Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Almen Praksis
 • Almen praksis og tilmeldte patienter

  Opgørelserne viser en række relevante tal for almen praksis siden 1. juli 2014. Tallene er hovedsageligt fordelt på praksistype, kommune og region, samt viser udviklingen pr. halvår. Opgørelserne ligger fordelt på følgende overordnede emner: 1. Nøgletal for kapaciteten i almen praksis, 2. Lægekapaciteter for almen praksis, 3. Åben og lukket for tilgang, 4. Praksistyper.

Almen Praksis - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftomraadet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2020-

 • Pakkeforløb for kræftområdet (2012-2018)

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-2018)

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Antipsykotika

  Forbrug af antipsykotika generelt og hos borgere med demens.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (Seneste 10 år)

 • Sovemedicin til børn og unge

  Opgørelserne viser udviklingen i brugen af sovemedicin blandt børn mellem 0-17 år.

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Andre ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Forventede ventetider

  Forventede ventetider fordelt på offentlige og private behandlingssteder, undersøgelser og behandlinger samt ventetidstyper (2012- )

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • Healthcare-Associated Infections Database - HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2016-)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Monitorering af udredningsretten i somatikken

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region og kvartal

 • Monitorering af udredningsretten i psykiatrien

  Overholdelse af udredningsret, overholdelse/ej overholdelse efter årsag samt varighed af udredningsforløb – fordelt på region, aldersgrupper og kvartal

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nøgletal for Sygehusvæsenet og Praksisområdet

  Kontakter og patienter i sygehus- og praksissektoren opdelt for region, alder, speciale m.m. (2009- )

 • Monitorering af genåbningen af sundhedsvæsenet

  Genåbningen af sundhedsvæsenet monitoreres via en række udvalgte indikatorer.

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på enten bopælsregion og kommune, behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på enten bopælsregion og kommune eller behandlingsregion og sygehus, samt operationstyper, operationssted, alder, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og svære psykisk lidelser (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000- )

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Antipsykotika

Opgørelserne viser forbruget af antipsykotika baseret på indløste recepter fra private apoteker.


Opgørelserne indeholder bl.a. information om:

 • Udviklingen i antal brugere af antipsykotika på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

 • Antal borgere med demens i behandling med antipsykotika, som bor på plejehjem sammenlignet med borgere med demens i eget hjem.

 • Hvilken læge, der opstarter behandling med antipsykotika på tværs af aldersgrupper.

Overblik over brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere af antipsykotika på nationalt, regionalt og kommunalt niveau her og nu samt over tid.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Køn og alder for brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser antal brugere fordelt på henholdsvis aldersgrupper og køn.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Borgere med demens med receptindløsning på antipsykotika

Opgørelserne viser udviklingen i antal borgere i behandling med antipsykotika med og uden demens.

Hos borgere med demens vises antal brugere, som bor på plejehjem sammenlignet med borgere med demens i eget hjem, samt brugere med og uden en anden psykiatrisk diagnose.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Opstartende læge hos brugere af antipsykotika

Opgørelserne viser, hvilke læger, der opstarter behandling med antipsykotika.

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'. 
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Lægemiddel-type af antipsykotika

Opgørelserne viser, antal brugere fordelt på lægemidlets indholdsstoffer (5. ATC-niveau).

Du kan selv afgrænse opgørelser ved at bruge knapperne i toppen, hvor der står 'Vælg...'.
Opdater siden, hvis der ikke vises data.

Hvis der ses en knap med tre prikker, skyldes det, at du ikke kan se alle filtre. Du skal enten skifte til en større skærm, eller zoome ud indtil knappen med prikker forsvinder. Herefter kan du zoome ind igen.

Information

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med statistikken er at monitorere forbruget af antipsykotika generelt og hos borgere med demens. Sidstnævnte for at følge målet i den Nationale Demenshandlingsplan 2025 om at reducere forbruget af antipsykotika hos borgere med demens med 50 pct. frem mod 2025.

 

2. Indhold og afgrænsning


Statistikken dækker over data i perioden 2014-2020. For borgere med demens er der kun data til og med 2019.

Antipsykotika
Sundhedsdatastyrelsen anvender salgsoplysninger om lægemidler i ATC-gruppe N05A (antipsykotika), undtagen lithium (ATC N05AN), i Lægemiddelstatistikregisteret til at monitorere forbruget af antipsykotika. Statistikken indeholder kun salg i primærsektoren dvs. private apoteker.

Borgere med demens
Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) er anvendt til at identificere borgere med demens pr. 1. januar i opgørelsesåret. RUKS medtager kun borgere, som har fået en demensdiagnose i sygehusregi eller indløst recept på lægemidler mod demens. Se mere under Øvrige ord og begreber.

 

3. Indikatorer


 • Antal brugere: Antal personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret.

 • Antal brugere pr. 1.000 borgere: Antal personer med mindst en receptindløsning på antipsykotika i opgørelsesåret pr. 1.000 borgere den 1. jan. i opgørelsesåret.

 • Antal nye brugere: Antal personer med første receptindløsning på antipsykotika inden for de seneste tre år. Borgere med demens indgår kun som nye brugere efter sygdomsdebut.

 • Andel nye brugere: Andel nye brugere med mindst en receptindløsning på antipsykotika ud af alle nye brugere i opgørelsesåret.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Antal brugere af antipsykotika

 • Personer tæller kun med, hvis de har indløst en recept. Dvs. personer indgår ikke, hvis de udelukkende har fået antipsykotika under indlæggelse på hospital, misbrugscentre og lignende.

 • Opgørelser over antal brugere af antipsykotika tager ikke højde for dosering, doseringsform (fx tabletter vs. injektioner), behandlingsvarighed eller forbrugsmønster af antipsykotika.

 

Borgere med demens

 • Personer indgår ikke, hvis de udelukkende har fået stillet demensdiagnosen uden for et offentligt hospital og ikke har købt lægemidler mod demens. Der er derfor risiko for underestimering af antallet af borgere med demens.

 • Inklusionen i demenspopulationen sker med forsinkelse. Der skal f.eks. indløsning af to recepter på lægemidler mod demens til, før personer medtages, men når de medtages, er det fra første receptindløsning. Personer, som ophører med behandlingen inden anden receptindløsning, vil dermed ikke medtages. Borgere medtages ikke, hvis de dør, forsvinder eller fraflytter Danmark efter blot én receptindløsning.

 • RUKS er et dynamisk register. Det vil sige, at det ændrer sig løbende med den information, som er tilgængelig ved opdateringstidspunktet. Det er derfor ikke muligt at ramme samme tal, når man anvender RUKS på et andet opgørelsestidspunkt.

 • Der er større risiko for overdiagnosticering af demens hos yngre end ældre borgere. Der er derfor større usikkerhed forbundet med analyser med yngre borgere med demens. Det er muligt at afgrænse på alder ud fra knappen ’Vælg aldersgruppe’.

 

Anden psykiatrisk diagnose

Afgrænsningen af andre psykiatriske diagnoser hos borgere med demens er en grov proxy for indikationer, hvor behandling med antipsykotika er relevant for borgere med demens. Andelen forventes at være underestimeret bl.a., fordi det ikke er muligt at identificere alle relevante indikationer såsom:

 • Indikationer uden en selvstændig diagnosekode i Landspatientregisteret som fx behandlingsrefraktær depression.

 • Subgruppe af angstlidelser, hvor SSRI, kognitiv terapi, pregabalin og lignende ikke har vist sig effektive. Det er vanskeligt at definere en proxy for subgruppen, og i stedet er personer med de nævnte angsttilstande ikke medtaget.

 

Nye brugere og opstartende læge

 • Den samme person kan tælle med i flere år, hvis der er mere end tre år mellem to efter hinanden følgende receptindløsninger. Der kan derfor ikke summeres på tværs af opgørelsesår.

 • Læger med forskellige specialer kan have opstartet den samme person i behandling med antipsykotika. Der kan derfor ikke summeres på tværs af specialer.

 • Det er ikke muligt at identificere personer, som er opstartet i behandling med antipsykotika på hospitalet, hvis det er under indlæggelse eller ved vederlagsfri medicin, og der ikke samtidig er udskrevet en recept. Hvis borgere efterfølgende indløser en recept fra almen praksis, vil den alment praktiserende læge fejlagtigt fremgå som opstartende læge.

 • Bemærk, at hovedspeciale for hospitalslæger ikke fremgår. Det betyder, at psykiatere på hospitaler indgår i gruppen ’Hospitalslæge’, mens privatpraktiserende psykiatere indgår i gruppen ’Psykiatere og lignende’.

 • Vagtlæger er klassificeret som ’Alment praktiserende læger’ med undtagelse af vagtlæger i Region Hovedstaden, som er klassificeret som ’Hospitalslæge’.

 

Lægemidler

 • Haloperidiol, Serenase som injektion indgår i Tryghedskassen i forbindelse med symptomlindring af alvorligt syge personer. Det er derfor forventeligt, at antal brugere af Haloperidol pr. 1.000 borgere vil være højere for ældre borgere og borgere med demens sammenlignet med de øvrige borgere.

 

5. Datakilde


Lægemiddelstatistikregisteret

Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS)

CPR-registeret

Yderregisteret

Landspatientregisteret

Plejehjemsadresser

 

6. Offentliggørelse


Data opdateres én gang årligt.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Antipsykotika
 1. generations antipsykotika:        2. generations antipsykotika:
•    Levomepromazin (N05AA02)     Sertindol (N05AE03)
•    Acepromazin (N05AA04)        Ziprasidon (N05AE04)
•    Perphenazin (N05AB03)        Lurasidon (N05AE05)
•    Prochlorperazin (N05AB04)        Clozapin (N05AH02)
•    Periciazin (N05AC01)        Olanzapin (N05AH03)
•    Haloperidol (N05AD01)        Quetiapin (N05AH04)
•    Melperon (N05AD03)        Asenapin (N05AH05)
•    Pipamperon (N05AD05)        Amisulprid (N05AL05)
•    Droperidol (N05AD08)        Risperidon (N05AX08)
•    Flupentixol (N05AF01)        Aripiprazol (N05AX12)
•    Chlorprothixen (N05AF03)        Paliperidon (N05AX13)
•    Zuclopenthixol (N05AF05)        Cariprazin (N05AX15)
•    Pimozid (N05AG02)            Brexipiprazol (N05AX16)
•    Loxapin (N05AH01)
•    Sulpirid (N05AL01)

Borgere med demens

 • Personer med minimum to receptindløsninger på demenslægemidler i Lægemiddelstatistikregisteret svarende til ATC-gruppe N06D, der omfatter donepezil, rivastigmin og galantamin (kolinesterasehæmmere) samt memantin (glutamatreceptorantagonist)

Eller

 • Personer med minimum én indlæggelse eller ambulant kontakt i Landspatientregisteret med relevante diagnosekoder som aktions- eller bidiagnose:
  •    F00 (Demens ved Alzheimers sygdom)
  •    F01 (Vaskulær demens)
  •    F02 (Demens ved andre sygdomme klassificeret andetsteds)
  •    F03 (Ikke specificeret demens)

 • Eksklusion: Personer, der udelukkende har kontakter med en aktions- eller bidiagnose med F03.9 (Demens UNS og undergrupper) og ikke har købt demensmedicin, samt personer, der ikke har haft en kontakt inden for de sidste 10 år fra seneste opgørelsestidspunkt.

 

Anden psykiatrisk diagnose hos borgere med demens Andre psykiatriske diagnoser hos borgere med demens er baseret på nedenstående diagnosekoder i Landspatientregisteret inden for de seneste 10 år.

Indikationer baseret på én diagnosekode:

 • F06.0 Organisk hallucinose

 • F06.2 Organisk paranoid eller skizofreniform sindslidelse

 • F06.3 Organiske affektive sindslidelser

 • F1x.5 Psykotisk tilstand

 • F1x.7 Residuale tilstande og sent indsættende psykotisk tilstand fremkaldt af alkohol eller andre psykoaktive stoffer

 • F20-29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser

 • F30 Manisk enkeltepisode

 • F31 Bipolar affektiv sindslidelse

 • F32.3 Depressiv enkeltepisode af svær grad med psykotiske symptomer

 • F33.3 Periodisk depression, p.t. af svær grad med psykotiske symptomer

 

Indikationer baseret på flere diagnosekoder:

Søvnforstyrrelser hos misbrugere eller patienter med misbrugstilbøjelighed:

 • F10-19 Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer (alkohol eller andre psykoaktive stoffer)
  og samtidig forekomst inden for et år af én af følgende:

 • F51 Non-organiske søvnforstyrrelser

 • G47 Søvnforstyrrelser

 • DN951C Klimakteriel søvnløshed

 

Søvnforstyrrelser hos mennesker med depression:

 • F32-33 Depression
  og samtidig forekomst inden for et år af én af følgende:

 • F51 Non-organiske søvnforstyrrelser<

 • G47 Søvnforstyrrelser

 • DN951C Klimakteriel søvnløshed

 

Angstlidelser hos misbrugere eller patienter med misbrugstilbøjelighed:

 • F40-41 Angst
  og samtidig forekomst inden for et år af:

 • F10-19 Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer (alkohol eller andre psykoaktive stoffer)

 

Angst hos mennesker med depression:

 • F40-41 Angst
  og samtidig forekomst inden for et år af:

 • F32-33 Depression

 

Borgere på plejehjem eller i eget hjem

 • Plejehjemsbeboere er afgrænset til borgere med adresse på et plejehjem pr. 1. januar i opgørelsesåret. Borgere i eget hjem er afgrænset til borger, der ikke har en plejehjemsadresse pr. 1. januar i opgørelsesåret.

 • Plejehjemsoversigten er anvendt som den primære kilde til oplysninger i perioden 2017-2020, mens manuelt indhentede adresser fra 2014 er den primære kilde til perioden 2014-2016.

 

Opstartende læge

Alment praktiserende læger, psykiatere og lignende samt andre specialer er privatpraktiserende læger og er grupperet ud fra seneste hovedspeciale koblet til ydernummer. Hospitalslæger er identificeret ud fra sygehus/afdelingskode og dækker forskellige hovedspecialer.

Gruppering af læger ud fra hovedspeciale eller hospitalslæge:

 • Alment praktiserende læger: ’Almen lægegerning’ og ’Vagtlægehjælp’

 • Psykiatere og lignende: ’Psykiatri’, ’ Børnepsykiatri’, ’Neuromedicin’ og ’Distriktspsykiatri’

 • Andre specialer: ’Dermatovenerologi’, ’Kirurgi’, ’Anæstesiologi’, ’Gynækologiobstetrik’, ’Reumatologi (Fysiurgi)’, ’Pædiatri’, ’Ortopædisk kirurgi’, ’Øjenlægehjælp’, ’Diabetes’, ’Patologi’, 'Ørelægehjælp’ og ’Intern medicin’

 • Hospitalslæge: ’Hospitalslæge’

 • Øvrigt/ukendt: ’Erstatningskode’, ’Fiktive’, ’Tandlægehjælp’, ’Fysioterapi’, ’Misbrugscentre’, ’Røde Kors, Militæret’ og ’Øvrigt/ukendt’

 

Recepter udskrevet af læger uden mulighed for at afregne honorarer med regionen under sygesikringen siden primo 2014 eller tilknytning til hospital bliver kategoriseret under ’Øvrig/ukendt’.

Region og kommune

Bopælsregion og –kommune er opgjort pr. 1. jan. i opgørelsesåret ud fra CPR-registeret. Bopæl ved første receptindløsning er anvendt, hvis bopæl ikke fremgår i CPR-registeret. Borgere med ukendt region indgår i nationale tal.

Alder

Alder er opgjort pr. 1. jan. i opgørelsesåret ud fra CPR-registeret. Alder er beregnet ud fra fødselsdato eller alder ved første receptindløsning, hvis alderen ikke fremgår i CPR-registeret.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?