Medicinpriser

I Danmark sælges lægemidler til en fast, ens pris på landets apoteker. Det gælder receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, som kun må sælges på apotekerne. Lægemiddelvirksomhederne har mulighed for at indberette prisændringer hver 14. dag til Lægemiddelstyrelsen. 

For hver pakning vises:

  • Apotekets indkøbspris (AIP).
  • Registerpris inkl. avance og moms, men uden recepturgebyr (AUP).
  • Definerede døgndoser (DDD) (gennemsnitsdosis for en voksen pr. døgn).
  • Prisen pr. defineret døgndosis (DDD_pr_AUP).

Publikationer

Download regneark med opgørelse over medicinpriserne de seneste fem år.

14-dages medicinpriser

Information om opgørelsen medicinpriser

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give et samlet overblik over udviklingen i medicinpriser de seneste 5 år.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Lægemiddelstyrelsen opsamles løbende medicinpriser, som er gældende i en 14-dages periode på landets apoteker. Priserne gælder kun for receptpligtige lægemidler og apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, og opgørelsen viser derfor kun disse lægemidler.

 

3. Indikatorer


  • AIP: Apotekets indkøbspris er ekskl. moms og eventuelt recepturgebyr. AIP fastsættes direkte af de virksomheder, der markedsfører lægemidlerne. Leverandørerne har mulighed for hver 14. dag at indberette prisændringer til Lægemiddelstyrelsen.
  • AUP: Apotekets udsalgspris (også kaldet Registerpris) er inkl. avance og moms, men ekskl. eventuelt recepturgebyr (siden april 2008 udgør recepturgebyret 10,00 kr. pr. pakning). AUP fastsættes med udgangspunkt i AIP.
  • DDD: Er en forkortelse for definerede døgndoser. DDD for et lægemiddel defineres af WHO som den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr. dag for en voksen, når lægemiddelstoffet benyttes på dets hovedindikation. DDD afspejler ikke nødvendigvis den anbefalede daglige dosis. DDD findes ikke for alle lægemidler.
  • DDD_AUP: Apotekets udsalgspris pr. defineret døgndosis, AUP / DDD (se ovenfor).

 

4. Forbehold ved fortolkning


Både DDD-værdierne og ATC-koderne kan blive ændret over tid, hvis der sker en revurdering af præparatets anvendelse og dosering. Disse ændringer sker normalt én gang om året med virkning per 1. januar. Data korrigeres bagud i tid med det indeværende års værdier. Find en komplet oversigt over alle lægemiddelstoffer med ændret DDD-værdi på WHO's hjemmeside.

 

5. Datakilde


Lægemiddelstyrelsen (aktuelle priser offentliggøres på Medicinpriser.dk)

 

6. Offentliggørelse


Data offentliggøres hver 14. dag, når der er trådt en ny udgave af Medicinpriser i kraft.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Apoteksforbeholdte lægemidler: Receptpligtige lægemidler samt apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, som kun må sælges på landets apoteker.

ATC: Lægemidlets ATC-kode. ”ATC-kode er en del af ’Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System’, som er defineret af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics og bruges til klassifikation af lægemidler efter deres primære indholdsstof, terapeutisk/farmakologisk virkning og kemiske struktur. En ATC-kode dækker over et bestemt stof eller en kombination af flere aktive stoffer

Lægemiddel: Lægemidlets handelsnavn. Navnet fra den seneste udgave af Medicinpriser anvendes. (Nogle lægemidler har tidligere været markedsført under andre navne).

Varenummer: Lægemidlets varenummer som også er trykt på pakningen.

Pakning: Pakningsstørrelse, f.eks. 100 stk.

Styrke: Lægemidlets styrke, f.eks. 5 mg eller 0,01%. Findes ikke for alle lægemidler.

Form: Lægemiddelform, f.eks. tabletter, kapsler, mikstur eller dråber.

Firma: Den virksomhed som bringer lægemidlet på markedet.

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?