Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsdata på tværs
 • Sundhedsdata på tværs – Nøgletal

  Temarapporten Nøgletal giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Børn og unge

  Temarapporten Børn og unge giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner og praksissektoren om børn og unge i alderen 0-25 år. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Borgere på 65 år og derover

  Temarapporten Borgere på 65 år og derover giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere i alderen 65 år og derover. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

 • Sundhedsdata på tværs – Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Temarapporten Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser giver adgang til relevante, nationale sundhedsdata for regioner, kommuner og praksissektoren om borgere med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser. Værktøjet kan på tværs af sektorerne skabe større viden om fælles patientpopulationer.

Sundhedsdata på tværs - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Tandpleje
Tandpleje - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Lægemidler mod diabetes og overvægt herunder Wegovy Flextouch

  Opgørelse over salget af lægemidler, der er godkendt til brug mod diabetes og overvægt.

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Pakkeforløb for kræftområdet

Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet viser opgørelser over, om patienter i pakkeforløb bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider. Opgørelserne viser gennemførte forløb fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal. Der findes data fra 2020 og frem, men under relaterede emner i bunden, kan man finde data for perioden 2012 til 2018.

 

Opgørelserne omhandler:

 • Antal pakkeforløb
 • Andel pakkeforløb, som er gennemført inden for standardforløbstiden ud af antallet af pakkeforløb.
 • Forløbsperioder angivet i kvartiler i kalenderdage
 • Opgørelserne er fordelt på følgende tre rapporter:

 • Diagnostisk pakkeforløb for uspecifikke symptomer: Opgørelse over diagnostiske pakkeforløb ved mistanke om uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft
 • Organspecifikke kræfttyper: Opgørelse over pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype
 • Diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor: Opgørelse over diagnostiske pakkeforløb ved mistanke om metastasesuspekt forandringer eller metastaser uden kendt primær tumor
 • Under eksporter kan data ses i en tabel. Ved anvendelse af bjælken 'Pakkeforløb' kan der differentieres mellem opgørelser for:

 • Diagnostisk pakkeforløb for uspecifikke symptomer
 • Diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor – medtager alene forløb startet efter 1. juli 2022
 • Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype, for hver af de organspecifikke kræfttyper
 •  

  Bemærk, under eksportér, at antal forløb angives med ’–’ ved antal under 5, at andel forløb angives med ’–’ ved antal forløb på 10 og derunder og at tal for kvartiler angives med ’–’ ved aktivitetsindikatorerne.

  Diagnostisk pakkeforløb for uspecifikke symptomer

  Nedenstående grafik viser definerede indikatorer, hvor der beregnes antal pakkeforløb. Andel forløb inden for standardforløbstid opgøres alene for DF3.

  Diagnostiske pakkeforløb for uspecifikke symptomer

   

  Det er ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb, da konkrete forhold kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid.

  Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype

  Nedenstående grafik viser indikatorer, hvor der vises antal pakkeforløb og andel forløb inden for standardforløbstid. Andel forløb beregnes alene for de indikatorer, hvor der er angivet en standardforløbstid. Derudover vises andel forløb, hvor diagnosen afkræftes.

  Illustration der viser forløbene i pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper

  Det er ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb, da konkrete forhold kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid.

  Diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor

  Nedenstående grafik viser definerede indikatorer, hvor der beregnes antal pakkeforløb. Andel forløb inden for standardforløbstid opgøres alene for MF3.

  Diagnostisk pakkeforløb for metastaser uden kendt primær tumor

  Det er ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb, da konkrete forhold kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid.

  Eksportér

  Her kan Excel udtræk defineres og efterfølgende eksporteres.

  Information om opgørelsen pakkeforløb for kræftområdet

  Her kan du læse følgende om opgørelsen:

     1) Formålet (kort)

     2) Indhold og afgræsning

     3) Indikatorer

     4) Forbehold ved fortolkning

     5) Datakilde

     6) Offentliggørelse

     7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   

  1. Formål (kort)


  Formålet med opgørelserne er at skabe et grundlag for en løbende opfølgning på pakkeforløb for kræftområdet.

   

  2. Indhold og afgrænsning


  Pakkeforløbene gælder følgende områder:

  • Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft
  • Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype
  • Pakkeforløb for organspecifik kræfttype
   

  3. Indikatorer


  • Andel forløb (%): Andel forløb, som er gennemført inden for anbefalede forløbstid (standardforløbstiden) ud af alle forløb i den givne tidsperiode.
  • Antal forløb:  Antallet af alle forløb i den givne tidsperiode.
  • 1. kvartil: Antal dage perioden varer for de 25 procent af forløbene med kortest forløbstid.
  • 2. kvartil: Antal dage perioden varer for de 50 procent af forløbene med kortest forløbstid.
  • 3. kvartil: Antal dage perioden varer for de 75 procent af forløbene med kortest forløbstid.
   

  4. Forbehold ved fortolkning


  Andel forløb: Andelen beregnes på baggrund af antallet af gennemførte forløb med anbefalet forløbstid og standardforløbstiderne. De er opstillet som faglige rettesnore for et standard patientforløb, hvor konkrete forhold såsom anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb, og patienters mulige ønsker for at udskyde en undersøgelse eller behandling kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid. Det er derfor ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb. Desuden skal standardforløbstiderne ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende sygdom.

  Foreløbige tal: Opgørelserne udarbejdes relativt kort tid efter kvartalsafslutning, hvilket kan medføre ændring af data ved efterfølgende opgørelse, da der fx kan være forsinkelser i indberetningen, så nogle indberetninger først sker efter kvartalet er slut, eller hvis igangværende forløb bliver afsluttet efterfølgende. Forløbene medtages først i opgørelserne, når de er afsluttet i forhold til indberetning.

  Sammenligning: Det giver ikke mening at sammenligne de forskellige indikatorer med hinanden inden for samme kvartal, da indikatorerne måler forskellige forhold. Men det vil i stedet være meningsfuldt at sammenligne den samme indikator på tværs af kvartaler eller regioner.

   

  5. Datakilde


  Landspatientregistreret

   

  6. Offentliggørelse


  Data offentliggøres kvartalsvist og udkommer ultimo februar, maj, august og november.

   

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


  Pakkeforløb er et standard patientforløb, hvor de enkelte undersøgelser og behandlinger som udgangspunkt følger et på forhånd planlagt forløb. Pakkeforløbene omfatter i forhold til monitorering perioden fra henvisning til sygehus til undersøgelse for begrundet mistanke om kræft til eventuel behandling er startet.

  Anbefalet forløbstid (standardforløbstid) er opstillet som faglige rettesnore for et standard patientforløb. Konkrete forhold som fx anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb, og patienters mulige ønsker om at udskyde en undersøgelse eller behandling kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient kan afvige fra den anbefalede forløbstid. Det er derfor ikke forventeligt, at standardforløbstiden kan opfyldes for alle patienter i alle pakkeforløb.

  Yderligere beskrivelse af registreringsmodel, monitoreringsmodel og opgørelsesmetode kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Pakkeforløb på kræftområdet.

  FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?