Autorisation

Opgørelser over hvor mange autorisationer, som det pågældende år er blevet udstedt til sundhedsuddannede fordelt på faggrupper, alder, køn og år. Der findes data fra 2014 og frem.

Publikationer

Autorisation

Antallet af udstedte autorisationer til sundhedsuddannede:

Årlige tal for antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper

Information om opgørelsen autorisation

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give et indblik i hvor mange varige autorisationer, der hvert år udstedes i Danmark til læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner med en autorisationskrævende sundhedsuddannelse. 

 

2. Indhold og afgrænsning


Sundhedspersoner med en autorisationskrævende sundhedsuddannelse skal søge om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed for at kunne udøve faglig virksomhed i Danmark. En autorisation er bevis for sundhedsfaglig uddannelse, som giver både ansvar, visse rettigheder og pligter i udførelsen af faglig virksomhed. Opgørelsen viser hvor mange nye varige autorisationer, der hvert år udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed til sundhedspersoner med en autorisationskrævende sundhedsuddannelse. Da samme person kan opnå autorisation i flere forskellige faggrupper, eksempelvis hvis en person både har en uddannelse som sygeplejerske og læge, kan en person fremgå mere end én gang i opgørelsen. Opgørelsen er afgrænset til varige autorisationer udstedt i perioden 2014 og frem. Varige autorisationer udstedt før 2014 samt midlertidige- og tjenesteyderautorisationer indgår ikke i opgørelsen. Der er i opgørelsen ikke taget højde for, om den pågældende person, som har modtaget autorisationen har gjort brug af denne, ej heller om personen er herboende eller nulevende. Det er udelukkende opgjort, hvor mange nye varige autorisationer, der er blevet udstedt i de pågældende år. 

 

3. Indikatorer 


  • Faggruppe: Sundhedsfaglig gruppe, eksempelvis ”Læger”, ”Sygeplejersker” og ”Tandlæger”. Faggruppen ”Optometrister” omfatter både optometrister og kontaktlinseoptikere. 
  • År: Året hvor den varige autorisation er gældende fra. 
  • Alder: Alderen på den autoriserede på den dato som den varige autorisation er gældende fra grupperet i 10-års intervaller. 
  • Køn: Kønnet på den autoriserede.  

 

4. Forbehold ved fortolkning


For følgende faggrupper er autorisationsordningen indført efter 2014, hvorfor der ikke er oplysninger for alle årene i opgørelsen: · Autorisationsordningen for ”Ambulancebehandlere” blev indført den per 1. juli 2019 · Autorisationsordningen for ”Behandlerfarmaceuter” blev indført den per 1. juli 2019. ·Autorisationsordningen for ”Osteopater” blev indført den per 1. juli 2019.  

 

5. Datakilde


Det Statistiske Autorisationsregister.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres en gang om året.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?