Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
 • Relancering af Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Udgivelseskalender

  Oversigt over planlagte og tidligere udgivelser

 • Vejledninger

  Vejledninger i at bruge eSundhed

Aktuelt - Emneoversigt
Ældre
Ældre - Emneoversigt
Almen praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen praksis - Emneoversigt
Sundhedsklynger
Sundhedsklynger - Emneoversigt
Kræft
Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

 • Lægemidler i tabletform mod covid19

  Opgørelsen viser antal personer der købte Lagevrio eller Plaxovid mod covid19

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2000-2020)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-)

Beskæftigede i sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse, hospice og klinikker fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt undersøgelsestyper, undersøgelsessted, alder, køn og år (2011-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om hospitalskontakt, offentligt finansieret behandling samt brug at lægemidler til behandling pga. alkohol opdelt på region, kommune, alder, køn og år (2009-2020)

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-)

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Antipsykotika

Opgørelserne viser forbruget af antipsykotika baseret på indløste recepter fra private apoteker.

Opgørelserne indeholder bl.a. information om:

 • Udviklingen i antal brugere af antipsykotika på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.
 • Antal borgere med demens i behandling med antipsykotika, som bor på plejehjem sammenlignet med borgere med demens i eget hjem.
 • Hvilken læge, der opstarter behandling med antipsykotika på tværs af aldersgrupper.

Overblik over brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere af antipsykotika på nationalt, regionalt og kommunalt niveau her og nu samt over tid.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Køn og alder for brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere fordelt på henholdsvis aldersgrupper og køn.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Borgere med demens med receptindløsning på antipsykotika

Opgørelserne viser udviklingen i antal borgere i behandling med antipsykotika med og uden demens.

Hos borgere med demens vises antal brugere, som bor på plejehjem sammenlignet med borgere med demens i eget hjem, samt brugere med og uden en anden psykiatrisk diagnose.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Opstartende læge hos brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser, hvilke læger, der opstarter behandling med antipsykotika.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'. 
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Lægemiddel-type af antipsykotika

Opgørelserne viser, antal brugere fordelt på lægemidlets indholdsstoffer (5. ATC-niveau).

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Behandlingsvarighed

Behandlingsvarighed af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere fordelt på behandlingsvarighed af antipsykotika.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står ’Vælg …’

Samtidig behandling

Samtidig behandling af flere antipsykotika samt antipsykotika og benzodiazepiner.

Opgørelserne viser antal brugere i samtidig behandling med mindst to forskellige antipsykotika (5. ATC-niveau) samt samtidig behandling med antipsykotika og benzodiazepiner/benzodiazepinlignende lægemidler.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står ’Vælg …’

Information om opgørelsen antipsykotika

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgrænsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formålet (kort)


Formålet med statistikken er at monitorere forbruget af antipsykotika generelt og hos borgere med demens. Sidstnævnte for at følge målet i den Nationale Demenshandlingsplan 2025 om at reducere forbruget af antipsykotika hos borgere med demens med 50 pct. frem mod 2025.

 

2. Indhold og afgrænsning


Statistikken dækker over data i perioden 2014-2021 som udgangspunkt

Antipsykotika

Sundhedsdatastyrelsen anvender salgsoplysninger om lægemidler i ATC-gruppe N05A (antipsykotika), undtagen lithium (ATC N05AN), i Lægemiddelstatistikregisteret til at monitorere forbruget af antipsykotika. Statistikken tager udgangspunkt i personer, der har købt mindst én recept på antipsykotika. For opgørelser om opstartende læge med-tages data fra Sygehusmedicinregisteret om medicinering i forbindelse med hospitalskontakt.

Borgere med demens

Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) er anvendt til at identificere borgere med demens pr. 1. januar i opgørelsesåret. RUKS medtager kun borgere, som har fået en demensdiagnose i sygehusregi eller indløst recept på lægemidler mod demens. Se mere under Øvrige ord og begreber.

 

3. Indikatorer


Antal brugere: Antal personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret.

Andel brugere ud af alle borgere: Andel personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret ud af alle borgere pr. 1. jan. i opgørelsesåret.

Andel brugere ud af alle brugere: Andel personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret ud af alle brugere i opgørelsesåret

Antal nye brugere: Antal personer, der køber eller får antipsykotika for første gang inden for de sidste 3 år fra opgørelsesåret. Det kan være en af følgende tre hændelser: Receptindløsning, medicinadministration på et hospital eller medicin udleveret fra et hospital (sidste gælder kun Region Midtjylland).

Andel nye brugere ud af alle nye brugere: Andel nye brugere ud af alle nye brugere i opgørelsesåret.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Antal brugere af antipsykotika

Personer tæller kun med, hvis de har indløst en recept. Dvs. personer indgår ikke, hvis de udelukkende har fået antipsykotika under indlæggelse på hospital, misbrugscentre og lignende. For nye brugere indgår personer også, som har fået antipsykotika i forbindelse med kontakt med hospitalet.

Opgørelser over antal brugere af antipsykotika tager ikke højde for dosering, doseringsform (fx tabletter vs. injektioner), behandlingsvarighed eller forbrugsmønster af antipsykotika.


Borgere med demens

Personer indgår ikke, hvis de udelukkende har fået stillet demensdiagnosen uden for et offentligt hospital og ikke har købt lægemidler mod demens. Der er derfor risiko for underestimering af antallet af borgere med demens.

Inklusionen i demenspopulationen sker med forsinkelse. Der skal f.eks. indløsning af to recepter på lægemidler mod demens til, før personer medtages, men når de medtages, er det fra første receptindløsning. Personer, som ophører med behandlingen inden anden receptindløsning, vil dermed ikke medtages.

Borgere medtages ikke, hvis de dør, forsvinder eller fraflytter Danmark efter blot én receptindløsning. 

RUKS er et dynamisk register. Det vil sige, at det ændrer sig løbende med den information, som er tilgængelig ved opdateringstidspunktet. Det er derfor ikke muligt at ramme samme tal, når man anvender RUKS på et andet opgørelsestidspunkt.

Der er større risiko for overdiagnosticering af demens hos yngre end ældre borgere. Der er derfor større usikkerhed forbundet med analyser med yngre borgere med demens.

Det er muligt at afgrænse på alder ud fra knappen ’Vælg aldersgruppe’.


Anden psykiatrisk diagnose

Afgrænsningen af andre psykiatriske diagnoser hos borgere med demens er en grov proxy for indikationer, hvor behandling med antipsykotika er relevant for borgere med demens. Andelen forventes at være underestimeret bl.a., fordi det ikke er muligt at identificere alle relevante indikationer såsom:

- Indikationer uden en selvstændig diagnosekode i Landspatientregisteret som fx behandlingsrefraktær depression.

- Subgruppe af angstlidelser, hvor SSRI, kognitiv terapi, pregabalin og lignende ikke har vist sig effektive. Det er vanskeligt at definere en proxy for subgruppen, og i stedet er personer med de nævnte angsttilstande ikke medtaget.


Nye brugere og opstartende læge

Opgørelse dækker primær- og hospitalssektoren ift., hvem der opstarter behandling. Dvs. personer kan godt blive opstartet under fx hospitalsindlæggelse og så senere have fået en recept. I det tilfælde fremgår hospitalslæge som opstartende læge.

Der indgår ikke data om udleveret antipsykotika fra hospitalet (undtagen Region Midtjylland). Antal med hospitalslæge som opstartende læge kan derfor være underestimeret. Hvis borgere i vederlagsfri behandling efterfølgende indløser en recept fra almen praksis, vil den alment praktiserende læge fejlagtigt fremgå som opstartende læge.

Den samme person kan tælle med i flere år, hvis der er mere end tre år mellem to efter hinanden følgende receptindløsninger. Der kan derfor ikke summeres på tværs af opgørelsesår.

Læger med forskellige specialer kan have opstartet den samme person i behandling med antipsykotika. Der kan derfor ikke summeres på tværs af specialer.

Bemærk, at hovedspeciale for hospitalslæger ikke fremgår. Det betyder, at psykiatere på hospitaler indgår i gruppen ’Hospitalslæge’, mens privatpraktiserende psykiatere indgår i gruppen ’Psykiatere og lignende’. Vagtlæger indgår under ’Andre praktiserende læger’ med undtagelse af nogle vagtlæger i Region Hovedstaden, som er klassificeret som ’Hospitalslæge’.


Quetiapin, lavdosis

Sundhedsdatastyrelsen har ikke oplysninger om dosering. Derfor kan nogle personer godt tage mere end én tablet (af lav styrke) dagligt, og reelt være i behandling med en højere dagsdosis end 150 mg.


Behandlingsvarighed

I seneste opgørelsesår kan antal personer i behandling i 3-12 måneder være overestimeret, og antal personer i gruppen over 12 måneder være underestimeret. Det skyldes, at der ikke er tilstrækkelig for personer med første recept i slutningen af det år til at vurdere, om de fortsætter deres behandling i over 12 måneder.

Bemærk, at den samme person kan tælle med i flere grupper for behandlingsvarighed, hvor personen har haft flere forløb med forskellig behandlingsvarighed. Antal person bør ikke summeres på tværs af grupperne. Der bør heller ikke summeres på tværs af år for samme behandlingsvarighed, da den samme person kan tælle med i flere år for samme behandlingsvarighed.

Bemærk, at det ikke er taget højde for, om ophør af behandling skyldes fx død, fraflytning eller lign.


Samtidig behandling og behandlingsvarighed

Samtidig behandling for antipsykotika er baseret på estimat af behandlingsvarighed. Behandlingsvarighed er defineret ud fra tid mellem indløste recepter for hver person. Der er ikke taget højde for dosering og købt mængde.

Bemærk, at det ikke er muligt at opgøre den faktiske behandlingsvarighed, da doseringen af lægemidlerne er ukendt. Der er derfor ikke nødvendigvis overlap i behandlingen med de forskellige lægemidler.

Samtidig behandling for antipsykotika er muligvis et udtryk for præparatskifte. Der er forsøgt at tage højde for det ved kun at inkludere antipsykotika, hvor der er overlap i behandlingsforløb.

 

5. Datakilde


Lægemiddelstatistikregisteret pr. 24. april 2022

Sygehusmedicinregisteret pr. 12. maj 2022

Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) pr. 5. november 2021

CPR-registeret

Yderregisteret

Sygesikringsregisteret

Landspatientregisteret

Plejehjemsadresser

 

6. Offentliggørelse


Data opdateres én gang årligt.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Antipsykotika

1. generations antipsykotika:

 • Levomepromazin (N05AA02)
 • Acepromazin (N05AA04)
 • Perphenazin (N05AB03)
 • Prochlorperazin (N05AB04)
 • Periciazin (N05AC01)
 • Haloperidol (N05AD01)
 • Melperon (N05AD03)
 • Pipamperon (N05AD05)
 • Droperidol (N05AD08)
 • Flupentixol (N05AF01)
 • Chlorprothixen (N05AF03)
 • Zuclopenthixol (N05AF05)
 • Pimozid (N05AG02)
 • Loxapin (N05AH01)
 • Sulpirid (N05AL01)

 

2. generations antipsykotika:

 • Sertindol (N05AE03)
 • Ziprasidon (N05AE04)
 • Lurasidon (N05AE05)
 • Clozapin (N05AH02)
 • Olanzapin (N05AH03)
 • Quetiapin (N05AH04)
 • Asenapin (N05AH05)
 • Amisulprid (N05AL05)
 • Risperidon (N05AX08)
 • Aripiprazol (N05AX12)
 • Paliperidon (N05AX13)
 • Cariprazin (N05AX15)
 • Brexipiprazol (N05AX16)
 


Quetiapin: Lavdosis dækker over personer, som udelukkende har købt quetiapin i styrke ≤150 mg i opgørelsesåret. Ikke-lavdosis inkluderer øvrige personer med recept på quetiapin. Hvis personen både har købt i styrke over og under 150 mg, vil personen tælle med under ikke-lavdosis. Dvs. den samme person vil kun tælle med i én af de to gruppe i samme år.

Haloperidol: Terminal behandling dækker over personer, som har indløst første recept på haloperidol på samme dag eller efter terminal tilskud og/eller recept på tryghedskasse i opgørelsesåret. Anden behandling inkluderer øvrige personer med recept på haloperidol. Personer, som har indløst recept på haloperidol før terminal tilskud og/eller recept på tryghedskasse i samme år, indgår i gruppen for anden behandling. Dvs. den samme person vil kun tælle med i én af de to gruppe i samme år.

Andre lægemidler

Benzodiazepiner: ATC-gruppe N05CD, N05BA, N03AE
Benzodiazepin-lignende lægemidler: ATC-gruppe N05CF
Sederende antihistaminer: ATC-kode N05BB01, N07CA02, R06AA02, R06AA04, R06AD02, R06AE03, R06AE05
SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor): ATC-gruppe N06AB
TCA (Tricykliske Antidepressiva): ATC-gruppe N06AA
Mirtazapin og mianserin, lavdosis: N06AX03 (10-30 mg), N06AX11 (15-30 mg)
Melatonin: ATC-kode N05CH01

Kun opgjort for borgere med demens:
Opioider: ATC-gruppe N02A (undtagen N02AJ07), N07BC02, N07BC05, R05DA04
Pregabalin: ATC-kode N03AX16
Gabapentin: ATC-kode N03AX12
Urologiske spasmolytika (med antikolinerg virkning): ATC-kode G04BD11, G04BD04, G04BD08, G04BD07, G04BD09

Borgere med demens

 • Personer med minimum to receptindløsninger på demenslægemidler i Lægemiddel-statistikregisteret svarende til ATC-gruppe N06D, der omfatter donepezil, rivastigmin og galantamin (kolinesterasehæmmere) samt memantin (glutamatreceptorantagonist)

Eller

 • Personer med mindst én kontakt i Landspatientregisteret med relevante diagnosekoder som aktions- eller bidiagnose:
  •    F00 (Demens ved Alzheimers sygdom) og underkoder
  •    F01 (Vaskulær demens) og underkoder
  •    F02 (Demens ved andre sygdomme klassificeret andetsteds) og underkoder
  •    F03 (Ikke specificeret demens) og underkoder
  •    G30 (Alzheimers sygdom) og underkoder
  •    G31.0B (Picks sygdom)
  •    G31.8 (Anden degenerativ sygdom i nervesystemet)
  •    G31.8E (Lewy body sygdom)
  •    G31.9 (Degenerativ sygdom i nervesystemet UNS)

Eksklusion af personer, der udelukkende har kontakter med en aktions- eller bidiagnose med F03.9 (Demens UNS og undergrupper) eller G31.9 (Degenerativ sygdom i nervesystemet UNS), der ikke har købt demensmedicin og ikke har haft en kontakt i LPR inden for de sidste ti år fra opgørelsestidspunktet. Grænsen på ti år vælges for at undgå evt. fejlregistreringer.

Anden psykiatrisk diagnose hos borgere med demens
Andre psykiatriske diagnoser hos borgere med demens er baseret på nedenstående diagnosekoder i Landspatientregisteret inden for de seneste 10 år.

Indikationer baseret på én diagnosekode:
     F06.0 Organisk hallucinose
     F06.2 Organisk paranoid eller skizofreniform sindslidelse
     F06.3 Organiske affektive sindslidelser
     F1x.5 Psykotisk tilstand
     F1x.7 Residuale tilstande og sent indsættende psykotisk tilstand fremkaldt af alkohol eller andre psykoaktive stoffer
     F20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser
     F30 Manisk enkeltepisode
     F31 Bipolar affektiv sindslidelse
     F32.3 Depressiv enkeltepisode af svær grad med psykotiske symptomer
     F33.3 Periodisk depression, p.t. af svær grad med psykotiske symptomer

Indikationer baseret på flere diagnosekoder:

Søvnforstyrrelser hos misbrugere eller patienter med misbrugstilbøjelighed

 • F10-19 Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer (alkohol eller andre psykoaktive stoffer)
  og samtidig forekomst inden for et år af én af følgende:
 • F51 Non-organiske søvnforstyrrelser
 • G47 Søvnforstyrrelser
 • DN951C Klimakteriel søvnløshed

Søvnforstyrrelser hos mennesker med depression:

 • F32-33 Depression
  og samtidig forekomst inden for et år af én af følgende:
 • F51 Non-organiske søvnforstyrrelser
 • G47 Søvnforstyrrelser
 • DN951C Klimakteriel søvnløshed

Angstlidelser hos misbrugere eller patienter med misbrugstilbøjelighed:

 • F40-41 Angst
  og samtidig forekomst inden for et år af:
 • F10-19 Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer (alkohol eller andre psykoaktive stoffer)
  Angst hos mennesker med depression:
 • F40-41 Angst
  og samtidig forekomst inden for et år af:
 • F32-33 Depression

 

Sektor
Primær sektor dækker over salg på recept fra private apoteker. Hospitalssektor dækker over medicinering i forbindelse med en hospitalskontakt. Det er kun opgørelser over opstartende læge, hvor begge sektorer indgår.

Borgere på plejehjem eller i eget hjem

 • Plejehjemsbeboere er afgrænset til borgere med adresse på et plejehjem pr. 1. januar i opgørelsesåret. Borgere i eget hjem er afgrænset til borger, der ikke har en plejehjemsadresse pr. 1. januar i opgørelsesåret.
 • Plejehjemsoversigten er anvendt som den primære kilde til oplysninger i perioden 2017-2020, mens manuelt indhentede adresser fra 2014 er den primære kilde til perioden 2014-2016.


Opstartende læge
Alment praktiserende læger, psykiatere og lignende samt andre specialer er privatpraktiserende læger og er grupperet ud fra seneste hovedspeciale koblet til ydernummer. Hospitalslæger er identificeret ud fra sygehus-/afdelingskode eller medicinering på hospitalet og dækker forskellige hovedspecialer.

Gruppering af læger ud fra hovedspeciale eller hospitalslæge:

 • Egen læge: ’Almen lægegerning’. Der er afgrænset til personer i sikringsgruppe 1, som har indløst recept på antipsykotika i den periode, hvor personen er tilknyttet en alment praktiserende læge, som er aktiv i dagstid (ydertypekode 05).
 • Andre praktiserende læger: ’Almen lægegerning’ eller ’Vagtlægehjælp’. Gruppen omfatter alment praktiserende læger, som ikke indgår i gruppen ’Egen læge’.
 • Psykiatere og lignende: ’Psykiatri’, ’ Børnepsykiatri’, ’Neuromedicin’ eller ’Distrikts-psykiatri’
 • Andre specialer: ’Dermato-venerologi’, ’Kirurgi’, ’Anæstesiologi’, ’Gynækologiobstetrik’, ’Reumatologi (Fysiurgi)’, ’Pædiatri’, ’Ortopædisk kirurgi’, ’Øjenlægehjælp’, ’Diabetes’, ’Patologi’, ’Ørelægehjælp’ eller ’Intern medicin’
 • Hospitalslæge: ’Hospitalslæge’
 • Øvrigt/ukendt: ’Erstatningskode’, ’Fiktive’, ’Tandlægehjælp’, ’Fysioterapi’, ’Misbrugs-centre’, ’Røde Kors, Militæret’ eller ’Øvrigt/ukendt’

Recepter udskrevet af læger uden mulighed for at afregne honorarer med regionen under sygesikringen siden primo 2014 eller tilknytning til hospital bliver kategoriseret under ’Øvrig/ukendt’.

Behandlingsvarighed
Behandlingsvarighed er inddelt i varighed af:

 • Under 3 måneder: 91 dage og derunder
 • 3-12 måneder: 91-182 dage
 • Over 12 måneder: Over 365 dage

Varigheden er defineret ud fra tid mellem første og sidste recept på antipsykotika. Det antages, at et forløb er afsluttet, hvis der er mere end seks måneder mellem receptindløsningerne og regnes dermed som et nyt behandlingsforløb.

Samtidig behandling

 • Med to forskellige antipsykotika: Personer i behandling i over 3 måneder med mindst to forskellige antipsykotika (5. ATC-niveau), hvor der er overlap mellem behandlingsforløbene for hvert antipsykotikum.
 • Med antipsykotika og benzodiazepin: Personer i behandling i over 3 måneder med antipsykotika (uanset 5. ATC-niveau), der har indløst recept på benzodiazepiner/benzodiazepin-lignende lægemidler på over 30 DDD (definerede døgndoser) i opgørelsesåret mellem start- og slutdato for behandlingsforløbet med antipsykotika.

Region og kommune
Bopælsregion og –kommune er opgjort pr. 1. jan. i opgørelsesåret ud fra CPR-registeret. Bopæl ved første receptindløsning/medicinering ved hospitalskontakt er anvendt, hvis bopæl ikke fremgår i CPR-registeret. Borgere med ukendt region indgår i nationale tal. Bemærk, at for opgørelser for antipsykotika på 5. ATC-niveau er region for første køb opgjort som region ved første antipsykotika uanset 5. ATC-niveau. For opgørelser for andre lægemidler er der udelukkende anvendt region pr. 1. jan. i opgørelsesåret fra CPR-registeret.

Alder
Alder er opgjort pr. 1. jan. i opgørelsesåret ud fra CPR-registeret. Alder er beregnet ud fra fødselsdato eller alder ved første receptindløsning, hvis alderen ikke fremgår i CPR-registeret. Bemærk, at for opgørelser for antipsykotika på 5. ATC-niveau er alder for første køb opgjort som alder ved første antipsykotika uanset 5. ATC-niveau. For opgørelser for andre lægemidler er der udelukkende anvendt alder pr. 1. jan. i opgørelsesåret fra CPR-registeret.


FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?