Antibiotika

Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept. Opgørelserne er fordelt på ATC-kode, region, kommune.

Brugen af antibiotika opgøres bl.a. som

  • Antal recepter pr. 1000 indbyggere
  • Antal DDD pr. 1000 indbyggere
  • Antal personer pr. 1000 indbyggere
  • Antal recepter pr. bruger
  • Antal DDD pr. recept
 

Der er visse usikkerheder forbundet med opgørelsen, og derfor anbefales det at orienterer sig i dokumentationen.

Kontakt

 

E: kontakt@sundhedsdata.dk

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?