre.

Praksistyper

Opgørelser som findes under praksistyper:

 • Antal tilmeldte patienter fordelt efter praksistype
 • Lægekapaciteter fordelt efter praksistype
 • Praksis fordelt efter praksistype
 

Vælg først opgørelse, og specificer derpå detaljerne for opgørelsen.

Beskæftigede

Foretag eventuel valg i filtrene

Information om opgørelsen nøgletal for almen praksis

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med opgørelse over nøgletal for almen praksis er at give et overordnet overblik over udviklingen af kapaciteten i almen praksis, herunder at kunne vurdere fremtidige udfordringer for sektoren. Opgørelserne kan trækkes på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

 

2. Indhold og afgrænsning


Almen praksis er den sektor, som flest borgere har jævnlig kontakt med, og udgør derfor en essentiel rolle i sundhedssystemet. Det er her de første umiddelbare behov for udredning og behandling etableres, og sektoren udgør derfor den primære indgang til det specialiserede sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt at følge sektoren og etablere en fælles forståelsesramme over udviklingen i sektoren, dels for at kunne sikre at fremtidige behov dækkes, men også for at få indsigt i eventuelle kommunale og regionale variationer, således at der sikres en lige adgang til praktiserende læger på tværs af landet.

Der er afgrænset til praksis med hovedspeciale i almen lægegerning (speciale 80), ydertypen almenlæger (ydertype 05) og mere end 200 tilmeldte patienter. Derudover indgår aktive læger på Christiansø, Femø, Anholt og Endelave med færre end 200 tilmeldte patienter.

I opgørelsen indgår kun praksis med én eller flere lægekapaciteter. Antallet af tilmeldte patienter er diskretioneret, hvis færre end tre praksis ligger til grund for cellens indhold. Dette er markeret med ”<3” i opgørelsen.

En lægekapacitet er en administrativ enhed, som anvendes til at regulere udbuddet af almen medicinske ydelser under sygesikringen. Ifølge overenskomsten om almen praksis skal en kapacitet som udgangspunktet kunne varetage ca. 1.600 tilmeldte gruppe 1-sikrede personer.

Opgørelsen nøgletal for almen praksis er en opfølgning på regeringens lægedækningudvalg fra 2016 og regeringsudspillet: en læge tæt på dig fra 2018.

Opgørelsen er tidligere udgivet som Excel-regneark på Sundhedsdatastyrelsen.dk.

Yderregisteret opdateres løbende. Dermed kan der være små ændringer i opgørelsen, hvis tallene udtrækkes en anden dato. Pålideligheden vurderes at stige med tiden på grund af disse efterregistreringer. 

Opgørelsen af beskæftigede i almen praksis er baseret på en kobling af Bevægelsesregisteret og Yderregisteret. Da nogle regionsklinikker er registreret under regionens CVR-nummer sker koblingen her via en bro imellem produktionsenhedsnummeret og arbejdsstednummeret.

Bevægelsesregisteret indeholder oplysninger vedr. tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder virksomhedens CVR-nummer og det såkaldte arbejdsstednummer for den pågældende tilknytning.

De to registre kobles sammen pga. praksis CVR nummer. I Yderregisteret er foretaget samme afgrænsninger som i de øvrige opgørelser på denne side. I Bevægelsesregisteret er følgende afgrænsninger foretaget:

 • Kun borgere med sundhedsuddannelse indgår med undtagelse af Professionsbachelorer i ernæring og sundhed, som er ekskluderet.
 • Børn er ekskluderet.
 • Borgere med erstatnings CPR numre er ekskluderet.
 • Sundhedsuddannede, som har orlov eller er ledig, er ekskluderet.
 

3. Indikatorer


Opgørelsen består af følgende indikatorer:

 • Antal praksis - fordelt efter: antal lægekapaciteter i praksis, status for tilgang af nye patienter og praksistype
 • Antal lægekapaciteter - fordelt efter: Status for tilgang af nye patienter og praksistype
 • Antal tilmeldte patienter - fordelt efter: Antal lægekapaciteter i praksis, status for tilgang af nye patienter og praksistype
 • Antal borgere pr. lægekapacitet
 • Antal lægekapaciteter pr. praksis
 • Antal tilmeldte patienter pr. lægekapacitet
 

Alle indikatorer kan fordeles efter region, kommune og halvår.

Antal personer beskæftiget i almen praksis, opdelt på sundhedsuddannelse

Antal fuldtidsbeskæftigede i almen praksis, opdelt på sundhedsuddannelse

 

4. Forbehold ved fortolkning


Se punkt 2 – Indhold og afgrænsning, for generel information om afgrænsning af data.

I opgørelserne af beskæftigede i almen praksis er der tilfælde, hvor CVR-nummeret for en almen praksis i Yderregisteret ikke kan matches med et CVR-nummer i Bevægelsesregisteret. Indberetningerne af ydernes tilhørende CVR-nummer eller CPR-nummer foregår ved, at regionerne opretter CVR-nummeret eller CPR-nummeret i deres yderregister. Derefter får Sundhedsdatastyrelsen oplysningerne.

 

5. Datakilder


Yderregisteret, Sygesikringsregisteret og CPR-registeret

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres halvårligt med tal fra sidste skæringsdato, når CPR-registeret er valideret.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Antal praksis: Antal praksis angiver antallet af ydernumre. Ydernummeret tildeles af regionen og giver den alment praktiserende læge mulighed for at afregne honorarer med regionen under sygesikringen. En læge kan eje op til seks ydernumre.
De alment praktiserende læger er organiseret i forskellige praksistyper. En praksis kan dække over en solopraksis, delepraksis, kompagniskabspraksis, udbudspraksis og regionsklinik. Dermed kan flere læger behandle og afregne under samme ydernummer, og et ydernummer kan dække over én eller flere lægekapaciteter. Nogle ydernumre vil dele den samme fysiske adresse. Dette vil fx oftest være tilfældet med solopraksis med samarbejde. Antal praksis er altså ikke en optælling af unikke lokaliteter, hvorfra der drives almen lægegerning.

Lægekapacitet (kapacitet): En lægekapacitet defineres på baggrund af den måde, det opgøres på i yderregisteret, som en administrativ enhed, som anvendes til at regulere udbuddet af almen medicinske ydelser under sygesikringen. Ifølge overenskomsten om almen praksis skal en kapacitet i udgangspunktet kunne varetage ca. 1.600 tilmeldte gruppe 1-sikrede personer. Praksisser med minimum 1.600 tilmeldte patienter (gruppe 1-sikrede personer) pr. lægekapacitet har ret til at lukke for tilgang af nye patienter. Nogle praksisser har dispensation til at lukke ved færre end 1.600 patienter pr. lægekapacitet, og andre praksisser har et ønske om flere end 1.600 patienter pr. lægekapacitet. Der kan være flere læger, som udfylder en lægekapacitet, og der kan være flere lægekapaciteter pr. praksis. En lægekapacitet kan endvidere dække over forskellige organiseringer, og omfanget af praksispersonale ud over lægen/lægerne, som kapaciteten er tilknyttet, kan variere. I opgørelsen indgår fire praksis med nul kapaciteter pr. 1. juli 2019.

Antal tilmeldte patienter: Antal gruppe 1-sikrede personer. Gruppe 1-sikrede tilmeldt en praksis med mindre en 200 tilmeldte patienter indgår ikke i opgørelsen, medmindre de er tilmeldt en aktiv læge på Christiansø, Femø, Anholt eller Endelave. I opgørelser på regions- og kommuneniveau indgår patienten under den region eller kommune, hvor den enkelte praksis er placeret. Antallet af tilmeldte patienter i en kommune kan overstige antallet af borgere, da borgerne ikke nødvendigvis er tilmeldt en praksis i samme kommune, som de er bosat i.

Antal borgere: Antal borgere er fordelt efter bopælskommune.

Praksistyper: Praksistype angiver praksisformen registreret i Yderegisteret, men med andre betegnelser. Fx står udbudspraksis registrerede som "samarbejdspraksis" i registeret. Fejlregistreringer vedr. udbudspraksis er forsøgt udbedret tilbage i tid. Fx er nogle praksis pr. 1. juli 2019 registreret som en udbudspraksis i yderregisteret, men har ikke stået registreret som udbudspraksis historisk. I sådanne tilfælde er praksistypen ændret til udbudspraksis tilbage i tid. På samme måde kan nogle praksis også være ændret fra udbudspraksis til en anden praksistype.
Opdelingen i solopraksis med og uden samarbejde er sket på baggrund af variablen ”samarbejdskode” i yderregisteret. Der er en vis usikkerhed forbundet med inddelingen i med og uden samarbejde, da opgørelsen beror på indberetninger.

Solo uden samarbejde: Solopraksis kaldes også enkeltmandspraksis og omfatter læger med egne patientlister og økonomi. Solopraksis uden samarbejde omfatter praksisser, der ikke deler lokaler, personale eller udstyr med andre praksis.

Solo med samarbejde: Solopraksis kaldes også enkeltmandspraksis og omfatter læger med egne patientlister og økonomi. Solopraksis med samarbejde arbejder sammen med andre praksisser om lokaler, personale eller udstyr.

Delepraksis: En praksis, hvor der er givet tilladelse til, at to eller flere læger sammen driver og ejer en fuldtidspraksis. Praksistypen tilgodeser læger med behov for nedsat arbejdsmængde af forskellige årsager, jf. Overenskomst om almen praksis 22 §. I lægedækningstruede områder har eksisterende og nye praksis dog ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år.

Kompagniskabspraksis: En praksis, der drives af to eller flere læger med fælles patientliste, økonomi, personale og lokaler, og hvor patienterne ikke er tilmeldt én bestemt læge, men samtlige læger i kompagniskabet.

Udbudspraksis: Regionsrådet kan foretage udbud af driften af almen praksisklinikker til andre private aktører end læger, der virker efter Overenskomst om almen praksis. I udbudspraksis arbejder ansatte læger, som arbejder for den private aktør, jf. Sundhedsloven § 227, stk.3.

Regionsklinik: Hvis det ikke lykkes for regionen at afsætte driften af en almen praksisklinik via udbud, kan regionsrådet etablere et midlertidigt tilbud, en regionsdrevet klinik, i en periode på op til 6 år, jf. Sundhedsloven § 227, stk.5.

Ansatte i almen praksis: Alle sundhedsfagligt uddannede med primær og/eller sekundær beskæftigelse i almen praksis (inkl. læger).

Speciallæger i almen medicin (almen praksis): Dækker over personer, der er angivet som værende personer med sundhedsuddannelsen læge (7170), og hvor deres specialekoden starter med A, som angiver almen medicin. Yderligere har de primær og/eller sekundær beskæftigede i almen praksis.

Læger uden specialer (almen praksis): Dækker over personer, der er angivet som værende personer med sundhedsuddannelsen læge (7170), og hvor deres specialekoden starter med 0, som angiver, at specialet er ukendt. Yderligere har de primær og/eller sekundær beskæftigede i almen praksis.

Praksispersonale i almen praksis: Andre sundhedsuddannede end læger, som er ansat i almen praksis.

Fuldtidsbeskæftigelse: En fuldtidsperson er defineret som en ugentlig arbejdstid på 37 timer. En fuldtidsperson kan godt bestå af flere personer, der arbejder deltid f.eks. to personer, der hver arbejder 18,5 timer vil tælle som en fuldtidsperson. I denne opgørelse antages, at selvstændige arbejder 37 timer, idet deres præcise arbejdstid ikke kan opgøres. Arbejdstid opgøres for lønmodtagere ved hjælp af november tilstandsgraden.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?