Emner

Find opgørelser ud fra forskellige emneområder

Aktuelt
Aktuelt - Emneoversigt
Kræft
 • Andre neoplasier

  Nye kræfttilfælde fordelt på særskilte diagnosegrupper (”andre neoplasier”) fordelt på diagnose, region, kommune, alder, køn, år (1978- )

 • Kræftoverlevelse

  Overlevelse fordelt på kræftform, køn, region og år (2002- )

 • Nye kræfttilfælde

  Nye kræfttilfælde fordelt på diagnose, alder, køn, region, kommune, år (1978- )

 • Pakkeforløb for kræftområdet

  Forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på kræftområder, pakkeforløb, region, år og kvartal (2012-

Kræft - Emneoversigt
Lægemidler
 • Medicinsk Cannabis

  Monitorering af brugen af Medicinsk Cannabis

 • Antibiotika

  Opgørelserne viser salg af systemisk antibiotika, solgt fra apoteker på recept.

 • Brug af lægemidler under graviditet

  Receptpligtig medicin til kvinder før og under graviditet fordelt på forskellige lægemidler, tidspunkter under graviditet, kvindens alder og år (2001- )

 • Medicinpriser

  Udvikling i medicinpriser fordelt på forskellige lægemidler (seneste 5 år)

 • Medicinprisindeks

  Gennemsnitspris for behandling (definerede døgndoser) og pakning fordelt på medicingrupper, pristyper, år og måned (2005- )

 • Medicintilskud

  Apotekernes salg af tilskudsberettigede lægemidler og regionernes udgifter til tilskudsberettigede lægemidler fordelt på år og måneder (1996- )

 • Nye lægemidler

  Nye receptpligtige lægemidler fordelt på årsag til nyt lægemiddel, markedsføringsår, antal og regioner (1988- )

 • ordiprax+

  Vejledninger m.m. til ordiprax+ for læger og lægemiddelkonsulenter

 • Apotekernes salg af lægemidler

  Apotekernes salg af lægemidler (fx mængde, omsætning og pris) fordelt på forskellige lægemidler, år og kvartal (seneste 5 år)

Lægemidler - Emneoversigt
Beskæftigede i Sundhedsvæsenet
 • Ansatte på offentlige sygehuse

  Antal ansatte sundhedspersoner på offentlige sygehuse fordelt på faggrupper, regioner, stillingstyper, år (2013 - )

 • Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

  Antal sundhedsuddannede fordelt på år, faggrupper, herkomst, speciale, alder og køn, uddannelsesland, brancher og sektorer, region (2001-)

 • Autorisation

  Antal udstedte autorisationer fordelt på faggrupper, alder, køn, uddannelsesgrupper, uddannelseslande og år (2000-2016)

 • Selvstændigt virke

  Antal udstedte tilladelser til selvstændigt virke til læger tandlæger og kiropraktorer fordelt på faggrupper, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Specialeanerkendelse

  Antal udstedte speciallæge- og specialtandlægeanerkendelser fordelt på speciale, køn og alder, uddannelsesland, år (2000-2016)

 • Ydere i praksis

  Antal behandlere, antal kapaciteter og antal praksis (ydernumre) for praksisområderne almen lægehjælp, fodterapi, fysioterapi, kiropraktik, psykologihjælp, speciallægehjælp, tandlægehjælp, fordelt på regioner og roller (2007-)

Beskæftigede i Sundhedsvæsenet - Emneoversigt
Patienter og sygehuse
 • Brug af tvang i psykiatrien

  Antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fordelt på tvangstype, region, speciale og år (2004-

 • Erfarede ventetider psykiatrien

  Erfarede ventetider i psykiatrien fordelt på region, alder, år og måned (2008-

 • Genoptræningsplaner

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Genoptræningsydelser på sygehuse

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune, år og kvartal (2012-

 • Alle genoptræningsydelser

  Antal genoptræningsplaner og genoptræningsydelser fordelt på bl.a. diagnose, genoptræningsydelse, type af genoptræning, speciale, region, kommune år og kvartal (2012-

 • HAIBA

  Oversigt over infektioner på sygehuse (2014-2018)

 • Mit Sygehusvalg

  'Mit sygehusvalg' kan du bruge til at sammenligne sygehuse i Danmark ud fra fx ventetider og patienttilfredshed. Det kan hjælpe dig, når du skal undersøges (udredes) eller behandles, og du selv vil vælge sygehus.

 • Sengepladser og belægning på sygehuse

  Indikatorer omkring sengepladser og belægning fordelt på sengetype, region, sygehus, afdelinger, speciale år og måneder (2014-

 • Udredningsret i somatikken

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2014-

 • Udredningsret i psykiatrien

  Udredningsplaner og forløb, som er gennemført inden for 30 dage fordelt på alder, region, år og kvartal (2015-

 • Erfarede ventetider

  Erfarede ventetider til operation fordelt på region, operationer, år og måned.

 • Sundhedsaftaler

  Indikatorer om det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor fordelt på kommune og region (2009- )

 • Nedbringelse af tvang i psykiatrien

  Alle oplysninger om anvendelse af tvang ved indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling er fra den 1. januar 1999 indberettet for hver enkelt patient.

Patienter og sygehuse - Emneoversigt
Operationer og diagnoser
 • Fedmeoperationer

  Antal fedmeoperationer foretaget på sygehuse fordelt på forskellige operationer, operationssted, regionstype, region, køn, alder og år (2009-

 • Landspatientsregisteret: Avanceret udtræk

  Brugerdefineret udtræk fra Landspatientsregisteret

 • Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

  Antal indlæggelser med forgiftning og selvmordsforsøg med lægemidlerne acetylsalicylsyre eller paracetamol på somatiske sygehuse. Opgørelserne er fordelt på køn, alder og år (2014-

 • Operationer

  Antal operationer foretaget på danske sygehuse fordelt på operation, patienttype, region, sygehus, bopælsregion, køn, alder og år (2013-

 • Plastikoperationer

  Antal plastikoperationer foretaget på sygehuse og hos speciallæge fordelt på forskellige operationer, betaler, ejerforhold, køn og år (2005-

 • Radiologiske undersøgelser

  Antal radiologiske undersøgelser foretaget på danske sygehuse fordelt på forskellige typer radiologiske undersøgelser, region, sygehus, køn, alder og år (2013-

 • Sygdomsforekomst for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser

  Antal personer og nye tilfælde med udvalgte kroniske sygdomme og psykisk lidelse (fx astma, diabetes og skizofreni) fordelt på alder, køn, regioner og kommune (2000-

 • Sygehusaktivitet på diagnosegruppe

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på diagnose, diagnosegrupper, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

 • Sygehusaktivitet på diagnoseniveau

  Antal besøg og indlagte på somatiske sygehusafdelinger fordelt på overordnet diagnose, ejerforhold, køn, alder, år (2013-

Operationer og diagnoser - Emneoversigt
Graviditet, fødsler og børn
Graviditet, fødsler og børn - Emneoversigt
Hvad dør vi af
 • Alkohol

  Indikatorer om behandling, dødelighed og udgifter i forbindelse med alkoholproblemer fordelt på region, kommune, alder og år (2013-

 • Dødsårsager

  Antal døde fordelt på dødsårsager, alder, køn, region, år (2002-

Hvad dør vi af - Emneoversigt

Registre

Find opgørelser ud fra hvilke registre de kommer fra

Nye lægemidler

Opførelserne omfatter nye receptpligtige lægemidler, og opgøres kvartalsvist og årligt.  

 

Årsag til nyt lægemiddel inddeles i:

 

 • Ny ATC-kode: Lægemidler med en ATC-kode, som er ny på det danske marked 
 • Ny kombination af aktive stoffer (samme ATC-kode): Lægemidler med andre aktive stoffer end de eksisterende lægemidler med samme ATC-kode
 • Ny kombination af aktive stoffer (samme ATC-kode): Kombinationslægemidler med andre aktive stoffer end de eksisterende lægemidler med samme ATC-kode.
 •  

  For de forskellige årsager til lægemiddeltyper er det bl.a. muligt at få oplysninger om:

   

 • Antal personer - hele perioden (receptsalg): Antal personer, der har købt lægemidlet på recept mindst én gang siden markedsføring.
 • Antal personer (receptsalg): Antal personer, der har købt lægemidlet på recept i denne måned/kvartal.
 • Antal nye brugere (receptsalg): Antal personer, der har købt lægemidlet på recept for første gang i denne måned/kvartal uden at have købt det tidligere.
 • Antal stoppede brugere inden for et halvt år: Antal personer, der har købt lægemidlet i denne måned/kvartal, men ikke indløser ny recept inden for det næste halve år.
 •  

   

  Nye Lægemidler 

  Vælg det nye lægemiddel du ønsker at se nærmere på i nedenstående menu.

  Nye lægemidler

  Her kan du læse om følgende for opgørelserne:

  1) Formålet (kort)

  2) Indhold og afgræsning

  3) Indikatorer

  4) Forbehold ved fortolkning

  5) Datakilde

  6) Offentliggørelse

  7) Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

  1. Formålet (kort)

   

  Formålet med denne opgørelse er, at give et indblik i salget af nye receptpligtige lægemidler.

  2. Indhold og afgrænsning

   

  På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret opgøres salget af nye receptpligtige lægemidler, der er solgt i primærsektoren og markedsført inden for de seneste 10 år. I opgørelserne er nye lægemidler afgrænset til følgende: 

 • Nye lægemidler, som markedsføres med en ny ATC-kode (Ny ATC-kode). 
 • Nye lægemidler, som markedsføres med en eksisterende ufuldstændig ATC-kode, men som indeholder et eller flere nye aktive indholdsstoffer (Eksisterende ufuldstændig ATC-kode med nye aktive indholdsstoffer). 
 • Nye lægemidler, som markedsføres med en eksisterende ufuldstændig ATC kode, men som indeholder en ny kombination af aktive indholdsstoffer (Eksisterende ufuldstændig ATC-kode med ny kombination af aktive indholdsstoffer)
 •  

  Lægemiddelstatistikregisteret indeholder ikke data om uafhentede recepter. Endvidere indgår ikke medicin solgt i håndkøb og medicin, der kun sælges på sygehuse (sygehusforbeholdte lægemidler). Sygehusene registrerer deres forbrug af medicin på sygeafdelingsniveau og ikke på patientniveau, hvorfor det ikke er muligt at følge den enkelte patients lægemiddelforbrug under indlæggelse på et hospital. Data opgøres i måneder eller kvartaler. Hvis man går længere tilbage end 3 år, vil data kun være tilgængelige for kvartaler.

   

  3. Indikatorer

   
 • Antal Personer – hele perioden: Antal personer, der har indløst en recept på det angivne lægemiddel mindst én gang siden markedsføringsdatoen. 
 • Antal personer: Antal personer, der har indløst en recept på det angivne lægemiddel mindst én gang i den pågældende periode. 
 • Antal nye brugere: Antal personer, der har indløst en recept på det angivne lægemiddel for første gang i den pågældende periode, uden at have indløst det på recept tidligere inden for de sidste 10 år 
 • Antal stoppede indenfor ½ år: Antal personer, der har indløst en recept på det angivne lægemiddel mindst én gang i den pågældende periode, men som ikke har indløst det efterfølgende inden for det næste halve år. 
 • Antal stoppede inden for ½ år – uden døde/udrejste: Antal personer, der har indløst en recept på det angivne lægemiddel mindst én gang i den pågældende periode, men som ikke har indløst det efterfølgende inden for det næste halve år. Disse personer må ikke være døde eller emigreret inden for dette halve år. 
 • Alder median (Kvartil1-3): Den mediane alder er den midterste alder af alle nye brugere i den pågældende periode. Den nederste kvartil (kvartil 1, Q1) og øverste kvartil (kvartil 3, Q3) for alderen er angivet i parentes. Q1 og Q3 angiver den alder, som hhv. 25% og 75% af observationerne er mindre end. 
 • Andel kvinder: Andelen af nye brugere, der er kvinder i den pågældende periode. 
 • Andel receptsalg (af primærsektoren): Andelen af det totale salg i primærsektoren, som er receptsalg i den pågældende periode. 
 • Andel receptsalg (af totalsalg): Andelen af det totale salg i både primær- og sygehussektoren, som er receptsalg i den pågældende periode. 
 • Solgt mængde (receptsalg): Solgt mængde på recept. Enheden for mængden fremgår af variablen ’Mængdeenhed’. 
 • Solgt mængde (primærsektoren): Solgt mængde i primærsektoren. Enheden for mængden fremgår af variablen ’Mængdeenhed’. 
 • Solgt mængde (sygehuse): Solgt mængde til sygehusafdelingerne. Enheden for mængden fremgår af variablen ’Mængdeenhed’. 
 • Omsætning (primærsektor): Omsætning i primærsektoren er inkl. moms og den aktuelle pris på salgstidspunktet. Hvis salget er sket på recept er det inkl. recepturgebyr og før fradrag af et eventuelt tilskud. Udgifter til andre gebyrer (gebyr for udbringning, dosisdispensering m.v.) indgår ikke i omsætningen. 
 • Omsætning (sygehuse): Omsætningen viser sidst indberettede indkøbspris inkl. moms.
 •  

  4. Forbehold ved fortolkning

   

  Antal Personer kan kun opgøres, hvor salget er indberettet på cpr-nummer dvs. ved salg på recept. Også håndkøbslægemidler kan sælges på recept. En person medregnes, når denne har indløst en recept på et lægemiddel mindst én gang i den pågældende periode.

  Bemærk, at man ikke kan lægge antal personer sammen for to forskellige lægemidler, lægemiddelgrupper eller perioder, idet den samme person i visse tilfælde vil tælle med flere gange. Det angivne antal personer er ikke et direkte mål for hvor mange, der er i behandling i den pågældende periode, da det ikke er alle lægemidler, der skal købes i hver periode.

  Geografi: For lægemiddelsalg på recept angives personens bopælsregionen på dato for lægemiddelkøbet. Den samme person kan godt tælle med i flere regioner, hvis denne har købt samme lægemiddel før og efter flytning i den pågældende periode. Personer, som ikke er tilknyttet en region ved købstidspunktet vil indgå i det samlede antal personer, men kan ikke fordeles på region.

  Årsag til nyhed: I tilfældet af det nye lægemiddel har fået tildelt en ’ny ATC-kode’ fremgår kun salget af det angivne lægemiddel og ikke salget af hele ATC-koden. Alle nye lægemidler, som markedsføres med en ny ATC-kode, slås sammen, hvis de har fået tildelt samme ATC-kode. Lægemidler, som markedsføres med en ’eksisterende ufuldstændig ATC-kode med nye aktive indholdsstoffer’ eller ’eksisterende ufuldstændig ATC-kode med ny kombination af indholdsstoffer’ er slået sammen, hvis de aktive indholdsstoffer er identiske.

  Omsætning (sygehuse): Omsætning i sygehussektoren var indtil 2010 (inkl.) beregnet på grundlag af den internt fungerende afregningspris mellem sygehusafdelingerne og leverandøren. Momsfrie transaktioner var pålagt moms (25%). Disse afregningspriser kunne variere mellem sygehuse og regioner. Fra 2011 er de indberettede oplysninger om omsætningen fra sygehusene forbedret og den gennemsnitlige pris på salg fra sygehusene er nu opgjort i ’sidst indberettede indkøbspris’ inkl. moms. Da måden at opgøre omsætningen i sygehussektoren på både før og efter 1. januar 2011 afviger fra måden i primærsektoren, kan omsætningen mellem sektorerne ikke sammenlignes.

  5. Datakilde

   

  Lægemiddelstatistikregistret

  6. Offentliggørelse

   

  Data offentliggøres kvartalsvis (uanset om data er opgjort i måneder eller kvartaler), og udkommer ultimo februar, maj, august og november.

  7. Øvrige ord og begreber, der anvendes i opgørelserne

   
 • Lægemiddel: Lægemidlet/lægemidlernes navne. I tilfælde af, at lægemidlet har forskellige handelsnavne, nævnes alle i teksten. Data vises samlet for lægemidlet uanset styrke, pakningsstørrelse og doseringsform. 
 • Doseringsform: Lægemidlets doseringsform. I tilfælde af, at lægemidlet har forskellige handelsnavne/former nævnes alle i teksten. Data vises samlet for lægemidlet uanset styrke og pakningsstørrelse. 
 • Firma: Navnet på det firma, der har markedsføringstilladelsen. I tilfælde af, at flere firmaer har markedsføringstilladelsen til det angivne lægemiddel, angives alle i teksten. 
 • Dato: Markedsføringsdatoen for den første pakning. 
 • ATC: Lægemidlets ATC-kode. 
 • ATC-tekst: ATC-teksten angiver de(t) aktive stof(fer) i lægemidler med denne ATC-kode. 
 • Status: Regler for udlevering af lægemidlet, samt oplysning om tilskudsstatus pr. den dato, der er anvendt til at identificere de nye lægemidler. Bemærk, at lægemidlet kan have haft en anden udleveringsbestemmelse eller tilskudsstatus tidligere. 
 • Mængdeenhed: Ved angivelse af lægemiddelsalget opgjort i mængdesalg benyttes som udgangspunkt den af WHO fastsatte definerede døgndosis (DDD). DDD er en teoretisk måleenhed, som anvendes til at kunne sammenligne salget af lægemidler fra et år til et andet, mellem lægemiddelgrupper og mellem lande. DDD for et lægemiddel defineres af WHO som den antagne gennemsnitlige vedligeholdelsesdosis pr. dag for en voksen, når lægemiddelstoffet benyttes på dets hovedindikation. DDD afspejler ikke nødvendigvis den anbefalede daglige dosis. I de tilfælde, hvor WHO ikke har tildelt en officiel DDD eller angivet retningslinjer for tildeling af en DDD-værdi, har Sundhedsdatastyrelsen fastsat en national måleværdi. I visse tilfælde opgøres mængden i andre enheder end DDD, f.eks. stk., gram aktivt stof eller ml. Det omfatter specielt hovedgrupperne D (hudmidler), L (cancermidler mfl.), P (parasitmidler), S (sanseorganer) og V (diverse). For mere information om mængdeforbrug opgjort i DDD, se her. Både DDD-værdierne og ATC-grupperne kan blive ændret over tid, hvis der sker en revurdering af præparatets anvendelse og dosering. Disse ændringer sker normalt én gang om året med virkning per 1. januar. Data korrigeres bagud i tid med det indeværende års værdier. Find en komplet oversigt over alle lægemiddelstoffer med ændret DDD-værdi på WHO’s hjemmeside.
 • FEEDBACK

  FEEDBACK

  Fandt du det du søgte? Har du kommentarer, ris eller ros til siden? Så er du velkommen til at give dit bidrag til hvordan vi kan gøre eSundhed endnu bedre.

  Fandt du det du søgte?