Fødte og fødsler (1973-1996)

Opgørelserne viser de historiske data for antal fødte og antal fødsler.

Opgørelser om antal fødte er fordelt på vægt, svangerskabslængde, flerfold, moderens alder, region og år. Der er data fra 1973-1996.

Opgørelser om antal fødsler er fordelt på kejsersnit, præsentation, svangerskabslængde, moderens alder og år. Der er data fra 1973-1996. 

 

 

Tabel over antallet af fødte

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen af antal fødte 1973-1996

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er, at give et indblik i antallet af fødte i Danmark fra 1973-1996.

 

2. Indhold og afgrænsning


Opgørelsen omfatter alle som er født i Danmark fra 1973-1996, og hvis moder havde bopæl i Danmark på fødselstidspunktet.

 

3. Indikatorer


 • Vægt: Barnets vægt ved fødslen opgjort i 500 grams intervaller.
 • Svangerskabslængde: Svangerskabets længde på fødselstidspunktet opgjort som en gruppering af antal fulde uger.
 • Flerfold: Om det var en enkelt- eller flerfoldsfødsel.
 • Region: Region.
 • Indikator: Antal fødte, antal levendefødte, antal dødfødte, antal dødfødte og døde i første leveuge samt antal døde i første leveår.
 • Alder: Moderens alder på fødselstidspunktet opgjort i 5-års intervaller.
 • År: Fødselsåret.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ingen

 

5. Datakilde


Det Medicinske Fødselsregister.

 

6. Offentliggørelse


Opgørelsen opdateres ikke, da der er tale om en afsluttet tidsserie. Opgørelser om fødsler efter 1996 fremgår af særskilt statistik.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Tabel over antallet af fødsler

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen af fødsler 1973-1996

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er, at give et indblik i antallet og typen af fødsler i Danmark fra 1973-1996.

 

2. Indhold og afgrænsning


Opgørelsen omfatter alle fødsler i Danmark fra 1973-1996, hvor moderen havde bopæl i Danmark på fødselstidspunktet.

 

3. Indikatorer


 • Kejsersnit: Om der i forbindelse med fødslen er foretaget kejsersnit.
 • Svangerskabslængde: Svangerskabets længde på fødselstidspunktet opgjort som en gruppering af antal fulde uger.
 • Præsentation: Om fosteret var i hovedstilling, eller om det var en sædefødsel.
 • Region: Region.
 • Indikator: Antal fødsler.
 • Alder: Moderens alder på fødselstidspunktet opgjort i 5-års intervaller.
 • År: Året hvor fødslen er fundet sted.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Ingen

 

5. Datakilde


Det Medicinske Fødselsregister.

 

6. Offentliggørelse


Opgørelsen opdateres ikke, da der er tale om en afsluttet tidsserie. Opgørelser om fødsler efter 1996 fremgår af særskilt statistik.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?