Specialeanerkendelse

Tilladelsen til at kalde sig speciallæge eller specialtandlæge opnås efter ansøgning til Styrelsen for patientsikkerhed efter at læger eller tandlæger har afsluttet videreuddannelsen inden for et speciale. Dette kaldes også specialeanerkendelse. Opgørelserne viser hvor mange specialeanerkendelser Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt til læger og tandlæger fordelt på faggrupper, alder, køn og uddannelseslandegrupper.

Publikationer

Udstedte specialeanerkendelser

Antallet er udstedte specialeanerkendelser til læger og tandlæger.

Speciallæger-, specialsygeplejerske- og specialtandlægeanerkendelser 2014-2023

Information om opgørelsen specialeanerkendelse

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give et indblik i hvor mange specialeanerkendelser, der hvert år udstedes i Danmark til læger og tandlæger.

 

2. Indhold og afgrænsning


Sundhedspersoner med en autorisationskrævende sundhedsuddannelse skal søge om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed for at kunne udøve faglig virksomhed i Danmark. Læger, tandlæger og kiropraktorer skal derudover søge Styrelsen for Patientsikkerhed om særskilt tilladelse til selvstændigt virke, der modsat de øvrige autorisationsområder ikke er omfattet af selve autorisationen. Læger, sygeplejersker og tandlæger der har videreuddannet sig inden for et speciale kan desuden opnå specialeanerkendelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Opgørelsen viser hvor mange nye specialeanerkendelser, der hvert år udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed til læger, sygeplejersker og tandlæger, der har videreuddannet sig inden for et speciale. Opgørelsen er afgrænset til specialeanerkendelser udstedt i perioden 2014 og frem. Der er i opgørelsen ikke taget højde for, om den pågældende person, som har modtaget specialeanerkendelsen har gjort brug af denne, ej heller om personen er herboende eller nulevende. Det er udelukkende opgjort, hvor mange specialeanerkendelser, der er blevet udstedt i de pågældende år.

 

3. Indikatorer


  • Specialer: Nuværende lægespecialer, sygeplejespecialer og tandlægespecialer eksempelvis ”Almen medicin”, ”Anæstesi” og ”Ortodonti”. Udgåede specialer er grupperet sammen med det nuværende speciale, som bedst stemmer overens med det oprindelige speciale. Denne specialegruppering fremgår af særskilt oversigt.
  • År: Året hvor specialeanerkendelsen er gældende fra.
  • Alder: Alderen på lægen/tandlægen på den dato som specialeanerkendelsen er gældende fra grupperet i 10-års intervaller.
  • Køn: Kønnet på lægen/tandlægen.
  • Uddannelseslandegrupper: Uddannelseslandet for den specialeuddannelse som specialeanerkendelsen er udstedt på baggrund af grupperet som ”Danmark” og ”Udlandet”.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Speciallægeanerkendelser der grupperes i samme specialegruppe medtælles én gang pr. oprindelig speciallægeanerkendelse. Da samme person kan opnå specialeanerkendelse i flere forskellige specialer, eksempelvis hvis en læge både har videreuddannet sig inden for ”Kirurgi” og ”Ortopædisk kirurgi”, kan en person fremgå mere end én gang i opgørelsen. Specialet ”Almen medicin” har i Danmark været anerkendt som speciale siden 1994. Frem til udgangen af år 2000 kunne læger med ret til betegnelsen ”Alment praktiserende læge” få konverteret denne til en speciallægeanerkendelse i ”Almen medicin”. Dette er årsagen til, at antallet af specialeanerkendelser i ”Almen medicin” i år 2000 er højt sammenlignet med de øvrige år. Udsving i antallet af speciallægeanerkendelser kan blandt andet tilskrives ændringer i antallet af udbudte hoveduddannelsesforløb, overgange mellem specialeordninger og udsving i antallet af udenlandske ansøgere om specialeanerkendelse. For speciallægeanerkendelserne er uddannelseslandegruppen udledt af den specialeordning, som speciallægeanerkendelsen er udstedt på baggrund af.

 

5. Datakilde


Det Statistiske Autorisationsregister.

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres en gang om året.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Publikationer

Specialegruppering

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?