Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet viser opgørelser over, om patienter i pakkeforløb bliver udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider. Opgørelserne viser forløb gennemført inden for forløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal. Der findes data fra 2012 til 2018.

Opgørelse omhandler:

  • Antal pakkeforløb
  • Andel pakkeforløb, som er gennemført inden for standardforløbstiden ud af antallet af pakkeforløb.
 

Opgørelserne er fordelt på følgende tre rapporter:

  • Alvorlig sygdom: Opgørelse over diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft
  • Metastaser uden organspecifikation: Opgørelse over metastaser uden en organspecifik kræfttype
  • Organspecifikke kræfttyper: Opgørelse over organspecifikke kræfttyper

Kontakt

 

Dorte Johansen
T: 3268 5185
E: dojo@sundhedsdata.dk

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Metastaser uden organspecifik kræfttype

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Organspecifikke kræfttyper

Information om opgørelsen pakkeforløb for kræftområdet

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med opgørelserne er at skabe et grundlag for en løbende opfølgning på kræftområdet.

 

2. Indhold og afgrænsning


Pakkeforløbene gælder følgende områder:

  • Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft
  • Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype
  • Pakkeforløb for organspecifik kræfttype

 

3. Indikatorer


Andel forløb (%): Andel forløb, som er gennemført inden for anbefalede forløbstid (standardforløbstiden) ud af alle forløb i den givne tidsperiode.

Antal forløb: Antallet af alle forløb i den givne tidsperiode.

1. kvartil: Antal dage perioden varer for de 25 procent af forløbene med kortest forløbstid.

2. kvartil: Antal dage perioden varer for de 50 procent af forløbene med kortest forløbstid.

3. kvartil: Antal dage perioden varer for de 75 procent af forløbene med kortest forløbstid.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Andel forløb: Denne beregnes på baggrund af standardforløbstiden. Standardforløbstid er de anbefalede forløbstider for et standard patient forløb, hvor der fx ikke tages højde for anden betydende sygdom, som kan have indflydelse på forløbstiden, eller at patienter har ønsket at udskyde en undersøgelse eller behandling. Det vil derfor sige, at forløb, der ikke er gennemført inden for standardforløbstiden, kan være berettiget, da det kan skyldes, at der er en eller flere andre sygdomme, der også skal tages hensyn til, eller at patienten har ønsket at udskyde en undersøgelse eller behandling.

Foreløbige tal: Opgørelserne laves relativt kort tid efter, at kvartalet er slut. Det kan medføre ændring af data over tid, da der fx kan være forløb, der på opgørelsestidspunktet endnu ikke er afsluttet og dermed indberettet. Forløbene tæller først med, når de er afsluttet.

Sammenligning: Det giver ikke mening at sammenligne de forskellige indikatorer med hinanden inden for samme kvartal, da indikatorerne måler forskellige forhold.  

 

5. Datakilde


Landspatientregistreret

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres kvartalsvist og udkommer ultimo februar, maj, august og november.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte undersøgelser og behandlinger som udgangspunkt følger et på forhånd planlagt forløb. Pakkeforløbene omfatter hele forløbet fra henvisning til sygehus til undersøgelse for begrundet mistanke om kræft til eventuel behandling er startet.

Anbefalet forløbstid (standardforløbstid) er de anbefalede forløbstider for et standard patient forløb, hvor der fx ikke tages højde for anden betydende sygdom, som kan have indflydelse på forløbstiden, eller at patienter kan ønske at udskyde en undersøgelse eller behandling. Der gøres opmærksom på, at ikke alle pakkeforløb for kræftområdet med tilhørende behandlingsform er en anbefalet forløbstid.

Yderligere beskrivelse af registreringsmodel, monitoreringsmodel og opgørelsesmetode kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside Pakkeforløb på kræftområdet

 

Seneste publikationer

Se seneste kvartalsrapport og årsrapport. Du kan se flere under fanen Publikationer.

Seneste Kvartalsrapport (4. kvartal 2018)

Seneste Årsrapport (År 2018)

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?