Medicinprisindeks

I Danmark sælges lægemidler til samme pris på alle landets apoteker, og der er fri prisdannelse. Det vil sige, at prisen fastsættes direkte af de virksomheder, der markedsfører lægemidlerne. Prisen på lægemidler fastsættes for 14 dage ad gangen.

De faste, ens priser omfatter dog ikke håndkøbslægemidler, der må sælges uden for apotekerne, fx i supermarkeder og hos Matas.

Opgørelserne omkring prisindex omfatter:

  • Apotekets indkøbspris ekskl. moms (AIP)
  • Ekspeditionspris: Apotekets udsalgspris inkl. moms (AUP) + eventuelt recepturgebyr og færdigbehandlingsgebyr
  • Patientbetaling: Prisen som betales af forbrugerne, dvs. apotekskundens eller butikskundens udgifter
  • Tilskud (region): Sygesikringens (regionernes) udgifter til medicin. Indeks for denne pris vises kun for gruppen af receptpligtige lægemidler, hvor der gives tilskud fra regionerne.

Udvikling

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Medicinprisindeks

Brug eventuelt filterne nedenfor til at specificere din søgning.

Information om opgørelsen medicinprisindeks

Her kan du læse følgende om opgørelsen:

   1) Formålet (kort)

   2) Indhold og afgræsning

   3) Indikatorer

   4) Forbehold ved fortolkning

   5) Datakilde

   6) Offentliggørelse

   7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

 

1. Formål (kort)


Formålet med denne opgørelse er at give et indblik i den generelle udvikling i medicinpriserne i form af forskellige medicinprisindeks.

 

2. Indhold og afgrænsning


På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret beregnes to forskellige typer medicinprisindeks, som kan vise om lægemidlerne generelt er blevet dyrere eller billigere for borgere og det offentlige. Det ene følger prisen i lægemiddelsubstitutionsgrupper (gennemsnitlig behandlingspris), og det andet følger prisen pr. pakning:

  • DDD-baseret indeks, der viser udviklingen i den gennemsnitlige behandlingspris.
  • Pakningsbaseret indeks, der viser udviklingen i den gennemsnitlige pakningspris.
 

Medicinprisindeksene beregnes for forskellige medicingrupper baseret på lægemidlernes udleveringsbestemmelse og tilskudsstatus. Medicinprisindeksene dannes på baggrund af information om priser og solgte mængder, som stammer fra Lægemiddelstatistikregisterets data om medicinsalg i Danmark. Indeksene er baseret på de private apotekers ekspeditioner af lægemidler til enkeltpersoner og detailhandlens salg af ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler. 2005 er sammenligningsår (dvs. år 2005 = indeks 100).

 

3. Indikatorer


  • AIP: Apotekets indkøbspris ekskl. moms. AIP-indeks kan ikke beregnes, hvor de liberaliserede håndkøbslægemidler indgår, da disse ikke har en AIP.
  • Ekspeditionspris: Den samlede pris, dvs. apotekets udsalgspris inkl. moms (AUP) og eventuelt recepturgebyr og færdigbehandlingsgebyr.
  • Patientbetaling: Prisen som betales af forbrugeren, dvs. apotekskundens eller butikskundens udgifter.
  • Tilskud (region): Regionernes udgifter til medicintilskud. Indeks for denne pris vises kun for gruppen af receptpligtige lægemidler med tilskudsstatus.

 

4. Forbehold ved fortolkning


Lægemidler (lægemiddelgruppe): Indeksene er afgrænset og beregnet på baggrund af forskellige medicingrupper, fx om lægemidlet er receptpligtigt, tilskudsberettiget eller ikke-apoteksforbeholdt således at det også må sælges i detailhandlen. De priser, der vises indeks for, vil ændre sig afhængigt af hvilken lægemiddelgruppe der er valgt.

 

5. Datakilde


Lægemiddelstatistikregisteret

 

6. Offentliggørelse


Månedlige prisindeks offentliggøres månedligt og årlige prisindeks offentliggøres årligt. Indberetninger fra detailhandlen er generelt længere tid undervejs, hvilket er årsagen til, at prisindeks, som indeholder ikke-apoteksforbeholdte lægemidler, offentliggøres senere end prisindekset for de apoteksforbeholdte lægemidler. Prisindeksene inklusive ikke-apoteksforbeholdte lægemidler offentliggøres først når hele det samlede salg er indberettet til Lægemiddelstatistikregisteret.

 

7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne


Udleveringsbestemmelse: Udleveringsbestemmelsen fastsættes af Lægemiddelstyrelsen for det enkelte lægemiddel og afgør om lægemidlet fx kun må udleveres efter recept eller om det må sælges i håndkøb eller om det kun må udleveres til sygehuse. Tilskudsstatus: Lægemidler med tilskudsstatus betyder at lægemidlet har generelt (automatisk) eller klausuleret tilskud (hvis klausulen er opfyldt).

FEEDBACK

FEEDBACK

Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

Fandt du det du søgte?