Selvstændigt virke

 

Autorisation er en grundlæggende betingelse for at kunne fungere som autoriseret sundhedsperson. For læger, tandlæger og kiropraktorer giver selve autorisationen dog kun ret til at udføre underordnede funktioner under en anden sundhedspersons ansvar, og der stilles krav om efteruddannelse og praktisk erfaring, før grupperne kan opnå det, man betegner som ”selvstændigt virke”. De vil derefter selvstændigt kunne virke i mere overordnede stillinger.

Opgørelserne viser antal af udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger, tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, alder, køn og år. Der findes data fra 2014 og frem.

Publikationer

Udstedte tilladelser til selvstændigt virke

Antallet af udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger, tandlæger og kiropraktorer.

Årlige tal for antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke fordelt på faggrupper for årene 2014-2023

Information om opgørelsen selvstændigt virke

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give et indblik i hvor mange tilladelser til selvstændigt virke, der hvert år udstedes i Danmark til læger, kiropraktorer og tandlæger.

 

2. Indhold og afgrænsning

Sundhedspersoner med en autorisationskrævende sundhedsuddannelse skal søge om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed for at kunne udøve faglig virksomhed i Danmark. Læger, tandlæger og kiropraktorer skal derudover søge Styrelsen for Patientsikkerhed om særskilt tilladelse til selvstændigt virke, der modsat de øvrige autorisationsområder ikke er omfattet af selve autorisationen. Opgørelsen viser hvor mange nye tilladelser til selvstændigt virke, der hvert år udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed til læger, kiropraktorer og tandlæger. Opgørelsen er afgrænset til tilladelser til selvstændigt virke udstedt i perioden 2014 og frem. Tilladelser til selvstændigt virke udstedt før 2014 indgår ikke i opgørelsen. Der er i opgørelsen ikke taget højde for, om den pågældende person, som har modtaget tilladelsen til selvstændigt virke har gjort brug af denne, ej heller om personen er herboende eller nulevende. Det er udelukkende opgjort, hvor mange nye tilladelser til selvstændigt virke, der er blevet udstedt i de pågældende år.

 

3. Indikatorer 


  • Faggruppe: Sundhedsfaglig gruppe dvs. ”Læger”, ”Kiropraktorer” og ”Tandlæger”.
  • År: Året hvor tilladelsen til selvstændigt virke er gældende fra.
  • Alder: Alderen på lægen/kiropraktoren/tandlægen på den dato som tilladelsen til selvstændigt virke er gældende fra grupperet i 10-års intervaller. 
  • Køn: Kønnet på lægen/kiropraktoren/tandlægen. 

 

4. Forbehold ved fortolkning

 

5. Datakilde


Det Statistiske Autorisationsregister.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres en gang om året.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?